Vergoeding psychologische zorg (GGZ) 2019

Mensen die in de zorg werken, gaan vaker naar een psycholoog of psychiater. Voor veel psychologische zorg krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering. 

Lichte psychische klachten?

Voor lichte klachten kunt u dicht bij huis terecht: uw huisarts of de praktijkondersteuner GGZ helpt u. Het grote voordeel hiervan is dat u snel aan de beurt bent. Vroege signalering is namelijk erg belangrijk. Hierdoor wordt de kans kleiner dat uw klachten verergeren en bent u sneller van uw klachten af. Het is aan te raden om uw werk in de zorg bij uw huisarts of praktijkondersteuner GGZ te benoemen. Goed voorbereid naar uw huisarts? Kijk ook eens op 3goedevragen.nl.    

Zwaardere psychische klachten?

Hebt u te maken met zwaardere psychische klachten of verergeren uw klachten wél? Dan kan de huisarts u doorverwijzen naar de generalistische basis GGZ of de specialistische GGZ. De huisarts bepaalt in overleg welke zorg het best bij u past. 

U kunt ook doorverwezen worden door een bedrijfsarts, specialist ouderengeneeskunde, medisch specialist, psychiater, arts verstandelijk gehandicapten of straatdokter.

Vergoeding psychologische zorg vanuit de basisverzekering

Psychologische ondersteuning door een huisarts of praktijkondersteuning GGZ krijgt u volledig vergoed. U betaalt hier ook geen eigen risico voor. De vergoeding van generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder:

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Basisverzekering Natura 100% op basis van gecontracteerd tarief 80% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief Ja
Basisverzekering Restitutie Maximaal 100% van het marktconforme tarief  Maximaal 100% van het marktconforme tarief Ja
Basisverzekering Bewuzt 100% op basis van gecontracteerd tarief 70% op basis van het gemiddeld gecontracteerd tarief Ja

Let op! De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Anders krijgt u geen vergoeding. Kiest u voor een zorgaanbieder met een contract voor GGZ? Dan weet u zeker dat deze een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ heeft. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies, zoek op ’GGZ’.

Eigen risico

De vergoeding voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt.

Zo voorkomt u financiële verrassingen

  • De GGZ-zorgaanbieder die u behandelt moet een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ hebben. Anders krijgt u geen vergoeding. Kiest u voor een zorgaanbieder met een contract voor GGZ? Dan weet u zeker dat deze een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ heeft. U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies, zoek op ’GGZ’.
  • Bent u 18 jaar of ouder? Hou er dan rekening mee dat u eigen risico betaalt voor generalistische basis GGZ en gespecialiseerde GGZ. Voor zorg door uw huisarts of GGZ-praktijkondersteuner betaalt u geen eigen risico.
  • Uw behandeling (interventie) moet voldoen aan de stand van de wetenschap en de praktijk. Bekijk de behandelingen die hieraan voldoen. Of vraag het na bij uw behandelaar.

Toestemming nodig voor gespecialiseerde en langdurige GGZ met verblijf

Voor gespecialiseerde GGZ mét een opname (verblijf) hebt u vooraf onze toestemming nodig. Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij voor deze zorg een contract hebben? Dan regelt uw zorgaanbieder dat voor het 1ste jaar. Bij een zorgaanbieder zonder contract moet u de toestemming altijd zelf aanvragen. Gebruik hiervoor het Formulier gespecialiseerde GGZ met verblijf.

Is er sprake van langdurige GGZ en moet u na het eerste jaar ook nog in een instelling verblijven? Dan moet u altijd opnieuw toestemming aanvragen. Dit doet u voor het 2e en 3e jaar met het Aanvraagformulier machtigingen LGGZ. Uw zorgaanbieder zal u hier bij helpen.

U kunt de ingevulde checklist LGGZ naar ons mailen via MachtigingenGGZ@vgz.nl. Of per post sturen naar:

Coöperatie VGZ
t.a.v. afdelingen Machtigingen
Postbus 25150
5600 RS EindhovenPatiëntenvereniging

Wilt u meer over uw klachten te weten komen of wilt u in contact komen met anderen? Dan biedt een patiëntenvereniging mogelijk uitkomst. Patiëntenverenigingen richten zich op patiënten, partner, familie, vrienden en andere geïnteresseerden. De focus ligt daarbij op:

  • informatie en voorlichting over de betreffende aandoening;
  • verbeteren van de kwaliteit van hulpverlening;
  • onderzoek naar betreffende ziekte promoten;
  • de beeldvorming over patiënten met de aandoening verbeteren.

IZZ Ledenvoordeel

Als verzekerde kunt u gebruikmaken van allerlei online zelfhulpmodules om uw gezondheid te verbeteren. Zo kunt u onder andere een zelfhulpmodule volgen over bijvoorbeeld het stoppen met piekeren.

 
 

Online psychologische zorg

Hebt u te maken met psychische klachten, zoals slaapproblemen, piekeren of somberheid? In veel gevallen kunt u zelf een aantal dingen ondernemen om van uw klachten af te komen.