Zorgverzekering via werkgever

Speciaal voor alle zorgmedewerkers is er de IZZ Zorgverzekering. Met extra ruime vergoedingen voor zorg die belangrijk is voor mensen in de zorg. Zoals fysiotherapie en mantelzorg. Bovendien krijgen zij via aangesloten werkgevers een collectiviteitskorting. 

Wat is de IZZ Zorgverzekering?

De IZZ Zorgverzekering heeft 2 soorten basisverzekeringen en verschillende aanvullende verzekeringen. Uw medewerkers kiezen zelf hun eigen verzekeringspakket. Voor collectief verzekerden is er 10% collectiviteitskorting.

Bekijk de pakketten van de IZZ Zorgverzekering door VGZ

Als werkgever toetreden tot de IZZ Zorgverzekering?

Lees of uw organisatie kan deelnemen

Lage premies en de werkgeversbijdrage

De premie voor uw werknemers is laag. Dat komt vooral door de belangrijke rol die u speelt in de uitvoering van deze collectieve IZZ Zorgverzekering. Bovendien is de IZZ Zorgverzekering extra aantrekkelijk door de werkgeversbijdrage die cao-partijen jaarlijks vaststellen voor de aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg.

Bruto werkgeversbijdrage in 2018

cao Ziekenhuizen € 14,33 ook voor meeverzekerde partners
cao Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) € 14,33 ook voor meeverzekerde partners
cao Verpleeg, Verzorgingshuizen, Thuiszorg* € 14,33
cao Gehandicaptenzorg € 13,67 ook voor meeverzekerde partners
cao Huisartsenzorg € 10 
cao Gezondheidscentra ** € 30
cao Sanquin  € 14,33, ook voor meeverzekerde partners
cao Jeugdzorg ** € 20
cao Ambulancezorg *** € 14

* Alleen voor medewerkers van verpleeg- en verzorgingshuizen (en hun meeverzekerde partners), die voor 1 januari 2009 de IZZ Basisverzekering en Zorg voor de Zorg hebben afgesloten.

** U krijgt de werkgeversbijdrage ongeacht welke verzekering u kiest.

  *** U ontvangt de werkgeversbijdrage wanneer u naast de IZZ Basisverzekering ook een aanvullende verzekering afsluit.

Nog 2 jaar recht op collectiviteitskorting bij uitdiensttreding

Uw medewerkers met een IZZ Zorgverzekering hebben langer recht op de collectiviteitskorting. Zij kunnen nog minimaal 2 jaar profiteren van de 10% korting.

Voorbeeld:

Uw medewerker treedt per 1 maart 2018 uit dienst. De 10% collectiviteitskorting op de IZZ Zorgverzekering loopt door tot en met 31 december 2020.

Oproepkrachten en onbetaald verlof

Hebt u iemand in dienst met een oproep- of nulurencontract, of wil uw werknemer onbetaald verlof opnemen? Dan kunt u te maken krijgen met een zogeheten 'negatieve salarisstrook'. U kunt de premies van de IZZ Zorgverzekering dan niet rechtstreeks inhouden op het salaris en moet deze bedragen op een andere manier in rekening brengen.

Wij helpen u dan graag door de premie rechtstreeks bij uw verzekerde werknemer in te houden. Meer weten hierover? Neem dan contact op met de afdeling Accountbeheer via accountbeheer@vgzvoordezorg.nl of via 088 - 131 35 60.

Speciaal voor de zorg