Toetreden en beëindigen

De collectieve IZZ Zorgverzekering is een unieke collectieve ziektekostenregeling voor de zorgsector. De regeling geldt voor werknemers die onder de volgende cao's vallen.

Collectieve arbeidsovereenkomsten

 • Cao Ziekenhuizen
 • Cao voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
 • Cao Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT)
 • Cao Gehandicaptenzorg
 • Cao Sanquin
 • Cao Huisartsenzorg
 • Cao Gezondheidscentra
 • Cao Jeugdzorg
 • Cao Ambulancezorg

Maar de regeling kan ook van toepassing zijn op werknemers uit andere zorg cao's. Lees ook dan het document in stap 1 hieronder.

Hoe vraagt u deelname aan?


 1. Controleer of u onder de doelgroep valt

  Check dit in bijlage 1 van het Reglement.
  Valt u inderdaad onder de doelgroep? Ga dan naar stap 2.
 2. Vul het aanvraagformulier in

  Download hier het aanvraagformulier 
 3. Regel eventueel gelijk automatische incasso van uw premie

  Wilt u de premies afdragen via automatische incasso? Stuur dan ook een ingevuld machtigingsformulier mee. 
 4. Stuur de formulieren en bijlagen naar ons op

  Dat kan via accountbeheer@vgzvoordezorg.nl of per post naar:

  VGZ voor de Zorg N.V.
  t.a.v. afdeling Accountbeheer 
  Postbus 445
  5600 AK Eindhoven
 5. Wacht op bericht

  Het bestuur van Stichting IZZ beoordeelt uw aanvraag. VGZ informeert u daarna over de verdere procedure.

De IZZ Zorgverzekering door VGZ niet meer aan uw medewerkers aanbieden?

Voldoet u niet meer aan de voorwaarden voor deelname? Of wilt u de collectieve IZZ Zorgverzekering door VGZ om een andere reden niet meer aan uw medewerkers aanbieden? Stuur dan een e-mail naar accountbeheer@vgzvoordezorg.nl of stuur uw schriftelijke opzegging naar bovenstaand adres.

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord