Wijzigingen Basisverzekering Bewuzt

Elk jaar veranderen de zorgverzekeringen. Het is belangrijk dat u weet wat er verandert. Bekijk hier alle wijzigingen in de Basisverzekering Bewuzt.
Wilt u meer weten over de premies voor 2020? Bekijk dan het premieoverzicht.
 • Gebitsprothesen

  Voor een gebitsprothese heeft u onze toestemming (een machtiging) nodig vanaf een bepaald bedrag. Deze bedragen zijn vanaf 1 januari 2020 lage. Namelijk € 600 voor de boven- of onderkaak (was € 675) of € 1.200 voor beide kaken (was € 1.350).
 • Gehoorapparaten

  Heeft u solo-apparatuur of een BAHA (bone anchored hearing aid) nodig om beter te horen? Als u vanaf 1 januari 2020 naar een zorgverlener zonder contract gaat, heeft u vooraf onze toestemming (een machtiging) nodig. 
  Bekijk alle informatie over machtigingen voor hulpmiddelen
 • Geneesmiddelen

  Worden bepaalde geneesmiddelen niet vergoed uit de basisverzekering omdat ze te duur zijn? Dan heeft de minister van Medische Zorg vanaf 1 januari 2020 de mogelijkheid toestemming te geven voor de vergoeding van een gelijkwaardig geneesmiddel, als apothekers dit zelf kunnen maken. Dit wordt apotheekbereiding genoemd. 
 • Hulphonden

  In de voorwaarden van 2020 is vastgelegd dat blindengeleidehonden, hulphonden en signaalhonden alleen in bruikleen worden gegeven. De hond blijft eigendom van de hulphondenschool. 
 • Hulpmiddelen

  • Heeft u hulpmiddelen nodig? Daarvoor heeft u vaak een verwijzing nodig. Vanaf 1 januari 2020 kunnen meer zorgverleners een verwijzing geven. U hoeft hiervoor niet per se naar de medisch specialist. In het reglement hulpmiddelen vindt u bij welke zorgverleners u terecht kunt voor een verwijzing. Voor antidecubitusbedden, matrassen en overtrekken was eerder geen verwijzing nodig. Vanaf 1 januari 2020 heeft u hier wel een verwijzing voor nodig. 
  • Vanaf 1 januari 2020 gaan voor diverse hulpmiddelen de kwaliteitseisen omhoog. Het gaat om diverse verbandhulpmiddelen, aan-en uittrekhulpmiddelen, therapeutische elastische kousen, toebehoren bij zwachtelen en diabetesmateriaal. Wij vergoeden deze hulpmiddelen alleen als ze worden geleverd door leveranciers die aan de kwaliteitseisen voldoen. 
 • Kaakchirurgie

  Vanaf 1 januari 2020 heeft u voor een aantal behandelingen bij de kaakchirurg vooraf onze toestemming (een machtiging) nodig. Het gaat om behandelingen die staan op de Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie (volgt).
 • Logeerkosten in plaats van vervoerskosten

  Moet u voor een behandeling vaak over een grote afstand heen en weer reizen? Vanaf 1 januari 2020 kunt u ook kiezen voor een vergoeding voor logeerkosten in plaats van vervoerskosten. 
  • Dit is mogelijk als u tenminste 3 dagen achter elkaar behandeld wordt. 
  • De vergoeding is maximaal € 75 per nacht. 
  • U heeft hiervoor onze toestemming (een machtiging) nodig. 
  • Als wij logeerkosten vergoeden, vergoeden wij geen vervoerskosten meer.
  Bekijk alle informatie over vervoerskosten en machtigingen
 • Medisch specialistische zorg

  Vanaf 1 januari 2020 mogen de GGD-arts en klinisch fysicus audioloog u verwijzen naar medisch specialistische zorg. 
 • Orthopedische schoenen

  Zorgverlener met contract

  Gaat u voor orthopedische schoenen naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Dan heeft u vanaf 1 januari 2020 onze toestemming (een machtiging) nodig als u voor het eerst orthopedische schoenen krijgt of ze vervangt binnen 18 maanden. Voor kinderen tot 16 jaar gaat het om de eerste aanschaf van orthopedische schoenen of vervanging binnen 6 maanden. Daarnaast heeft u toestemming nodig als u een zwaardere of duurdere voorziening nodig heeft, bijvoorbeeld als u overgaat van:

  • Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen op (semi-)orthopedische schoenen
  • Semi-orthopedische schoenen op orthopedische schoenen
  • Lage orthopedische schoenen op (extra) hoge orthopedische schoenen
  • Hoge orthopedische schoenen op extra hoge orthopedische schoenen

  Zorgverleners waarmee wij contracten hebben vindt u via onze zorgzoeker.

  Zorgverlener zonder contract

  Vanaf 1 januari 2020 heeft u vooraf van ons toestemming (een machtiging) nodig als u voor orthopedische schoenen naar een zorgverlener gaat die geen contract met ons heeft. 
 • Sondevoeding

  Gaat u voor sondevoeding naar een leverancier zonder contract, dan is daar vanaf 1 januari 2020 een gedeeltelijke vergoeding voor. Deze vergoeding was er nog niet.  Leveranciers van sondevoeding vindt u via onze zorgzoeker. Deze staan niet meer in de verzekeringsvoorwaarden.
 • Specialistische zorg

  Zorg door specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten, wordt vanaf 1 januari 2020 vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg is er voor specifieke patiëntengroepen met een complexe problemen, die thuis wonen. Voor deze zorg heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. 
 • Stoppen met roken

  Volgt u een stoppen-met-rokenprogramma? Dan betaalt u geen verplicht eigen risico. Vanaf 1 januari 2020 betaalt u ook geen eigen risico voor de geneesmiddelen, als u die hierbij krijgt voorgeschreven. 
 • Verpleging en verzorging

  Vanaf 1 januari 2020 vergoeden wij alleen verpleging en verzorging als de zorgverlener een hbo-verpleegkundige in dienst heeft. Deze hbo-verpleegkundige moet de indicaties stellen. Zelfstandig werkende mbo-verpleegkundigen, verzorgenden niveau 3 of verzorgenden in de individuele gezondheidszorg (VIG-er) kunnen nog steeds zorg verlenen. Ze moeten dan wel samenwerken met een hbo-verpleegkundige die de indicatie stelt. De hbo-verpleegkundige moet ook bij de zorg betrokken blijven.
 • Zorgverleners zonder contract 

  Wij vergoeden voor zorgverleners zonder contract vanaf 1 januari 2020 maximaal 75% van het gemiddeld gecontracteerd tarief. Dit was 70%. Gaat u naar een zorgverlener zonder contract? Dan kan het zijn dat u een deel van de kosten zelf betaalt. Wilt u de hoogste vergoeding, ga dan naar een zorgverlener met een contract. Deze vindt u in onze zorgzoeker
Terug naar het overzicht
Wilt u de wijzigingen van meer verzekeringen bekijken, ga dan terug naar het overzicht.
Meer over vergoedingen 
Wilt u weten wat wij vergoeden voor uw zorg? Hier vindt u alle vergoedingen van 2019 en 2020.
Meer over voorwaarden
Kent u graag de kleine lettertjes van uw verzekering? Bekijk dan de verzekeringsvoorwaarden.
X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord