Wijzigingen in de zorgverzekering - 2019

Elk jaar wijzigt er een aantal vergoedingen in de basisverzekering. Dit wordt door de overheid bepaald. Daarnaast kunnen er vergoedingen in de aanvullende verzekeringen veranderen. Goed om te weten: de vergoeding uit onze aanvullende verzekeringen voor een bril of lenzen, fysiotherapie (beweegzorg) en mondzorg verandert in 2019 niet. Het verplicht eigen risico in 2019 blijft hetzelfde: € 385 per jaar.


Een aantal belangrijke wijzigingen

 
Geneesmiddelen | basisverzekeringen
De eigen bijdrage voor geneesmiddelen is in 2019 maximaal € 250 per jaar. Voor welke geneesmiddelen een eigen bijdrage geldt, vindt u op www.medicijnkosten.nl.

Aan de slag met gezonde levensstijl (GLI) | basisverzekeringen
In 2019 vergoeden wij Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Verzekerden met een gezondheidsrisico door overgewicht leren in dit speciale programma minder of anders te eten en meer te bewegen. Vraag uw (huis)arts of u aan dit programma kunt meedoen.

Zittend ziekenvervoer | basisverzekeringen
Vanaf 1 januari 2019 vergoeden wij vervoer (taxi, ov en eigen vervoer) naar behandelingen, consulten, onderzoeken en controles bij oncologische behandeling en nierdialyse. Dit was alleen een vergoeding voor vervoer naar behandelingen.

Geneesmiddelen uit het buitenland | basisverzekeringen
Het kan voorkomen dat uw geneesmiddel in Nederland tijdelijk niet verkrijgbaar is. Als dit een geregistreerd geneesmiddel is, heeft u in 2019 recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Uw apotheker kan dit voor u regelen.

Flash Glucose Monitoring | basisverzekeringen
Wij vergoeden voor bepaalde groepen diabetespatiënten Flash Glucose Monitoring (zoals de Free Style Libre) vanuit de basisverzekering. Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 27 november 2017. Het gaat om:
  • kinderen met diabetes type 1
  • volwassenen met gemiddeld hoge bloedsuikerwaarden die slecht zijn in te stellen
  • zwangere vrouwen met diabetes type I en II
  • vrouwen met diabetes type I en II die een zwangerschapswens hebben

Naar tandarts na ongeval? | aanvullende verzekeringen
Moet u na een ongeval naar de tandarts omdat uw gebit beschadigd is? Dan vergoeden wij vanaf 1 januari 2019 maximaal € 10.000. Bekijk van tevoren de voorwaarden. In sommige gevallen krijgt u namelijk geen vergoeding.
Zorg voor de Zorg, Extra 1, 2, 3

Overgangsconsulent | aanvullende verzekeringen
Overgangsklachten zoals opvliegers of slecht slapen? In 2019 hebben wij de vergoeding voor overgangszorg verhoogd naar € 200 per jaar. Er is geen maximaal bedrag per consult of maximaal aantal consulten per jaar meer.
Zorg voor de Zorg, Extra 1, 2, 3


Overige wijzigingen in de basisverzekering

Dieetpreparaten

Voor een vergoeding voor dieetpreparaten heeft u vooraf toestemming van ons nodig (een machtiging). Dit was al zo. Nieuw in 2019 is dat u de aanvraag via een landelijk formulier moet doen. U vindt dit formulier hier. U kunt het formulier downloaden en vervolgens invullen

Eigen bijdrage kunstgebit/klikgebit

Krijgt u een kunstgebit voor de ene kaak en een klikgebit voor de andere kaak? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 17% van de totale kostenKrijgt u een kunstgebit voor de ene kaak en een klikgebit voor de andere kaak? Dan betaalt u een eigen bijdrage van 17% van de totale kosten.

Eigen bijdragen en maximale vergoedingen

De overheid past elk jaar de wettelijke eigen bijdragen en maximale vergoedingen aan. De bedragen voor 2019 vindt u hier.

