Vergoeding verpleeghulpmiddelen 2018

U krijgt een vergoeding vanuit de basisverzekering voor verpleeghulpmiddelen. Dit zijn hulpmiddelen die u ondersteunen bij het bewegen of hulpmiddelen voor de verzorging en verpleging op bed. Denk hierbij aan trippelstoelen, badplanken, hooglaagbedden of patiëntenliften.

Vergoeding van verpleeghulpmiddelen uit de basisverzekering

Bekijk de verpleeghulpmiddelen waarvoor u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

U krijgt een vergoeding voor deze hulpmiddelen als u deze korter dan 26 weken nodig hebt. Voor sommige hulpmiddelen krijgt u ook een vergoeding als u deze voor langere tijd nodig hebt. In het Reglement Hulpmiddelen vindt u de extra voorwaarden aan het verkrijgen van alle hulpmiddelen. Bijvoorbeeld:

  • gebruikstermijn, en of u het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt
  • de kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen
  • of u een verwijzing of toestemming nodig hebt

Gecontracteerde leveranciers

In 2017 kunt u voor de volgende hulpmiddelen naar een beperkt aantal gecontracteerde aanbieders: incontinentiemateriaal, hulpmiddelen in bruikleen voor verzorging en verpleging thuis, inrichting en mobiliteit (bijvoorbeeld aangepast bed, rolstoel, tillift). Kijkt u voor de gecontracteerde aanbieders in Vergelijk en Kies.

Lagere vergoeding bij andere leveranciers

Hebt u een Natura Zorgverzekering en gaat u naar een leverancier waar wij geen contract mee hebben? Houd er dan rekening mee dat u een deel van de kosten zelf moet betalen.

Wat moet u zelf regelen?

In het Reglement Hulpmiddelen ziet u voor welke hulpmiddelen u een verwijzing nodig hebt. En van wie. In de verwijsbrief moet de indicatie vermeld staan.

Toestemming bruikleen / aanschaf

U hebt altijd vooraf toestemming nodig voor een hulpmiddel. Wij beoordelen dan of u voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan vraagt deze de toestemming voor u aan. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, dan moet u zelf toestemming aanvragen. Stuur hierbij ook de offerte van het hulpmiddel en de verwijsbrief mee.

Toestemming reparatie / vervanging

U leest in het Reglement Hulpmiddelen per hulpmiddel of u toestemming nodig hebt om het hulpmiddel te vervangen of repareren.

Vergoeding loophulpmiddelen

Hebt u een rollator, krukken of een looprek nodig? Krukken worden vergoed in onze aanvullende verzekeringen. Als u bij ons bent verzekerd profiteert u ook van zeer voordelige tarieven op eenvoudige loophulpmiddelen.

Vergoeding hulpmiddelen

U krijgt een vergoeding voor de hulpmiddelen die staan in hetReglement Hulpmiddelen. Daar staan ook extra voorwaarden aan het verkrijgen van deze hulpmiddelen.