Herstel na corona

Heeft u ernstig corona gehad? Dan helpt fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek of logopedie misschien bij uw herstel. Als u meewerkt aan een onderzoek kunt u deze zorg vergoed krijgen.  We vertellen hieronder hoe dit werkt.

Bekijk ook het Addendum (toevoeging) aan de verzekeringsvoorwaarden over ernstige COVID-19.

De regeling geldt tot 1 augustus 2022. Wij vergoeden deze zorg tijdelijk uit de basisverzekering. Het is een tijdelijke vergoeding om na te gaan of deze zorg helpt bij het herstellen van ernstige COVID-19. Daarom zijn er extra voorwaarden. Daarover leest u hieronder meer.

Voor wie is de vergoeding?
Heeft u moeite met herstellen na COVID-19? Uw huisarts beslist of hij u doorverwijst voor paramedische herstelzorg en voor welke zorg. De beslissing van de huisarts hangt af van uw klachten. Het maakt niet uit of u wel of niet bent getest.

Welke zorg kunt u krijgen?
U kunt  paramedische herstelzorg krijgen. Dit is zorg door fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten, diëtisten of ergotherapeuten. Uw huisarts beslist welke zorg u nodig heeft. Wordt u nu al behandeld? Dan kunt u óók gebruikmaken van de regeling.

Met de regeling kunt u vanaf de start van één of meerdere paramedische behandelingen voor 6 maanden gebruik maken van:

  • Fysiotherapie of oefentherapie: 50 behandelingen
  • Ergotherapie: 10 uur
  • Diëtist: 7 uur
  • Logopedie: Onbeperkt
Afbeelding van arts

Wat betaalt u hiervoor?
U hoeft de zorg zelf niet te betalen als u naar een door ons gecontracteerde zorgverlener gaat. Heeft u nog ongebruikt eigen risico? Dan betaalt u wel eigen risico.

Wat zijn de voorwaarden?
Een belangrijke voorwaarde is dat u meedoet aan wetenschappelijk onderzoek. Wilt u dit niet, dan vergoeden wij de zorg niet. Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van Zorginstituut Nederland (www.zorginstituutnederland.nl).

Hoe verloopt het onderzoek?
Voor onderzoek worden gegevens over uw gezondheid en herstel verzameld. Hiervoor geeft u toestemming. Ook geeft u toestemming voor het anoniem delen van gegevens over uw behandeling met de onderzoekers.

In oktober 2020 begon het tweede deel van het onderzoek.. U kunt de vraag krijgen extra vragenlijsten in te vullen. Of uw conditie te laten testen. U geeft  schriftelijk toestemming voor het verzamelen van uw behandelgegevens. En het delen van uw gegevens met de onderzoekers.

Wat gebeurt er met uw gegevens?
De onderzoeksgroep kan uw gegevens bekijken. Zij gaan vertrouwelijk met alle gegevens om. Uw gegevens zijn anoniem. En alleen bedoeld voor onderzoek naar het effect van een paramedische behandeling na ernstige COVID-19.

Kunt u deze zorg krijgen zonder mee te doen aan het onderzoek?
Dat kan. Maar dan moet u de zorg zelf betalen. U krijgt de zorg niet vergoed uit de basisverzekering. Twijfelt u over de vergoeding? Neem dan contact met ons op.

Kunt u stoppen wanneer u wilt?
Ja, dat kan. U krijgt de zorg dan niet meer vergoed uit uw basisverzekering. 

Heeft u vragen?
Is er nog iets niet duidelijk? Stel dan uw vragen aan uw huisarts of behandelaar. Of kijk op de website van Zorginstituut Nederland voor meer informatie en de voorwaarden.