Wat valt niet onder het eigen risico?

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering geldt het eigen risico. Maar er zijn uitzonderingen. Zo hoeft u bijvoorbeeld geen eigen risico te betalen voor een bezoek aan uw huisarts. Bekijk hieronder alle uitzonderingen op het eigen risico.

U betaalt geen eigen risico voor:

 • Huisartsenzorg
 • Het eigen risico geldt wel voor geneesmiddelen die de huisarts voorschrijft en bloedonderzoek. Dit onderzoek wordt door een andere zorgaanbieder gedaan.

 • Verpleging en verzorging
 • Het gaat om verpleging en verzorging die u thuis ontvangt. Bekijk ook artikel 13 uit de voorwaarden.

 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Verloskundige zorg is de zorg die de verloskundige, huisarts of gynaecoloog in rekening brengt bij VGZ voor de Zorg. Het eigen risico geldt wel voor de kosten van andere zorg rondom de bevalling, zoals geneesmiddelen, bloedonderzoek, ziekenvervoer en prenatale diagnostiek (zoals een vruchtwaterpunctie en een vlokkentest)

 • De door ons aangewezen voorkeursgeneesmiddelen
 • Bij de drogist of apotheker kunt u kiezen uit allerlei pijnstillers met paracetamol. Ze werken allemaal even goed. Welke pijnstiller neemt u? Grote kans dat u voor de goedkoopste kiest. Wij doen ook zoiets: van een aantal geneesmiddelen vergoeden we alléén de variant met de laagste prijs. Dit noemen we het ‘voorkeursbeleid’. Zo houden we de zorg betaalbaar en uw premie zo laag mogelijk. De kosten die uw apotheek in rekening brengt om het middel te leveren (terhandstellingskosten) vallen wel onder het eigen risico.

 • Hulpmiddelen in bruikleen
 • Kosten zoals bezorging en onderhoud tellen wel mee.

 • Vervoer van een weefsel- of orgaandonor
 • Nacontroles van nier- en leverdonor
 • Eventuele eigen bijdragen en/of eigen betalingen
 • Ketenzorgprogramma's
 • Voor zover gecontracteerd voor een aantal chronisch aandoeningen, bijvoorbeeld COPD en diabetes mellitus type 2 (bekijk artikel 12 uit de voorwaarden).