Vergoeding stomamateriaal 2019

Hebt u een stoma? Voor stomamateriaal krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Uw stomamateriaal krijgt u vergoed vanuit uw basisverzekering. Hoeveel materiaal u precies vergoed krijgt vindt u in het Reglement Hulpmiddelen. Hier vindt u het normgebruik van de verschillende soorten stoma’s.

Hoogte van de vergoeding vanuit de basisverzekering

De hoogte van de vergoeding hangt af van of u naar een zorgaanbieder gaat die een contract met ons heeft of niet:

Basisverzekering Hoogte vergoeding
Basisverzekering
Natura

Basisverzekering
Restitutie

Basisverzekering
Bewuzt

Gecontracteerde leveranciers

U kunt voor uw stomamateriaal terecht bij leveranciers waarmee wij een contract hebben. Gaat u naar een leverancier zonder contract? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. Kijk in Vergelijk en Kies met welke leveranciers wij een contract hebben. Zoek op ‘stomamateriaal’.

Lagere vergoeding bij andere leveranciers

Gaat u naar een niet-gecontracteerde leverancier? Vraag dan vooraf een machtiging bij ons aan. Houd er rekening mee dat u een deel van de kosten dan zelf moet betalen. Let op: is uw leverancier of medisch speciaalzaak niet S.E.M.H.-gecertificeerd? Dan ontvangt u geen vergoeding.


Wat moet u zelf betalen?

Eigen risico

Als u 18 jaar of ouder bent betaalt u uw eigen risico als u een vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering.

Schoonmaakmiddelen

Schoonmaakmiddelen en geurmiddelen krijgt u niet vergoed.

Wat moet u zelf regelen?

Verwijzing

U hebt een verwijzing van uw behandelend arts of een gespecialiseerde verpleegkundige nodig.

U heeft soms een machtiging nodig

Gaat u naar een leverancier zonder contract met ons? Vraag dan vooraf een machtiging bij ons aan.

Lees meer over het aanvragen van een machtiging