Tarieven bij zorgaanbieders zonder contract

Er zijn verschillende soorten tarieven waarmee u te maken kunt krijgen als u naar een zorgaanbieder zonder contract gaat.

In het kort:

  • Gemiddeld gecontracteerd tarief: het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met gecontracteerde zorgaanbieders
  • Wmg-tarief: het tarief dat de overheid vaststelt op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
  • Marktconform tarief: de kosten die in de Nederlandse marktomstandigheden in redelijkheid passend zijn te achten (Besluit zorgverzekering artikel 2.2). .

We leggen ze hieronder uit.

(Gemiddeld) gecontracteerd tarief - bij naturaverzekeringen

We hebben voor elke behandeling een tarief afgesproken met onze gecontracteerde zorgaanbieders. Als u een bepaalde behandeling nodig hebt, dan mag uw zorgaanbieder het afgesproken (gecontracteerd) tarief rekenen. Dit tarief kan per zorgaanbieder verschillen. Een behandeling kan bij de ene zorgaanbieder dus duurder zijn dan bij een andere.

Het gemiddelde van alle afgesproken tarieven voor een behandeling noemen we het gemiddeld gecontracteerd tarief.

Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Dan krijgt u voor verzekerde zorg maximaal 80% van dit gemiddeld gecontracteerd tarief vergoed. Wilt u weten wat de maximale vergoedingen zijn? Kijk dan in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019.

Bekijk hier de vergoeding in 2018

Wmg-tarief

De overheid stelt voor bepaalde zorg tarieven vast op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Dit zijn ‘Wmg-tarieven'. Voor meer informatie over deze tarieven kunt u contact opnemen met de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Marktconform tarief - bij restitutieverzekeringen

Is er geen wettelijk tarief? Dat vergoeden wij maximaal het marktconforme tarief. Het marktconforme tarief is het tarief dat in de Nederlandse marktomstandigheden redelijk is voor een bepaalde behandeling.

Hoe bepalen wij het marktconforme tarief? Wij kijken hiervoor welke bedragen zorgaanbieders in rekening brengen voor dezelfde behandeling.

Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? En zijn de kosten van de behandeling hoger dan het marktconforme bedrag? Dan betaalt u een deel van de kosten zelf.

Meer weten over marktconform tarief?

Wilt u weten wat het marktconforme tarief is voor de behandeling die u nodig hebt? Neem dan contact op met onze afdeling Zorgadvies en Bemiddeling.

Verzoek om herbeoordeling

Het marktconforme tarief is zorgvuldig vastgesteld. Dit tarief is een richtprijs. Bent u het niet eens met de hoogte van het marktconforme tarief? Dan kunt u een verzoek om herbeoordeling indienen bij onze afdeling Klachtenmanagement. Vul hiervoor het online klachtenformulier in. Of stuur uw verzoek per post naar ons op:

VGZ voor de Zorg
Afdeling Klachtenmanagement
Postbus 1256
5602 BG Eindhoven