Gezondheidstest

Hoe gezond bent u? Met de gezondheidstest kunt u kijken hoe het met uw gezondheid is gesteld. Het is een integrale medische test (met als doel het voorkomen of vroegtijdig opsporen van ziekten en aandoeningen), die wordt gevolgd door een advies.

Inhoud gezondheidstest

De Gezondheidstest heeft als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of vroegtijdig op te sporen. De gezondheidstest bestaat uit de volgende onderzoeken:

 • een algemene vragenlijst over uw gezondheid
 • het meten van bloeddruk, buikomvang en BMI (Body Mass Index)
 • een bloedonderzoek: cholesterol en glucose
 • een urineonderzoek: eiwit, bloed en glucose
 • een longfunctietest
 • een visusonderzoek
 • een schriftelijke eindrapportage met een advies en de uitslag van de onderzoeken 
 • een audiologische screening
De gezondheidstest mag uitgebreid worden met:
 • een audiologische screening
 • een fietstest
 • een persoonlijk leefstijlgesprek met een leefstijlcoach

Vergoeding Gezondheidstest 2019

IZZ Basisverzekering Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg 75%, tot maximaal € 200 

Bijzonderheden

U hebt geen recht op vergoeding van kosten voor:

 • preventief medisch onderzoek naar kanker of andere ernstige ziekten of afwijkingen waarvoor geen preventie of behandeling mogelijk is;
 • preventief medisch onderzoek als onderdeel van het Preventief Medisch Onderzoek van werkenden (PMO) volgend uit de Arbeidsomstandighedenwet;
 • MRI-, CT-scans en zogenaamde total body scans.
 Uit de nota moet blijken welke onderzoeken deel uitmaken van de Gezondheidstest.

Wie mag de zorg verlenen?

Huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of Active Living