Extra variant basisverzekering

De IZZ Zorgverzekering door VGZ heeft nu twee varianten: IZZ Basisverzekering Natura en Restitutie. Vanaf 1 januari 2019 is er een extra variant: de IZZ Basisverzekering Bewuzt. Dit is een verzekering met volledige vergoeding bij zorgverleners waarmee wij een contract hebben, zoals apotheken, fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Bij zorgverleners waarmee wij geen contract hebben is de vergoeding maximaal 70% van het gemiddeld gecontracteerde tarief.

Gebitsprothese op implantaat

Vanaf 1 januari 2019 kunt u de kosten van de tandprotheticus direct bij ons declareren. Nu loopt dit nog via de tandarts. 

Geneesmiddelen uit het buitenland
Het kan voorkomen dat uw geneesmiddel in Nederland tijdelijk niet verkrijgbaar is. Als dit een geregistreerd geneesmiddel is,  heeft u in 2019 recht op een vervangend geneesmiddel uit het buitenland. Uw apotheker kan dit voor u regelen.
Huisartsenzorg

Laat u op verzoek van uw huisarts bijvoorbeeld een röntgenfoto maken of een bloedonderzoek doen? En gaat u hiervoor naar een zorgverlener waarmee wij geen contract hebben? Dan moet u - naast uw eigen risico - misschien een deel van de kosten zelf betalen.

Hulpmiddelen bij incontinentie

In 2019 kunt u voor urine-opvangzakken en katheters (afvoerende incontinentiematerialen) alleen terecht bij een leverancier met een S.E.M.H.-certificering. Bij deze leveranciers werken verpleegkundigen die u kunnen adviseren. Bekijk hier de leveranciers waarmee wij een contract hebben.

Kaakoverzichtsfoto voor kinderen tot 18 jaar

In 2019 is voor een kaakoverzichtsfoto bij kinderen tot 18 jaar vooraf toestemming van ons nodig. Een kaakoverzichtsfoto is een röntgenfoto van de hele kaak. Hierop zijn alle tanden en kiezen te zien. Uw tandarts kan de toestemming voor u aanvragen. 

Oefentherapie bij COPD

In 2019 vergoeden wij oefentherapie COPD vanaf Gold Klasse II vanaf de eerste behandeling. U betaalt wel eigen risico. Er geldt een maximum aantal behandelingen dat wij vergoeden. In het eerste behandeljaar zijn dat maximaal 70 behandelingen. Hoe vaak u naar oefentherapie kunt gaan, hangt af van de ernst van de COPD. Uw (huis)arts kan u dit vertellen.

Slaappositietrainer

In 2019 valt de slaappositietrainer in bepaalde gevallen onder de basisverzekering. Een slaappositietrainer helpt een andere slaaphouding aan te leren bij bijvoorbeeld slaapapneu. Vraag je (huis)arts naar de mogelijkheden.

Verwijzing hoortoestellen

Als u een hoortoestel nodig heeft, kunt u naar een audicien. De audicien beoordeelt of u een verwijzing voor een keel-neus-oorarts (KNO-arts) of audiologisch centrum nodig heeft.

Vitaminen, mineralen en paracetamol

Vitaminen, mineralen en paracetamol waarvoor u een (bijna) gelijkwaardig alternatief zonder recept kunt kopen, vergoeden wij in 2019 niet meer vanuit de basisverzekering.

Wijkverpleging

Voor wijkverpleging (verpleging en verzorging) heeft u vanaf 1 januari 2019 vooraf onze toestemming nodig. Maakt u gebruik van een zorgverlener waarmee wij een contract hebben? Dan hoeft u niets te doen.

Wijziging doorgeven

Wilt u uw lopende basisverzekering aanpassen? Dan kunt u dit tot uiterlijk 31 januari aan ons doorgeven. De wijziging geldt dan vanaf 1 januari. Wilt u uw basisverzekering beëindigen? Dan moet u dit uiterlijk 31 december aan ons doorgeven. De verzekering loopt dan af op 31 december.

