Vergoeding plastische chirurgie 2019

Overweegt u plastische chirurgie? U hebt altijd een medische indicatie nodig van uw arts en toestemming van ons. Als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering betaalt u eerst uw eigen risico.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

U krijgt een volledige vergoeding voor de volgende plastische chirurgie. U betaalt wel eerst uw eigen risico en u hebt een machtiging van ons nodig. Uw zorgverlener vraagt deze machtiging aan.

 • Afwijkingen in het uiterlijk die gepaard gaan met aantoonbare lichamelijke functiestoornissen.
 • Verminkingen die het gevolg zijn van een ziekte, een ongeval of een geneeskundige verrichting.
 • Verlamde of verslapte bovenoogleden die zorgen voor ernstige gezichtsveldbeperking. Of het gevolg zijn van een aangeboren afwijking of een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening.
 • Aangeboren misvormingen in verband met lip-, kaak- en gehemeltespleten, misvormingen van het benig aangezicht.
 • Goedaardige woekeringen van bloedvaten, lymfevaten of bindweefsel.
 • Geboortevlekken.
 • Misvormingen van urineweg- en geslachtsorganen.
 • Primaire geslachtskenmerken bij een vastgestelde transseksualiteit.

Lees meer over de beoordeling van plastische chirurgie

Voor meer informatie kunt u de Werkwijzer beoordeling behandelingen van plastisch-chirurgische aard raadplegen. Hierin vindt u informatie over de beoordeling van plastisch-chirurgische behandelingen. 

Vergoeding voor buikwandcorrectie, bovenooglidcorrectie en flaporen

Hieronder lees je per zorgsoort meer over de vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Vergoeding buikwandcorrectie (bij specifieke indicaties en na toestemming)

IZZ Basisverzekering Volledige vergoeding, bij specifieke medische indicaties
IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 2.500 voor de gehele looptijd van de verzekering. Als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering, betaalt u uw eigen risico en geldt dit budget niet.

Vergoeding bovenooglidcorrectie en levatorplastiek (bij specifieke indicaties en na toestemming)

IZZ Basisverzekering Volledige vergoeding, bij specifieke medische indicaties
IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Volledige vergoeding, bij gecontracteerde zorgaanbieders
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Volledige vergoeding, bij gecontracteerde zorgaanbieders. Als u een vergoeding krijgt uit de basisverzekering, betaalt u uw eigen risico en geldt dit budget niet.

Vergoeding correctie flaporen voor verzekerden tot en met 12 jaar

IZZ Basisverzekering Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Volledige vergoeding, bij gecontracteerde zorgaanbieders
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Volledige vergoeding, bij gecontracteerde zorgaanbieders


Zoek een gecontracteerde zorgaanbieder in Vergelijk en Kies

U vindt de gecontracteerde zorgaanbieders in Vergelijk en Kies. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u maximaal € 1.500 vergoed voor een flapoorcorrectie of maximaal € 950 voor een ooglidcorrectie.

Behandelingen die niet of zelden worden vergoed

Voor onderstaande behandelingen krijgt u geen of slechts zelden een vergoeding, omdat er in deze gevallen geen sprake is van medische noodzaak:

 • Correctie van ingetrokken tepels
 • Tatoeageverwijdering
 • Liften van de borsten
 • Correctie van onderoogleden
 • Laserbehandeling van zichtbare bloedvaatjes, pigmentvlekken, andere vlekken en onregelmatigheden
 • Liposuctie (wegzuigen van vetweefsel): u hebt alleen recht op liposuctie als dit de meest aangewezen behandelmethode is bij een medisch noodzakelijke ingreep.
 • Schaamlipcorrectie: het gaat vrijwel altijd gaat om klachten die weliswaar vervelend en hinderlijk kunnen zijn, maar niet fors beperkend. Echte misvormingen zijn er zelden. U hebt in dat geval wel recht op vergoeding.
 • Psychisch lijden, zoals het niet naar het zwembad durven, gepest worden, zich schamen voor de partner waardoor problemen in de (seksuele) relatie ontstaan of geen nieuwe relatie durven aangaan omdat men zich schaamt.

Ingrepen bij transseksualiteit

Bent u transgender? En wilt u een geslachtsverandering? Dan zijn er verschillende ingrepen en behandelingen waarmee u te maken kunt krijgen. U kunt voor begeleiding terecht bij een van de genderteams in Nederland. Meer informatie over het transitieproces en de vergoeding van ingrepen en behandelingen bij transseksualiteit vindt u op de website van patiëntenvereniging Transvisie.