Vergoeding verloskundige zorg en bevalling 2019

Uw vergoeding voor verloskundige zorg en bevalling is afhankelijk van de locatie van uw bevalling. 

Verloskundige zorg bij een thuisbevalling

Wij vergoeden de kosten van een thuisbevalling volledig als een door ons gecontracteerde verloskundige deze begeleidt. Kijk in Vergelijk en Kies om te zien met welke verloskundigen bij u in de buurt wij een contract hebben. Voor geboortezorg kunt u ook naar een door ons gecontracteerde Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). Hierin werken verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen samen.

Verloskundige zorg bij bevalling in een geboortecentrum of ziekenhuis

Bevalt u liever niet thuis, dan kunt u kiezen voor een bevalling in een geboortecentrum of ziekenhuis bij u in de regio.

  • U hebt 24 uur per dag professionele hulp bij de hand.
  • Een verloskundige leidt de bevalling.

U kunt zelf kiezen in welk geboortecentrum u wilt bevallen. Het geboortecentrum hoeft geen contract met ons te hebben. Houdt u er wel rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen als u naar een geboortecentrum gaat waarmee wij geen contract hebben. Wilt u in een geboortecentrum bevallen? Bespreek dat dan eerst met uw verloskundige. Neem vooraf ook contact op met VGZ voor de Zorg Kraamzorg via 0900-222 32 42 (gebruikelijke belkosten) voor de mogelijkheden.

Vergoeding verloskundige zorg bij bevalling in een ziekenhuis (inclusief kraamzorg) of geboortecentrum (zonder medische noodzaak)

IZZ Basisverzekering

€ 215 per dag

Er geldt een maximale vergoeding van € 250 per dag voor moeder en kind samen. De eigen bijdrage voor kraamzorg van € 35 gaat hier van af. Wordt er meer dan € 250 in rekening gebracht door het geboortecentrum of het ziekenhuis? Dan betaalt u dit zelf.

Maakt u voor geboortezorg gebruik van een door ons gecontracteerde IGO? Dan betaalt u hiervoor een maximale eigen bijdrage van € 370,73 voor moeder en kind samen.

IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Volledige vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Volledige vergoeding

Vergoeding verloskundige zorg bij (poli)klinische bevalling (met medische noodzaak)

IZZ Basisverzekering Volledige vergoeding. Ook wanneer u na de bevalling ambulancevervoer nodig hebt of als verloskundige nazorg nodig is.

Eigen risico

Verloskundige zorg is de zorg die de verloskundige, huisarts of gynaecoloog in rekening brengt bij IZZ. Hiervoor betaalt u geen eigen risico. Er geldt ook geen eigen risico voor prenatale screening, behalve voor de niet-invasieve prenatale test (NIPT). Het eigen risico geldt wel voor de kosten van andere zorg rondom de bevalling: voor geneesmiddelen, bloedonderzoek of ziekenvervoer.

Onder verloskundige zorg valt ook

  • Kinderwensconsult (preconceptiezorg)
  • Counseling – advies over prenatale screening
  • Twintig-weken echo
  • Combinatietest (bij medische indicatie)
  • Niet-invasieve prenatale test (NIPT) en invasieve diagnostiek voor vrouwen met een verhoogd risico op een kind met het syndroom van Down, Edwards of Patau (trisomie 21, 18 of 13). U hebt hiervoor een medische indicatie nodig. Voor de NIPT geldt het eigen risico.

NIPT

Hebt u een medische indicatie? Dan krijgt u NIPT vergoed uit de basisverzekering. Uw verloskundige of gynaecoloog verwijst u dan door naar een centrum voor prenatale diagnostiek. Daar worden alle keuzemogelijkheden voor vervolgonderzoek, zoals de NIPT, met u besproken. Voor de NIPT geldt het eigen risico.

Combinatietest en NIPT zonder medische indicatie

Als u geen medische indicatie hebt, krijgt u de combinatietest en NIPT niet vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de combinatietest betaalt u dan € 168.

Sinds 1 april 2017 kan iedere zwangere die dat wil ook meteen kiezen voor de NIPT. De test wordt gedeeltelijk vergoed via een subsidieregeling vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wel geldt er een eigen bijdrage van € 175. Meer informatie hierover vindt u op www.meerovernipt.nl.

Ondergaat u op eigen kosten een van beide tests? En blijkt hieruit toch dat er een aanmerkelijke kans is op een kind met een chromosoomafwijking? Dan krijgt u de kosten van invasieve diagnostiek, zoals een vlokkentest of vruchtwaterpunctie, wel vergoed.

Kraamzorg en kraampakket

Een goede verzorging en wat extra handen zijn prettig en vaak noodzakelijk na een bevalling. Bij IZZ krijgt u daarom, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, een vergoeding voor extra kraamzorg. Zo weet u zeker dat u rustig kunt bijkomen na de bevalling. Bij ons profiteert u in veel gevallen bovendien van het VGZ voor de Zorg Kraampakket, met daarin handige hulpmiddelen voor u en uw baby.

Afspraken met zorgaanbieders

​Wij maken afspraken met verloskundigen over kwaliteit, prijs en service. Als u kiest voor een gecontracteerde zorgaanbieder dan scheelt u dat dus in de kosten. U vindt de gecontracteerde verloskundigen in Vergelijk en Kies.

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben gesloten?

Houd er dan rekening mee dat u voor verloskundige zorg waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen. U vindt de tarieven voor de niet-gecontracteerde zorgaanbieders in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019.  Bekijk hier de vergoeding in 2018:Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2018.