Vergoeding zintuiglijke gehandicaptenzorg 2019

Zorg voor mensen met een zintuiglijke handicap (blindheid, doofheid of een taalontwikkelingsstoornis) wordt vergoed vanuit de basisverzekering. U hebt wel een verwijzing nodig van uw arts.

Wanneer bent u zintuiglijk gehandicapt?

Onder zintuiglijk gehandicapten vallen:

  • Visueel gehandicapten (gedeeltelijk of helemaal blind)
  • Auditief gehandicapten (gedeeltelijk of helemaal doof)
  • Mensen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) door een communicatieve beperking
  • Mensen met een combinatie van bovenstaande beperkingen

De zorg heeft als doel u zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt een vergoeding voor behandelingen zonder opname. U betaalt wel uw eigen risico voor deze zorg. Behandelingen met opname worden vergoed vanuit de Wlz (Wet langdurige zorg). Hiervoor kunt u terecht bij uw zorgkantoor.

Basisverzekering Variant Natura

Hebt u de basisverzekering Variant Natura? Dan kunt u terecht bij alle zorgaanbieders waarmee we een contract hebben. U vindt deze in Vergelijk en Kies. Gaat u naar een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u 80% vergoed op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Basisverzekering Variant Restitutie

Hebt u de basisverzekering Variant Restitutie? Dan kunt u naar alle zorgaanbieders. U krijgt dan 100% vergoed op basis van het marktconform tarief.

Basisverzekering Variant Bewuzt

Hebt u de basisverzekering Variant Bewuzt? Dan krijgt u 100% vergoed bij gecontracteerde aanbieders. Gaat u naar een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u 70% vergoed op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Verwijsbrief

U hebt een verwijsbrief nodig van uw medisch specialist of uw huisarts. Gaat het om zorg voor een auditieve of communicatieve beperking? Dan kunt u ook een verwijsbrief krijgen van een klinisch fysicus-audioloog bij een audiologisch centrum.