Vergoeding zittend ziekenvervoer 2018

Zittend ziekenvervoer is vervoer per auto, taxi of het openbaar vervoer naar en vanaf een behandeling. Vervoer met de ambulance valt niet onder zittend ziekenvervoer.

Snel naar:


Wanneer worden mijn vervoerskosten vergoed?

Vraag altijd vooraf toestemming bij ons aan. Zonder toestemming krijgt u geen vergoeding. Hoe u toestemming aanvraagt, leest u verderop bij 'Wat krijg ik vergoed? En hoe regel ik dit?'

U krijgt de kosten van zittend ziekenvervoer vergoed uit de basisverzekering, als u:

  • een visuele handicap hebt waardoor u zich niet zonder begeleiding kunt verplaatsen. (Dit geldt als de visus aan uw beide ogen kleiner is dan 0,1. Of als u een gezichtsveld hebt van minder dan 20 graden.)
  • zich alleen met een rolstoel kunt verplaatsen
  • jonger bent dan 18 jaar en aangewezen bent op verzorging in een verpleegkundig kinderdagverblijf of kinderzorghuis (intensieve kindzorg)
  • chemotherapie, immuuntherapie of radiotherapie krijgt voor de behandeling van kanker
  • nierdialyse moet ondergaan

Uitzondering via de hardheidsclausule

Staat uw aandoening of ziekte niet in bovenstaande opsomming? En hebt u wel een lange tijd vervoer nodig voor de behandeling van uw aandoening of langdurige ziekte? Bekijk dan of u in aanmerking komt voor de hardheidsclausule. Zo ja, dan vergoeden wij alsnog uw vervoerskosten.

Lees meer over de hardheidsclausule


Wat krijg ik vergoed?

En hoe regel ik dit?

Kies het vervoermiddel waarmee u reist voor uw behandeling:

De informatie op deze pagina is een samenvatting van de voorwaarden en aanspraken zoals die beschreven zijn in de verzekeringsvoorwaarden. Wij raden u aan om, als u zorg nodig hebt, vooraf de verzekeringsvoorwaarden van onze zorgverzekering te raadplegen. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.

Belangrijk!

Vraag vooraf toestemming aan voor vergoeding van zittend ziekenvervoer. Zonder toestemming krijgt u geen vergoeding.

Is uw behandeling al begonnen? Vraag dan alsnog zo snel mogelijk toestemming aan.