Pgb aanvragen

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Of heeft u een nieuwe indicatie nodig? In het stappenplan hieronder leest u wat u kunt doen.

Stappenplan pgb aanvragen


 1. Check of u in aanmerking komt voor een pgb

  U kunt een pgb aanvragen als:
  • U langer dan 1 jaar verpleging of verzorging thuis nodig heeft
  • Uw kind langer dan 1 jaar verpleging of verzorging nodig heeft
  • U zorg aan het einde van uw leven (palliatieve terminale zorg) nodig heeft

  In het reglement leest u de volledige voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pgb.

 2. Maak een afspraak met een wijkverpleegkundige

  U heeft een wijkverpleegkundige (BIG geregistreerd + niveau 5) nodig om een pgb aan te vragen. U vindt een wijkverpleegkundige bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Neem hiervoor contact op met een thuiszorgorganisatie. Vervolgens komt de wijkverpleegkundige bij u langs om het eerste deel van uw pgb-aanvraag in te vullen (stap 4).

  Tip: Kiest u voor een wijkverpleegkundige van een organisatie waarmee wij een contract hebben? Dan weet u zeker dat u de kosten voor de indicatiestelling van uw pgb-aanvraag vergoed krijgt. U vindt een wijkverpleegkundige met contract bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Zoek op het woord 'verpleging en verzorging'.

 3. Vraag informatie op bij uw huisarts

  De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Hiervoor heeft hij of zij uw medische gegevens nodig. Deze vraagt u op bij uw huisarts:

  • Een medicijnenlijst
  • Een overzicht van uw gezondheidsproblemen waarvoor u een pgb aanvraagt
 4. Vul uw pgb-aanvraag in

  • Download het formulier pgb aanvragen
  • De wijkverpleegkundige komt bij u op huisbezoek. En vult daarna deel 1 ‘voor de verpleegkundige’ van het formulier in
  • U vult zelf deel 2 ‘voor de verzekerde’ in

  Tip:

  • Maak een kopie van de aanvraag voor uw eigen administratie.
  • Vul het formulier volledig in en controleer of alles ondertekend is. Wij kunnen u het snelste helpen als alles meteen goed en compleet is ingevuld.
 5. Stuur uw pgb-aanvraag op

  Stuur het formulier en bijlagen, met een postzegel, naar ons op: 

  VGZ
  Postbus 25150 
  5600 RS Eindhoven

 6. U krijgt van ons een reactie

  • U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Hebben wij nog vragen of is uw aanvraag niet compleet? Dan ontvangt u schriftelijke reactie van ons.
  • Wij bellen u op binnen 4 tot 6 weken na ontvangst om de aanvraag te bespreken.
  • U krijgt daarna per post een toekenningsbrief of een afwijzingsbrief.

  Inhoud toekenningsbrief

  • Uw budget voor dit kalenderjaar
  • De looptijd van uw pgb
  • Het aantal uren persoonlijke verzorging en verpleging

  Inhoud afwijzingsbrief

  • De reden van afwijzing
  • Hoe u op een andere manier zorg kunt regelen
  • Hoe u bezwaar maakt tegen de afwijzing
Hulp nodig bij het invullen van uw pgb aanvraag?

Wij helpen u graag op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 088 - 131 1671

Veelgestelde vragen

 • Kan ik de indicatie laten stellen door iedere verpleegkundige?

  Nee, de verpleegkundige heeft een BIG-indicatie niveau 5 nodig. Bij kinderen tot 18 is dit een HBO-verpleegkundige uit het Medisch Kindzorgsysteem. Deze verpleegkundige werkt bij een zorgverlener die is aangesloten bij de VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en/of BMKT (Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis).
 • Voor welke termijn kan ik mijn pgb verlengen?

  De verpleegkundige stelt afhankelijk van uw situatie de looptijd van de indicatie vast. De looptijd is maximaal 2 jaar vanaf het moment dat het pgb aan u is toegekend. Wilt u na het einde van deze periode nog steeds een pgb voor verpleging en verzorging ontvangen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag bij ons indienen.

  Let op: zorg dat u op tijd een nieuwe indicatie krijgt van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Wij raden aan om dit minimaal 13 weken voor het aflopen van de indicatie te doen.
 • Kan ik een pgb aanvragen met een looptijd korter dan 1 jaar?

  Dit kan alleen als u zorg aan het einde van uw leven (palliatieve terminale zorg) nodig heeft. Andere pgb’s gelden voor 1 jaar of langer omdat de zorg ook langer dan 1 jaar nodig is.
 • Hoe zit het met mijn pgb als ik op vakantie ga?

  Verblijf in Nederland

  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener met u mee? Dan hoeft u niets te doen. U mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals u gewend bent.
  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener niet met u mee? Hier is geen apart pgb voor. Bel een thuiszorgorganisatie in de buurt van uw verblijf. In de Zorgzoeker vindt u gemakkelijk en snel een thuiszorgorganisatie met contract. Zoek op ‘verpleging en verzorging’. De thuiszorgorganisatie declareert rechtstreeks bij ons. In deze periode kunt u geen gebruikmaken van uw pgb.

  Verblijf in het buitenland

  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener met u mee? Dan hoeft u niets te doen. U mag de zorg op dezelfde manier inzetten en declareren zoals u gewend bent.
  • Heeft u al een pgb en gaat uw zorgverlener niet met u mee? En heeft u in het buitenland zorg nodig? Zoek dan zelf een zorgverlener uit, bijvoorbeeld een thuiszorgorganisatie in de buurt van uw verblijfplaats. Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur dit naar ons op zoals op het formulier staat aangegeven. Let op: u krijgt in het buitenland alleen zorg vergoed van een formele zorgverlener.  

  Tip: Vraag deze zorg altijd minstens 2 maanden voordat u op vakantie gaat aan. Zo voorkomt u financiële verrassingen achteraf.