Vergoeding verblijfskosten 2019

Vanuit uw basisverzekering krijgt u een vergoeding voor medisch noodzakelijk verblijf van 24 uur of langer, in verband met huisartsenzorg (eerstelijnsverblijf) verloskundige zorg, medisch specialistische zorg, gespecialiseerde GGZ of specialistische kaakchirurgie. Hieronder vallen ook noodzakelijke verpleging, verzorging, geneesmiddelen, hulpmiddelen, verbandmiddelen, en paramedische zorg zoals fysiotherapie.

Verblijf is ook mogelijk voor verzekerden jonger dan 18 jaar die intensieve kindzorg nodig hebben.

Vergoeding tot maximaal 3 jaar

Wij vergoeden medisch noodzakelijk verblijfskosten maximaal 1.095 dagen (3 jaar). Is er een onderbreking van maximaal 30 dagen in het verblijf? Dan tellen deze dagen niet mee in het totale aantal dagen van het verblijf. Hebt u weekend- of vakantieverlof? Dan tellen deze dagen wél mee voor de berekening van de maximale duur van 3 jaar.

Vergoeding verblijf in een instelling uit de basisverzekering

Verzekering Vergoeding
IZZ Basisverzekering Variant Natura Gecontracteerde zorg: maximaal 100% op basis van het gecontracteerde tarief
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 80% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief
IZZ Basisverzekering Variant Restitutie Gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg: maximaal 100% van het marktconform tarief
IZZ Basisverzekering Variant Bewuzt Gecontracteerde zorg: maximaal 100% op basis van het gecontracteerde tarief
Niet-gecontracteerde zorg: maximaal 70% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief
 

Vergoeding verblijf vanuit uw aanvullende verzekering

Deze vormen van verblijf krijgt u vergoed vanuit de aanvullende totaalpakketten Zorg voor de Zorg + Extra 2 en 3:

Verblijf in gecontracteerde herstellingsoorden en zorghotels
€ 70 per dag voor maximaal 42 dagen
Verblijf in een erkende hospice
maximaal € 30 per dag
Verblijf in een logeerhuis verbonden aan een Nederlands ziekenhuis of het gastenverblijf Ter Weijde in Antwerpen maximaal 15 nachten per kalenderjaar
Behandeling in een aangewezen kuuroord in Nederland
€ 460 per 2 kalenderjaren
Behandeling in een ander kuuroord in Europa
 700 per 2 kalenderjaren

Waar mag het verblijf plaatsvinden?

De vergoeding vanuit de basisverzekering is voor het verblijf in:

  • een ziekenhuis
  • op een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis
  • een GGZ-instelling
  • een revalidatie-instelling
  • eerstelijnsverblijf mag plaatsvinden in een instelling waar de geneeskundige zorg wordt verleend onder verantwoordelijkheid van een huisarts, specialist oudergeneeskunde of arts voor verstandelijk gehandicapten. De instelling moet voldoen aan de eisen uit de Wet toelating zorginstellingen (WTZi).

De instellingen en ziekenhuizen waarmee wij een contract hebben vindt u in Vergelijk en Kies. Wilt u naar een zorghotel of herstellingsoord? Neem dan vooraf contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling. Onze adviseur weet of u deze zorg vergoed krijgt en waar u terecht kunt.

Wat moet u zelf betalen?

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u eigen risico als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering. Dat geldt voor bijna alle zorg in het ziekenhuis.

Wat moet u zelf regelen?

Voorschrift

Het verblijf vindt plaats op voorschrift van een huisarts, verloskundige, medisch specialist, psychiater of kaakchirurg. Voor verblijf in verband met intensieve kindzorg mag een kinderarts of kinderverpleegkundige, niveau 5 een voorschrift afgeven. Zij stellen vast of het verblijf medisch noodzakelijk is.


Vergoeding van verblijf in een erkende hospice

Een hospice is bedoeld voor mensen in de laatste levensfase die niet thuis kunnen blijven. Vrijwilligers verzorgen de patiënt. Artsen en verpleegkundigen geven palliatieve zorg. Een hospice wordt ook wel een bijna-thuis-huis genoemd. 

Bel met onze Zorgadviseurs voor meer informatie. Zij vertellen u precies waar u terechtkunt