Premie

Bent u werkgever en heeft u een vraag over de premie van de IZZ Zorgverzekering door VGZ? Wij hebben de veelgestelde vragen voor u op een rij gezet.

Veelgestelde vragen

 • Ik krijg van jullie een acceptgirokaart voor het betalen van de premies voor mijn werknemers. Kan ik ook via een automatische incasso betalen?

  Ja. Geef dit dan door aan de afdeling Accountbeheer: 088 – 131 35 60 of via accountbeheer@vgzvoordezorg.nl
 • Hoe geef ik een wijziging van betaalwijze door?

  U kunt deze wijziging doorgeven aan de afdeling Accountbeheer: 088 – 131 35 60 of via accountbeheer@vgzvoordezorg.nl
 • Is betaling van de premies door middel van een automatische incasso mogelijk?

  Als werkgever ontvangt u maandelijks een acceptgirokaart. Op uw verzoek kan de premie ook automatisch worden geïncasseerd. U kunt dit aan ons doorgeven via de afdeling Accountbeheer: 088 – 131 35 60 of via accountbeheer@vgzvoordezorg.nl.
 • Hoeveel bedraagt de werkgeversbijdrage op de aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg die in de CAO is geregeld?

  Bekijk de geldende werkgeversbijdrage. Heeft u nog meer vragen over deze bijdrage? Neem dan contact op met uw werkgeversorganisatie.

 • Wie bepaalt de hoogte van de werkgeversbijdrage op de aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg?

  De CAO-partijen stellen de hoogte van de werkgeversbijdrage vast die geldt voor de aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg. Meer informatie hierover vindt u op de pagina over de werkgeversbijdrage. Heeft u nog meer vragen over deze bijdrage? Neem dan contact op met uw werkgeversorganisatie.
 • Welke premie betalen mijn werknemers wanneer zij uit dienst gaan omdat zij stoppen met werken of buiten de zorg gaan werken?

  Uw medewerker kan gewoon gebruik blijven maken van de IZZ Zorgverzekering. Hij wordt automatisch overgezet naar een tijdelijke individuele polis en houdt nog minimaal 2 jaar het recht op de collectiviteitskorting. Een eventuele werkgeversbijdrage komt te vervallen. De premies voor de aanvullende verzekeringen blijven gelijk.

  Voorbeeld

  Stel dat uw medewerker per 1 maart 2021 uit dienst gaat, dan houdt deze nog recht op de collectiviteitskorting tot en met 31 december 2021. Hij betaalt de premie, inclusief collectiviteitskorting, rechtstreeks aan ons.

  Deze regeling geldt ook voor partner en kinderen wanneer die door echtscheiding of einde studie geen recht meer hebben op de collectieve regeling. 

 • Ik ben VVT werkgever en krijg een nieuwe medewerker in dienst. Deze medewerker kreeg bij zijn vorige VVT werkgever een werkgeversbijdrage op Zorg voor de Zorg. Houdt hij het recht op deze bijdrage?

  Uw werknemer heeft ook bij u recht op deze vergoeding, mits hij de aanvullende verzekering IZZ Zorg voor de Zorg ook via u afsluit. Hij blijft vallen onder de garantieregeling die in de CAO VVT is opgenomen.

  Let op: uw medewerker heeft alleen recht op de werkgeversbijdrage als de overstap van de ene naar de andere VVT werkgever plaatsvindt zonder periode van onderbreking.