Overige wijzigingen aanvullende verzekeringen

Gezondheidstest

In 2019 kunt u voor een gezondheidstest ook terecht bij andere zorgverleners die wij aanwijzen, naast de huisarts, bedrijfsarts en medisch specialist. De zorgverleners vindt u in Vergelijk en Kies.
Zorg voor de Zorg, Extra 1, 2, 3

Reisvaccinaties

Vanaf 2019 kunt u voor preventieve reisvaccinaties (inentingen) en geneesmiddelen terecht bij Reisprik en Thuisvaccinatie. Wij vergoeden de kosten van deze aanbieders volledig. Reisprik en Thuisvaccinatie adviseren en vaccineren ook bij u thuis. Uw preventieve geneesmiddelen worden thuisbezorgd. Andere aanbieders van reisvaccinaties en geneesmiddelen vergoeden wij niet meer. 
Extra 1, 2, 3

Spoedeisende zorg buitenland

In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor extra kosten bij spoedeisende zorg in het buiteland. Heeft u in 2019 spoedeisende hulp nodig in het buitenland, dan moet u contact opnemen met onze alarmcentrale. De alarmcentrale-arts beoordeelt of de zorg inderdaad als spoedeisend geldt.
Buitenland Europa, Buitenland Wereld 

Valpreventie

Vanaf 2019 kunt u 1 keer per jaar een cursus valpreventie volgen bij een aangewezen aanbieder. Dit was 1 keer tijdens de hele looptijd van uw verzekering. De hoogte van de vergoeding van maximaal € 100 per kalenderjaar, blijft gelijk.  
Extra 1, 2, 3

Vervangende mantelzorg

Voor vervangende mantelzorg hebben wij in 2019 geen aanbieders waarmee wij een contract hebben. Vraag vervangende mantelzorg altijd aan via de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Deze verwijst u door naar een aanbieder. U kunt vervangende mantelzorg inzetten voor minimaal 1 dag. Dit was minimaal 3 dagen. U kunt de vervanging inzetten voor een werkdag of 24 uur. In beide situaties rekenen wij dit als 1 dag.
Zorg voor de Zorg, Extra 1, 2, 3

Vervoer naar Nederland

In uw aanvullende verzekering is een vergoeding opgenomen voor vervoer naar Nederland bij medische noodzaak. Als u de kosten had kunnen voorzien, vergoeden wij het vervoer vanuit het buitenland naar Nederland in 2019 niet meer. De alarmcentrale bepaalt of het vervoer naar Nederland (repatriëring) als medisch noodzakelijk geldt. 
Zorg voor de Zorg, Extra 1, 2, 3, Bijzonder Bewust

Zorghotel of herstellingsoord

Wilt u in 2019 naar een zorghotel of herstellingsoord? Dan moet u vooraf contact opnemen met de afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Het telefoonnummer vindt u hier. Deze afdeling vertelt u of wij deze zorg vergoeden en waar u terecht kunt.
Extra 2, 3

Overige wijzigingen

Europese privacywet (AVG)

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG). Daarmee heeft de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Wij volgen deze wetgeving voor al onze basis- en aanvullende verzekeringen. Meer informatie vindt u hier.

Geschillen

Vanaf 1 januari 2019 werken we voor incassogeschillen niet meer met e-Court (online geschillenbeslechting). Dit is landelijk besloten.

Kosten voor papieren factuur

Wilt u het eigen risico of andere kosten met een papieren factuur (acceptgiro) betalen? Dan betaalt u vanaf 1 januari 2019 € 1,50 per papieren factuur. Voor het betalen van uw premie geldt dit al. Betalen via automatische incasso is gratis. 

Vergoedingen en verzekeringsvoorwaarden 2019

Benieuwd naar wat u in 2019 vergoed krijgt? Bekijk de vergoedingen of de verzekeringsvoorwaarden

Wijziging doorgeven

Wilt u een wijziging op uw polis doorgeven voor 2019? Geef uw wijziging direct door in Mijn IZZ Zorgverzekering.

Polis wijzigen?

Dat kan tot en met 31 december. In Mijn IZZ Zorgverzekering wijzigt u:

  • uw zorgverzekering
  • de hoogte van uw eigen risico
  • gezinsleden bijschrijven op uw polis

Naar Mijn IZZ Zorgverzekering

Zorgaanbieder zoeken

In Vergelijk en Kies vindt u snel zorgaanbieders bij u in de buurt. En u ziet direct of wij een contract hebben met uw zorgaanbieder.

Kijk in Vergelijk en Kies