Vergoeding kraamzorg 2019

Een goede verzorging en wat extra handen zijn prettig en vaak noodzakelijk na een bevalling. In uw basisverzekering hebt u een vergoeding voor kraamzorg. Bij ons krijgt u, afhankelijk van uw aanvullende verzekering, ook nog een vergoeding voor extra kraamzorg. Zo weet u zeker dat u rustig kunt bijkomen na de bevalling.

Vergoeding kraamzorg vanuit de basisverzekering

Kraamzorg Vergoeding
Kraamzorg, thuis of in een geboortecentrum Maximaal 10 dagen (eigen bijdrage € 4,40 per uur)
Kraamzorg in het ziekenhuis (bij een bevalling met medische noodzaak) 100%. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage. 
Kraamzorg in het ziekenhuis (bij een bevalling zonder medische noodzaak) U krijgt een maximale vergoeding van € 215 per dag (moeder en kind samen). De eigen bijdrage voor kraamzorg is hier al vanaf gegaan.

Vergoeding kraamzorg vanuit de aanvullende verzekeringen

U krijgt alleen een vergoeding voor extra uren kraamzorg vanuit de totaalpakketten Zorg voor de Zorg Extra 2 en Extra 3. De eigen bijdrage vanuit de basisverzekering krijgt u niet vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Aanvullende verzekering Vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Maximaal 10 uur extra kraamzorg + kraampakket
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Maximaal 20 uur extra kraamzorg + kraampakket

U betaalt geen eigen risico

Voor de vergoeding van kraamzorg betaalt u geen eigen risico.

Bij welke zorgaanbieder kan ik terecht?

Wij maken afspraken met aanbieders van kraamzorg over kwaliteit, prijs en service. Als u kiest voor een gecontracteerde kraamzorgorganisatie dan scheelt u dat dus in de kosten.

Kraamzorg is een onderdeel van geboortezorg. Voor geboortezorg kunt u ook naar een door ons gecontracteerde Integrale Geboortezorg Organisatie (IGO). Herin werken verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen samen.

Basisverzekering Variant Natura

Hebt u de basisverzekering Variant Natura? Dan kunt u terecht bij alle zorgaanbieders waarmee we een contract hebben. U vindt deze in Vergelijk en Kies. Gaat u naar een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u 80% vergoed op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Basisverzekering Variant Restitutie

Hebt u de basisverzekering Variant Restitutie? Dan kunt u naar alle zorgaanbieders. U krijgt dan 100% vergoed op basis van het marktconform tarief.

Hebt u een kraamverzorgende zonder contract met VGZ voor de Zorg? Voeg dan bij de nota toe: 

  • een kopie van de indicatievaststelling, volgens het Landelijk Protocol Kraamzorg (LIP).
  • een kopie van het diploma van de kraamverzorgende

Basisverzekering Variant Bewuzt

Hebt u de basisverzekering Variant Bewuzt? Dan krijgt u 100% vergoed bij gecontracteerde zorgaanbieders en 70% vergoed bij niet gecontracteerde zorgaanbieders.

Hoeveel uur kraamzorg hebt u nodig?

Hebt u zich uiterlijk vijf maanden vóór de vermoedelijke bevaldatum aangemeld voor kraamzorg? Dan stelt het kraamcentrum volgens het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) vast hoeveel uur kraamzorg voor u noodzakelijk is. U hebt recht op minimaal 24 uur en maximaal 80 uur, verdeeld over maximaal 10 dagen. U ontvangt een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Zo vraagt u kraamzorg aan

Wilt u een beroep doen op onze kraamzorg? Vul dan het aanvraagformulier kraamzorg en kraampakket in. Geef bij uw aanvraag aan welk gecontracteerd kraamcentrum u kiest (die vindt u in Vergelijk en Kies) en wij regelen het voor u. Het kraamcentrum neemt vervolgens contact met u op voor een telefonische intake of het maken van een afspraak. 

Aanvraagformulier kraamzorg en kraampakket  

Kraamzorg thuis na ziekenhuisopname

Voor iedere dag ziekenhuisopname krijgt u een dag minder kraamzorg. Eventueel is een herindicatie mogelijk. Hebt u op één dag ziekenhuis- én kraamzorg gehad? Dan vergoeden wij beide kosten op de gebruikelijke wijze.

Kraamzorg in het buitenland

Woont u in de grensstreek in het buitenland? Dan kunt u kraamzorg krijgen van een Nederlandse kraamzorgorganisatie die een overeenkomst heeft met VGZ voor de Zorg. Deze organisaties houden meestal een maximale reistijd van een half uur aan. Verder gelden dezelfde voorwaarden als in de Nederlandse situatie.

Vergoeding voor advies over borstvoeding

Wanneer de moeder problemen heeft met het geven van borstvoeding is een bezoek aan een lactatiekundige nuttig. Laat u met het verwijzingsprotocol doorverwijzen naar de lactatiekundige NVL. Uw kraamverzorgende, verloskundige, jeugdgezondheidszorg- verpleegkundige en consultatiebureau-arts kunnen deze verwijzing verzorgen.

Vergoeding borstvoeding via borstkolf 


Lactatiekundig consult, per bevalling Huur of aanschaf elektrische borstkolf
IZZ Basisverzekering Geen vergoeding Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Geen vergoeding Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 1 consult, maximaal € 80 Eenmalige vergoeding, maximaal € 80
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 1 consult, maximaal € 80 Eenmalige vergoeding, maximaal € 80


VGZ voor de Zorg Kraamzorglijn: voor al uw vragen

Wilt u meer weten over kraamzorg of het VGZ voor de Zorg Kraampakket? Bel dan tijdens kantooruren met VGZ voor de Zorg Kraamzorg: 0900 - 222 32 42 (gebruikelijke belkosten). Onze medewerkers helpen u graag verder. Voor spoedzorg is de VGZ voor de Zorg Kraamzorglijn ook buiten kantooruren beschikbaar.