Terhandstellingskosten: kosten dienstverlening apotheek

Haalt u een geneesmiddel bij de apotheek? Dan betaalt u ook voor de dienstverlening. Want u betaalt voor elk geneesmiddel terhandstellingskosten en kosten voor een begeleidingsgesprek bij een nieuw geneesmiddel. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.

Terhandstellingskosten van een geneesmiddel

Terhandstellingskosten zijn kosten voor de dienstverlening van uw apotheek. Dit bedrag komt boven op de eventuele kosten van het geneesmiddel. Deze dienstverlening bestaat bijvoorbeeld uit:

  • bewaken dat u geen verkeerde combinatie van geneesmiddelen gebruikt
  • controleren of de voorgeschreven sterkte en het voorgeschreven gebruik juist zijn
  • het samenstellen van het medicijn

Dus:

 

Verschillende tarieven voor terhandstellingskosten van een geneesmiddel

Voor elk geneesmiddel waar een recept voor nodig is betaalt u terhandstellingskosten. De hoogte van deze kosten verschilt per apotheek, per geneesmiddel en per tijdstip. Bij de eerste keer dat u een medicijn krijgt is het tarief meestal € 12. Maar dit bedrag kan lager of soms ook veel hoger zijn. Bijvoorbeeld als:

  • u het geneesmiddel ’s avonds of in het weekend haalt
  • de apotheker het geneesmiddel zelf moet maken
  • uw geneesmiddel is verpakt in een weekdoseersysteem

Kosten begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel

Krijgt u het geneesmiddel voor de eerste keer of is het vorige gebruik langer dan een jaar geleden? Dan geeft uw apotheker u een uitgebreide voorlichting over het medicijn. Dit noemen we het "begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel". De apotheker legt uit hoe u het medicijn moet gebruiken en geeft u een uitgebreide uitleg over de werking en mogelijke bijwerkingen. Deze kosten staan apart vermeld op uw nota of declaratie.

Datum begeleidingsgesprek en geneesmiddel op vergoedingenoverzicht

Staan de kosten van uw geneesmiddel met een andere datum op uw vergoedingenoverzicht dan de kosten van het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel? Wij leggen u uit hoe dit kan:

  • U gaat op 19 mei naar de huisarts. De huisarts stuurt het recept voor uw geneesmiddel naar de apotheek.
  • De apotheek voert op 19 mei het geneesmiddel in het systeem in. Dit is ook de datum die u op uw vergoedingenoverzicht terugziet voor de kosten van het geneesmiddel.
  • Het geneesmiddel is 19 mei nog niet klaar, daarom haalt u het op 20 mei op bij de apotheek. Aan de balie vindt het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel plaats. De kosten voor dit gesprek staan dan met de datum 20 mei op uw vergoedingenoverzicht.

Hebt u nog vragen hierover? Neem dan contact op met uw apotheek.

Kosten vallen onder eigen risico

Wanneer u een voorkeursgeneesmiddel krijgt, betaalt u niets voor het medicijn. U betaalt wel de terhandstellingskosten of de kosten voor het begeleidingsgesprek. Deze kosten vallen onder uw eigen risico. De rekening krijgt u later van ons.

Waarom betaal ik tegenwoordig meer voor mijn geneesmiddelen?

Dit komt omdat de terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek onder het eigen risico vallen. U moet deze kosten dus eerst zelf betalen totdat u het totale eigen risico hebt voldaan.

Meer weten?

Voor meer informatie over de terhandstellingskosten en de kosten van het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel kunt u terecht bij uw apotheker.