Gezondheidstest

Uw medewerkers kunnen verschillende online gezondheidstesten doen. Blijkt dat nader onderzoek gewenst is? Dan kan uw medewerker een gezondheidstest doen.

Inhoud gezondheidstest

De integrale medische gezondheidstest heeft als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. Uw werknemer krijgt een advies op basis van de uitslag van de gezondheidstest. De gezondheidstest bestaat uit de volgende onderzoeken:

 • Algemene vragenlijst over uw gezondheid
 • Meten van bloeddruk, buikomvang en BMI
 • Bloedonderzoek: cholesterol en glucose
 • Urineonderzoek: eiwit, bloed en glucose
 • Longfunctietest
 • Visusonderzoek
 • Schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken

Extra onderzoeken

De gezondheidstest mag uitgebreid worden met:

 • Audiologische screening
 • Fietstest
 • Persoonlijk leefstijlgesprek

Onderzoeken zonder vergoeding

Uw werknemer heeft geen recht op vergoeding van kosten van:

 • preventief medisch onderzoek naar kanker of andere ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen preventie of behandeling mogelijk is
 • preventief medisch onderzoek als onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek van werkenden (PMO) volgend uit de Arbeidsomstandighedenwet
 • MRI-, CT-scans en zogenaamde total body scans

Uit de nota moet blijken welke onderzoeken deel uitmaken van de gezondheidstest.

Bijzonderheden

De kosten worden niet vergoed als de gezondheidstest onderdeel is van het Preventief Medisch Onderzoek van werkenden (PMO) volgend uit de Arbeidsomstandighedenwet.

Waar kunnen werknemers de gezondheidstest doen?

Dit kan bij een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Gaan ze naar een andere zorgverlener? Dan vergoeden wij de kosten niet. 

Vergoeding van de gezondheidstest 

De vergoeding van de gezondheidstest is opgenomen in de aanvullende verzekering Zorg voor de Zorg. Hierbij geldt voor alle pakketten een vergoeding van 75% tot maximaal € 200. een eigen bijdrage van € 50. De zorgaanbieders dienen de nota rechtstreeks bij ons in. Uw medewerker hoeft dus niets voor te schieten. 

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord