Vergoedingen mantelzorg 2019

Uit onderzoek blijkt dat juist zorgmedewerkers vaak werken als mantelzorger. De zorg voor uw ouders, een vriend(in) of uw partner kan soms erg zwaar zijn naast uw toch al drukke baan. Wij bieden daarom in de aanvullende totaalpakketten vergoedingen voor vervangende mantelzorg en voor een mantelzorgmakelaar. Vanuit de basisverzekering krijgt u geen vergoeding voor mantelzorg.

Wanneer bent u een mantelzorger?

U bent een mantelzorger als u onbetaald meer dan 8 uur per week of langer dan 3 maanden zorgt voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. Dit is iemand waarmee u een persoonlijke band hebt. Bijvoorbeeld een familielid, vriend of kennis. 

Laat de mantelzorgmakelaar u helpen

De mantelzorgmakelaar helpt u bij het regelen van zorg, welzijn en financiën. Zo nemen zij u lastig regelwerk uit handen. Ook geven zij advies en verwijzen u naar de juiste organisaties. U kunt de mantelzorgmakelaar inschakelen als u mantelzorger bent, maar ook als u mantelzorg ontvangt.

Vergoeding mantelzorgmakelaar

U krijgt een vergoeding voor een gecontracteerde mantelzorgmakelaar vanuit de aanvullende totaalpakketten Zorg voor de Zorg. U kunt gebruikmaken van een zelfstandig werkend mantelzorgmakelaar, ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister van Mantelzorgmakelaars.

U hebt een verwijzing nodig van Zorgadvies en Bemiddeling. Zij zijn te bereiken via 088 - 131 16 11. Zonder verwijzing krijgt u de kosten van de (gecontracteerde) mantelzorgmakelaar niet vergoed.

IZZ Zorg voor de Zorg Maximaal € 500 per kalenderjaar
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Maximaal € 500 per kalenderjaar
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Maximaal € 500 per kalenderjaar 
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Maximaal € 500 per kalenderjaar 

Een paar dagen rust? Kies voor vervangende mantelzorg

Bij vervangende mantelzorg worden uw zorgtaken een aantal dagen overgenomen.

Om vervangende mantelzorg aan te vragen, neemt u eerst contact op met Zorgadvies en Bemiddeling. Onze zorgadviseurs helpen u de juiste zorgverlener te vinden. 

Hoe werkt het?

  • Vraag 8 weken van tevoren vervangende mantelzorg aan
  • U vraagt vervangende mantelzorg aan voor minimaal 1 dag
  • Onze afdeling Zorgadvies en bemiddeling verwijst u door naar een zorgverlener

Vergoeding vervangende mantelzorg

IZZ Zorg voor de Zorg Maximaal 9 dagen per kalenderjaar
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Maximaal 9 dagen per kalenderjaar
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Maximaal 9 dagen per kalenderjaar 
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Maximaal 9 dagen per kalenderjaar  

Wilt u in 2019 deze vergoeding?

Wilt u een vergoeding voor mantelzorg? Maar heeft u de IZZ Zorgverzekering door VGZ nog niet? Meld u dan aan vóór 1 januari 2019.

Lees meer over de IZZ Zorgverzekering door VGZ