Eigen bijdrage

Van sommige zorgkosten moet u een deel zelf betalen. Dit noemen we de eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico. Soms betaalt u dus eerst een eigen bijdrage, en over het resterende bedrag het eigen risico.

U betaalt een eigen bijdrage voor:

 • bepaalde hulpmiddelen
 • bepaalde geneesmiddelen
 • zittend ziekenvervoer
 • verloskundige zorg en kraamzorg
 • bijzondere tandheelkundige zorg als u 18 jaar of ouder bent
 • gebitsprotheses

In de voorwaarden ziet u voor welke zorgsoorten een eigen bijdrage geldt.

Hoe vergoeden wij uw nota?

Dient u een nota in? Dan kan het zijn dat u een deel hiervan zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een zorgaanbieder zonder contract. Of omdat er een eigen bijdrage of eigen risico geldt voor uw zorg. We volgen bij het vergoeden van uw nota de volgende stappen:

 • We kijken eerst of de zorg op uw nota volledig verzekerd is. Het eventuele niet verzekerde deel trekken we van uw nota af.
 • Daarna kijken we naar uw zorgaanbieder. Heeft uw zorgaanbieder geen contract? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf.
 • Voor sommige zorg geldt een vooraf vastgestelde eigen bijdrage. Dat bekijken we in deze stap.
 • Vervolgens bekijken we of u nog een deel van uw verplicht eigen risico open hebt staan.
 • Tot slot kijken we naar uw vrijwillig eigen risico.

U krijgt het bedrag vergoed dat na deze eigen betalingen overblijft. 

Voorbeeld eigen bijdrage

 • Manon heeft een kunstgebit nodig. Kosten: € 1.200.
 • De eigen bijdrage is 25%, dus € 300. Dit betaalt Manon zelf. Er blijft dan nog een bedrag van € 900 over (€ 1.200 - € 300).
 • Voor het kunstgebit geldt ook het eigen risico. Manon heeft een eigen risico van € 385, en betaalt dit dus ook zelf.
 • In totaal betaalt Manon € 685 (€ 300 eigen bijdrage + € 385 eigen risico).
 • De IZZ Zorgverzekering vergoedt € 515 (€ 1.200 - € 685).
 • Manon hoeft dit hele kalenderjaar geen verplicht eigen risico meer te betalen.

Bekijk uw eigen bijdrage(n) in Mijn IZZ Zorgverzekering

In Mijn IZZ Zorgverzekering vindt u uw declaraties en die van uw zorgaanbieders. Hierop ziet u welke eigen bijdrage u hebt betaald. U ziet ook de kosten die gemaakt zijn voor ieder gezinslid dat meeverzekerd is op uw zorgpolis. U logt in met uw DigiD.

Inloggen Mijn IZZ Zorgverzekering

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de eigen bijdrage? Bekijk dan de veelgestelde vragen.