Toestemming (machtiging) aanvragen voor een vergoeding

Voor sommige behandelingen, hulpmiddelen en geneesmiddelen hebt u vooraf toestemming nodig van VGZ voor de Zorg. Pas als u toestemming hebt, krijgt u de kosten vergoed. Een andere naam voor toestemming is 'machtiging'. Vraagt u vooraf geen toestemming? Dan is het mogelijk dat u geen vergoeding krijgt.

Hoe vraag ik toestemming aan VGZ voor de Zorg?

Print het toestemmingsformulier en vul dit samen met uw zorgaanbieder in. Stuur het ingevulde formulier met postzegel naar:

VGZ voor de Zorg 
T.a.v. Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen sturen wij u binnen tien werkdagen een brief. Hierin staat of u toestemming krijgt en tot welk bedrag wij de zorg vergoeden. Hebben we eerst meer informatie nodig? Dan vermelden we dat in de brief. Meestal ontvangen u en uw zorgaanbieder een brief waarin staat of de aanvraag is goedgekeurd of afgewezen. Neem zodra u toestemming hebt contact op met uw zorgaanbieder.

Aanvraag afgewezen, wat nu?

U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Wij bekijken dan nogmaals uw aanvraag. Controleer van tevoren samen met uw zorgaanbieder of aanvullende informatie nodig is om uw aanvraag te kunnen heroverwegen. Houd er rekening mee dat aanvragen die in eerste instantie zijn afgekeurd niet vaak alsnog worden goedgekeurd.

Wanneer heb ik toestemming van VGZ voor de Zorg nodig?

Dit vindt u in de verzekeringsvoorwaarden. Voor acute zorg die niet kan worden uitgesteld, hebt u geen toestemming vooraf nodig.

Gaat u voor de behandeling naar een zorgaanbieder met wie we geen contract hebben? Dan moet u zelf toestemming vragen aan VGZ voor de Zorg. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie we wél een contract hebben? Dan vraagt uw arts of therapeut de toestemming voor u aan en hoeft u niets te doen. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies.

Toestemming voor een behandeling in het buitenland

Hebt u zorg nodig in het buitenland? Dan ontvangen wij graag van u het formulier specialistische zorg in het buitenland. Vul dit formulier volledig in en stuur dit naar:

VGZ voor de Zorg
Afdeling Machtigingen Buitenland
Locker 049, Medisch Geheim
Postbus 25150
5600 RS EINDHOVEN

Denk aan het toevoegen van de bijlagen.

Toestemming voor hulpmiddelen

Bekijk in het Reglement Hulpmiddelen of u toestemming moet vragen voor uw hulpmiddel.

Let op: soms moet u ook toestemming aanvragen als u naar een zorgaanbieder gaat waarmee wij wel een contract hebben. Dit leest u in de kolom 'Toestemming gecontracteerde zorgaanbieder' in het Reglement Hulpmiddelen.

Toestemming voor geneesmiddelen

Voor sommige geneesmiddelen hebt u ook vooraf toestemming nodig. Deze geneesmiddelen vindt u op pagina 1 van het Reglement farmaceutische zorg.

Toestemming voor op maat gemaakte medicijnen

Gebruikt u een op maat gemaakt medicijn (apotheekbereiding)? Kijk dan in het overzicht vergoedingen op maat gemaakte medicijnen of wij uw medicijn  vergoeden. Vergoeden wij uw medicijn niet meer? En vindt uw arts of apotheker dat dit medicijn voor u de enige oplossing is? Dan hebt u toestemming nodig. Uw arts of apotheker kan dit voor u aanvragen.

Toestemming dieetpreparaten

Voor dieetpreparaten hebt u vanaf 1 januari 2015 geen recept meer nodig. Uw behandelend arts of diëtist kan de Artsenverklaring Dieetpreparaat downloaden en invullen. Gaat u naar een gecontracteerde zorgaanbieder? Dan kunt u de door uw behandelend arts of diëtist ingevulde Artsenverklaring Dieetpreparaat bij deze zorgaanbieder inleveren. De zorgaanbieder beoordeelt of u voldoet aan de voorwaarden. U hoeft zelf vooraf geen toestemming aan VGZ voor de Zorg te vragen.

Wilt u om privacyredenen de verklaring niet zelf bij uw zorgaanbieder inleveren? Dan kunt u het formulier ook rechtstreeks naar ons (laten) sturen.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan moet u vooraf toestemming aanvragen door de Artsenverklaring Dieetpreparaat naar ons te (laten) sturen.

Toestemming voor gespecialiseerde GGZ met verblijf

Voor gespecialiseerde GGZ mét een opname (verblijf) hebt u vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij voor deze zorg een contract hebben? Dan regelt uw zorgaanbieder dat. Bij een zorgaanbieder zonder contract moet u de toestemming zelf aanvragen. Gebruik hiervoor het
Formulier gespecialiseerde GGZ met verblijf

Toestemming voor medisch specialistische revalidatie

Als u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat, hebt u vooraf onze toestemming nodig voor de vergoeding van medisch specialistische revalidatie. Uw zorgverlener kan deze toestemming voor u aanvragen. Zodra wij uw informatie binnen hebben, handelen wij uw aanvraag binnen 10 werkdagen af. Het is belangrijk dat uw zorgverlener de volledige informatie naar ons toestuurt. Is uw aanvraag niet compleet? Dan kunnen wij helaas geen toestemming verlenen. Of duurt het langer voordat wij u een reactie kunnen sturen.

Bekijk het toestemmingsformulier en de werkwijze

Toestemming voor zittend ziekenvervoer

Wanneer u gebruik gaat maken van zittend ziekenvervoer hebt u altijd vooraf onze toestemming nodig. U vraagt toestemming aan met het formulier Medische Verklaring Zittend Ziekenvervoer. Vul dit in met uw huisarts of medisch specialist en stuur het volledig ingevulde formulier met postzegel naar ons op.

VGZ voor de Zorg
T.a.v. team machtigingen Vervoer
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Niet-volledig ingevulde formulieren kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Telefonisch toestemming aanvragen voor zittend ziekenvervoer (bij nierdialyses en oncologische behandelingen)

Hebt u zittend ziekenvervoer nodig voor nierdialyses of oncologische behandelingen met chemo- of radiotherapie? Dan kunt u ook telefonisch toestemming aanvragen. Bel ons op 088 - 131 16 00 (bereikbaar op werkdagen, tussen 8.30 tot 17.00 uur).

U krijgt bij goedkeuring direct het machtigingsnummer van ons. Hiermee kunt u het vervoer aanvragen bij een gecontracteerde vervoerder uit Vergelijk en Kies.