Pgb aanvragen

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen? Of heeft u een nieuwe indicatie nodig? In het stappenplan hieronder leest u wat u kunt doen.

Stappenplan pgb aanvragen


 1. Check of u in aanmerking komt voor een pgb

  U kunt een pgb aanvragen als:
  • U langer dan 1 jaar verpleging of verzorging thuis nodig heeft
  • Uw kind langer dan 1 jaar verpleging of verzorging nodig heeft
  • U zorg aan het einde van uw leven (palliatieve terminale zorg) nodig heeft

  In het reglement leest u de volledige voorwaarden om in aanmerking te komen voor een pgb.

 2. Maak een afspraak met een wijkverpleegkundige

  U heeft een wijkverpleegkundige (BIG geregistreerd + niveau 5) nodig om een pgb aan te vragen. U vindt een wijkverpleegkundige bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Neem hiervoor contact op met een thuiszorgorganisatie. Vervolgens komt de wijkverpleegkundige bij u langs om het eerste deel van uw pgb-aanvraag in te vullen (stap 4).

  Tip: Kiest u voor een wijkverpleegkundige van een organisatie waarmee wij een contract hebben? Dan weet u zeker dat u de kosten voor de indicatiestelling van uw pgb-aanvraag vergoed krijgt. U vindt een wijkverpleegkundige met contract bij u in de buurt makkelijk en snel in de Zorgzoeker. Zoek op het woord 'verpleging en verzorging'.

 3. Vraag informatie op bij uw huisarts

  De wijkverpleegkundige stelt vast welke zorg u nodig heeft. Hiervoor heeft hij of zij uw medische gegevens nodig. Deze vraagt u op bij uw huisarts:

  • Een medicijnenlijst
  • Een overzicht van uw gezondheidsproblemen waarvoor u een pgb aanvraagt
 4. Vul uw pgb-aanvraag in

  • Download het formulier pgb aanvragen
  • De wijkverpleegkundige komt bij u op huisbezoek. En vult daarna deel 1 ‘voor de verpleegkundige’ van het formulier in
  • U vult zelf deel 2 ‘voor de verzekerde’ in

  Tip:

  • Maak een kopie van de aanvraag voor uw eigen administratie.
  • Vul het formulier volledig in en controleer of alles ondertekend is. Wij kunnen u het snelste helpen als alles meteen goed en compleet is ingevuld.
 5. Stuur uw pgb-aanvraag op

  Stuur het formulier en bijlagen, met een postzegel, naar ons op: 

  VGZ
  Postbus 25150 
  5600 RS Eindhoven

 6. U krijgt van ons een reactie

  • U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons. Hebben wij nog vragen of is uw aanvraag niet compleet? Dan ontvangt u schriftelijke reactie van ons.
  • Wij bellen u op binnen 4 tot 6 weken na ontvangst om de aanvraag te bespreken.
  • U krijgt daarna per post een toekenningsbrief of een afwijzingsbrief.

  Inhoud toekenningsbrief

  • Uw budget voor dit kalenderjaar
  • De looptijd van uw pgb
  • Het aantal uren persoonlijke verzorging en verpleging

  Inhoud afwijzingsbrief

  • De reden van afwijzing
  • Hoe u op een andere manier zorg kunt regelen
  • Hoe u bezwaar maakt tegen de afwijzing
Hulp nodig bij het invullen van uw pgb aanvraag?

Wij helpen u graag op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur. 088 - 131 1671

Veelgestelde vragen

 • Kan ik de indicatie laten stellen door iedere verpleegkundige?
  Nee, de verpleegkundige heeft een BIG-indicatie niveau 5 nodig. Bij kinderen tot 18 is dit een HBO-verpleegkundige uit het Medisch Kindzorgsysteem. Deze verpleegkundige werkt bij een zorgverlener die is aangesloten bij de VGVK (Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg) en/of BMKT (Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis).
 • Voor welke termijn kan ik mijn pgb verlengen?
  De verpleegkundige stelt afhankelijk van uw situatie de looptijd van de indicatie vast. De looptijd is maximaal 2 jaar vanaf het moment dat het pgb aan u is toegekend. Wilt u na het einde van deze periode nog steeds een pgb voor verpleging en verzorging ontvangen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag bij ons indienen.

  Let op: zorg dat u op tijd een nieuwe indicatie krijgt van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Wij raden aan om dit minimaal 13 weken voor het aflopen van de indicatie te doen.
 • Kan ik een pgb aanvragen met een looptijd korter dan 1 jaar?
  Dit kan alleen als u zorg aan het einde van uw leven (palliatieve terminale zorg) nodig heeft. Andere pgb’s gelden voor 1 jaar of langer omdat de zorg ook langer dan 1 jaar nodig is.
 • Kan ik een pgb aanvragen om op vakantie te gaan?
  U kunt contact opnemen met een thuiszorgorganisatie als u zorg op vakantie nodig heeft. Hier is geen apart pgb voor. In de Zorgzoeker vindt u makkelijk en snel een gecontracteerde thuiszorgorganisatie. Zoek op 'verpleging en verzorging'.
 • Ik ga tijdelijk naar het buitenland en wil daar ook verpleging en verzorging krijgen. Hoe regel ik dat?

  Gaat uw zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u niets te regelen.

  Gaat uw zorgverlener niet mee naar het buitenland en heeft u in het buitenland zorg nodig? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in.

  Tip: vraag deze zorg altijd minimaal 2 maanden voordat u op vakantie gaat aan. Zo voorkomt u achteraf financiële verrassingen.

  Mail het formulier naar verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl of stuur het, met postzegel, naar:

  VGZ
  Afdeling Machtigingen
  T.a.v. team Buitenland
  Postbus 25150
  5600 RS Eindhoven

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord