Mijn IZZ Zorgverzekering voor werkgevers


Wat kunt u in Mijn IZZ Zorgverzekering?

  • de zorgverzekeringspolis van uw werknemers inzien 
  • wijzigingen doorvoeren
  • het incassoborderel downloaden

Inloggen


Nog geen wachtwoord?

Neem dan contact op met onze helpdesk: 088 – 131 63 24 of mijnizzzorgverzekering@vgzvoordezorg.nl.

Wilt u meer weten over Mijn IZZ Zorgverzekering? Bekijk de veelgestelde vragen of lees de handleiding.