Vergoeding zorg in het buitenland 2019

Hebt u medische hulp in het buitenland nodig? Of wilt u een ingreep liever in het buitenland laten doen? Op deze pagina vindt u informatie over de vergoedingen van zorg in het buitenland.

Snel naar:

Wat krijg ik vergoed bij zorg in het buitenland?


Vergoeding vanuit de basisverzekering

Spoedeisende zorg
Hebt u in het buitenland spoedeisende zorg nodig? Bel dan altijd de VGZ voor de Zorg Alarmcentrale: +31 40 297 57 30 (altijd bereikbaar).
U krijgt uw zorg uit de basisverzekering vergoed op basis van het in Nederland geldende tarief. Dat betekent dat u vanuit uw basisverzekering de kosten vergoed krijgt tot maximaal het bedrag dat u zou krijgen als u in Nederland behandeld zou worden. De kosten van een behandeling in het buitenland kunnen hoger zijn dan in Nederland. Het verschil betaalt u in dat geval zelf. Tenzij u een aanvullende verzekering met buitenlanddekking en/of een reisverzekering met medische kosten hebt. 

Niet-spoedeisende zorg
Bij niet-spoedeisende zorg is de hoogte van uw vergoeding afhankelijk van uw basisverzekering.

Basisverzekering

Basisverzekering Natura Gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het gecontracteerd tarief
 
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Basisverzekering Restitutie Maximaal 100% op basis van de Nederlandse marktconforme tarieven
Basisverzekering Bewuzt Gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het gecontracteerd tarief
 
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 70% van het gemiddeld gecontracteerd tarief

U vindt een overzicht van alle gecontracteerde zorgaanbieders in het buitenland in Vergelijk en Kies door daar te zoeken op 'buitenland'.

Toestemming voor zorg in het buitenland

Wilt u zich in het buitenland laten behandelen? En wordt u voor deze behandeling 1 of meer nachten in een ziekenhuis of andere instelling opgenomen? Dan hebt u vooraf onze toestemming nodig. Zonder toestemming krijgt u mogelijk geen vergoeding.

Lees meer over toestemming voor zorg in het buitenland

Al betaalde nota’s van niet-spoedeisende zorg in het buitenland
Nota's van zorg in het buitenland die u zelf hebt betaald, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland werken zorgaanbieders volgens een ander systeem. Daardoor hebben wij extra gegevens over uw behandeling nodig om uw nota's te verwerken.

Lees meer over nota's van zorg in het buitenland declareren

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Spoedeisende zorg

U krijgt uw spoedeisende zorg uit de basisverzekering vergoed op basis van het in Nederland geldende tarief. Valt het tarief in het buitenland hoger uit? Dan vergoeden wij dit verschil vanuit de aanvullende verzekering. 

Dit geldt voor alle aanvullende verzekeringen van de IZZ Zorgverzekering, met uitzondering van de Kies Zelf modules (tandarts en fysiotherapie) en Bijzonder Bewust. Als er een eigen risico geldt, dan betaalt u dit wel altijd zelf. Ook medisch noodzakelijk vervoer vanuit het buitenland (repatriëring) door de VGZ Alarmcentrale krijgt u vanuit de aanvullende verzekering vergoed.   

Totaalpakketten

IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Werelddekking 
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Werelddekking 
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Werelddekking 
IZZ Bijzonder Bewust Geen vergoeding

Kies zelf

IZZ Buitenland Europa Europadekking
IZZ Buitenland Wereld Werelddekking

Niet-spoedeisende zorg

Voor niet-spoedeisende zorg krijgt u in sommige gevallen een extra vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering.

Totaalpakketten

IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Maximaal € 1.000 per kalenderjaar voor wettelijke bijdragen in EU/EER-landen of verdragslanden
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Maximaal € 1.000 per kalenderjaar voor wettelijke bijdragen in EU/EER-landen of verdragslanden
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Maximaal € 1.000 per kalenderjaar voor wettelijke bijdragen in EU/EER-landen of verdragslanden
IZZ Bijzonder Bewust Geen vergoeding

Losse modules: Kies zelf

IZZ Buitenland Europa Geen vergoeding
IZZ Buitenland Wereld Geen vergoeding

Veelgestelde vragen

Wanneer is iets spoedeisende zorg?

Spoed of geen spoed?

Niet alle spoed wordt ook echt gezien als spoed. Wij maken voor uw vergoeding een onderscheid tussen ‘spoedeisende zorg’ en ‘niet-spoedeisende zorg’.

Spoedeisende zorg

Hebt u tijdens uw vakantie of tijdelijk verblijf in het buitenland onverwacht medische zorg nodig? En kan de behandeling niet kan wachten totdat u terug bent in Nederland? Dan is er sprake van spoedeisende zorg.

Bel bij spoed of bij twijfel altijd de VGZ voor de Zorg Alarmcentrale: +31 - 402 97 57 30 (altijd bereikbaar).

Niet-spoedeisende zorg


Er is sprake van niet-spoedeisende (geplande) zorg wanneer u:

  • tijdens uw tijdelijke verblijf in het buitenland zorg krijgt die ook uit te stellen is tot na uw terugkeer in Nederland.
  • voor een behandeling speciaal naar het buitenland gaat. Bijvoorbeeld omdat er in Nederland een wachtlijst is of omdat er in Nederland geen behandeling mogelijk is.

Een tijdelijk verblijf in het buitenland betekent dat u korter dan 1 jaar in het buitenland verblijft.

Ik heb met spoed zorg nodig in het buitenland, wat moet ik doen?

Laat uw EHIC (Europese zorgpas) zien

Zorg dat u in het buitenland altijd uw European Health Insurance Card (EHIC) bij de hand hebt. Deze staat achterop uw zorgpas of in de VGZ voor de Zorg app. Als u uw EHIC laat zien aan uw zorgaanbieder, voorkomt u dat u ter plaatse kosten moet voorschieten. De EHIC is niet geldig buiten de Europese Unie. Accepteert het ziekenhuis of de instelling waar u naartoe gaat de EHIC niet? Bel dan met de VGZ voor de Zorg Alarmcentrale.

Bel de VGZ voor de Zorg Alarmcentrale: +31 - 402 97 57 30

Wordt u 1 of meer nachten opgenomen? Of wordt uw EHIC niet geaccepteerd? Neem dan contact op met de VGZ voor de Zorg Alarmcentrale: +31 - 402 97 57 30 (altijd bereikbaar). Een Nederlands sprekende hulpverlener helpt u verder. Bel de Alarmcentrale altijd, ook al is uw behandeling al begonnen of afgelopen. Als het nodig is, neemt de VGZ voor de Zorg Alarmcentrale rechtstreeks contact op met het ziekenhuis.

De VGZ voor de Zorg Alarmcentrale helpt u met:

  • het regelen van de betaling van de kosten
  • uitleg over welke kosten vergoed worden en welke niet
  • het vinden van de juiste zorg
  • repatriëring naar een ziekenhuis in Nederland

Hebt u geen contact opgenomen met de VGZ voor de Zorg Alarmcentrale?
Dan kan het zijn dat het ziekenhuis u vraagt om zelf de rekening te betalen. U kunt deze rekening achteraf bij ons declareren.

Wat is een S2 (E112) formulier en wanneer heb ik dit nodig?

Met een S2 (E112)-formulier kan een zorgaanbieder binnen de EU/EER de kosten (of een groot gedeelte van de kosten) van uw behandeling rechtstreeks bij ons declareren. U krijgt dit formulier van ons na toestemming voor uw behandeling. Vervolgens kunt u dit formulier zelf afgeven bij uw zorgaanbieder. Ontvangt u toch een nota van het ziekenhuis? Stuur deze dan naar ons toe, samen met een uitgebreid behandelverslag van uw specialist uit het buitenland. Wij bekijken dan of u de nota (deels) vergoed krijgt.

U kunt een S2-formulier aanvragen via aanvraagformulier medisch specialistische zorg in het buitenland.

Let op: een eenpersoonskamer en kosten voor behandeling door een professor of chef-arts komen nooit voor vergoeding in aanmerking. In sommige landen wordt het S2 (E112)-formulier alleen geaccepteerd bij staatsziekenhuizen en niet bij privéklinieken. In dat geval betaalt u wel vooraf zelf de kosten en kunt u de nota achteraf bij ons declareren.

Voorbeeld

Susanne gaat naar België voor een operatie. Ze heeft van tevoren toestemming voor deze operatie gekregen via een S2 (E112)-formulier. De kosten voor de operatie bedragen in totaal € 5.500.

Een Belgische patiënt zou hiervan € 5.000 vergoed krijgen via het Belgische ziekenfonds. De overige € 500 betaalt hij zelf. Dit heet in België ‘remgeld’. Eigenlijk net zoiets als bij ons het eigen risico.

Had Susanne deze operatie in Nederland laten doen? Dan zou ze € 5.300 vergoed krijgen. Dit is het tarief dat in Nederland geldt. Omdat ze vooraf toestemming heeft gekregen via het S2 (E112)-formulier, wordt € 5.000 vergoed aan het Belgische ziekenhuis via het Belgische ziekenfonds. Het overige bedrag van € 500 kan Susanne bij ons declareren. Hiervan krijgt ze nog € 300 vergoed. Het resterende bedrag van € 200 betaalt ze zelf.

Hoe declareer ik de nota's die ik betaald heb?

Nota's van zorg in het buitenland die u zelf betaald hebt, kunt u achteraf bij ons declareren. In het buitenland hanteren zorgaanbieders een andere systematiek waardoor wij extra gegevens over uw behandeling nodig hebben voor de financiële verwerking van de nota’s.

Lees meer over nota's van zorg in het buitenland declareren
Wanneer heb ik een verzekeringsverklaring nodig?

Gaat u naar Cuba, Rusland, Venezuela, Wit-Rusland of Zuid-Afrika? Dan hebt u een Engelstalige verzekeringsverklaring (buitenlandverklaring) nodig. Hiermee kunt u aantonen dat u tijdens uw verblijf verzekerd bent voor medische zorg. U kunt een Engelstalige verzekeringsverklaring opvragen via onze klantenservice.

Europese Zorgpas (EHIC)

Achter op uw zorgpas vindt u de Europese Zorgpas (EHIC). Hiermee bent u in de meeste Europese landen verzekerd van medisch noodzakelijke hulp. U vindt de EHIC ook in de VGZ voor de Zorg app.