Toestemming voor behandeling in het buitenland

Voor een behandeling in het buitenland door een niet-gecontracteerde zorgverlener hebt u in sommige gevallen toestemming van ons nodig. Vraag deze bijtijds aan, want het kan maximaal 10 werkdagen duren voordat dit geregeld is.

Behandeling zonder overnachtingen

Voor de meeste behandelingen zonder overnachting binnen EU- of EER-landen hebt u vooraf geen toestemming van ons nodig. Wij vergoeden in zo'n geval de kosten volgens uw polis.

Behandeling met één of meerdere overnachtingen

Voor een niet-spoedeisende behandeling waarvoor u één of meerdere nachten moet blijven, hebt u wel vooraf officiële toestemming nodig. In dat geval vragen wij u om eerst contact met ons op te nemen.

Voorbeelden van zorg waarvoor u toestemming van ons nodig hebt:

  • Maagverkleining
  • Plastische chirurgie
  • Hulpmiddelen

Toestemming? Niet per se alles vergoed.

Ook al hebt u vooraf géén toestemming van ons nodig, dan betekent dit niet dat u alles vergoed krijgt. Bedenk dat ook bij opname in het buitenland een verwijskaart van de huisarts of specialist nodig kan zijn.

Toestemming aanvragen

Vul het aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland in en stuur dit naar ons op met de volgende informatie:

  • een verwijzing van uw Nederlandse huisarts of medisch specialist
  • een behandelverslag van uw specialist in het buitenland, met hierin in ieder geval:
    • een diagnose (wat is er aan de hand?)
    • een overzicht van eerdere behandelingen (als dit van toepassing is)

In welke taal is uw behandelplan geschreven?

Wij kunnen alleen een behandelplan accepteren als dit geschreven is in een van de volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans of Spaans.

Stuur uw informatie naar ons op

Wij gebruiken deze informatie alleen voor het beoordelen van uw aanvraag.

Stuur het op naar:

VGZ voor de Zorg
Afdeling Machtigingen Buitenland
Locker 049, Medisch Geheim
Postbus 25150
5600 RS EINDHOVEN

Zorg in het buitenland

Hebt u medische hulp nodig tijdens uw vakantie? Kijk wat u in het buitenland wel en niet vergoed krijgt.