Machtiging aanvragen

 

Voor sommige behandelingen, geneesmiddelen of hulpmiddelen heeft u vooraf een machtiging (toestemming) van ons nodig. Alleen dan krijgt u de kosten vergoed. 

Zo werkt het met machtigingen:
 

 
Machtiging aanvragen  

Machtiging aanvragen

Om een vergoeding te krijgen voor sommige zorg heeft u een machtiging nodig.

 
Machtiging aanvragen  

Wij beoordelen uw aanvraag

Vraagt u zelf een machtiging aan? Dan ontvangt u de uitkomst binnen 10 werkdagen per brief. Hierin staat ook wat u vergoed krijgt.


Wat betaal ik zelf?

Machtiging gekregen. En nu?

Dan kunt u een afspraak maken met uw zorgverlener voor de zorg of het hulpmiddel.


Wat moet ik zelf betalen?

Afwijzing gekregen. En nu?

Dit betekent dat u geen vergoeding krijgt. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u een heroverweging aanvragen.

Veelgestelde vragen

Wanneer moet ik een machtiging aanvragen?

Ga naar de vergoedingenpagina van uw behandeling of hulpmiddel. Daar staat duidelijk of u een machtiging moet aanvragen voor deze zorg. Als hier niets over vermeld staat, hoeft u geen machtiging aan te vragen.

Vraag ik vooraf of achteraf een machtiging aan?

U kunt het beste vooraf een machtiging aanvragen. Dan weet u nog vóórdat u kosten maakt of u die kosten vergoed krijgt.

Ik heb een afwijzing gekregen, maar ik ben het er niet mee eens. Wat kan ik nu doen?

U kunt altijd een verzoek om heroverweging aanvragen. Dan bekijken we uw aanvraag opnieuw.

Het liefst ontvangen we dan van u of uw zorgverlener extra informatie die aangeeft waarom u wel een vergoeding zou moeten krijgen. Anders bekijken we uw aanvraag met dezelfde informatie die we al hadden. En zal de uitkomst waarschijnlijk hetzelfde zijn.

Volgens mijn zorgverlener kan ik geen machtiging krijgen voor mijn behandeling. Kan ik dan zelf een machtiging aanvragen?

Dat kan, maar de kans is erg groot dat u inderdaad geen machtiging krijgt. Uw zorgverlener weet wanneer een behandeling vergoed wordt. Hiervoor zijn landelijke richtlijnen opgesteld.
Daarnaast heeft u in veel gevallen de handtekening van uw zorgverlener nodig bij het aanvragen van de machtiging.

Wie vraagt de machtiging voor mijn behandeling aan?

Voor plastische chirurgie en revalidatiezorg vraagt uw zorgverlener uw machtiging altijd aan.

Voor andere zorg verschilt dit per zorgverlener. Overleg met uw zorgverlener wie de machtiging aanvraagt.

Mijn machtigingsaanvraag is goedgekeurd. En nu?

U kunt nu een afspraak inplannen bij uw zorgverlener om uw behandeling te starten. Hebt u een aanvraag ingediend voor geneesmiddelen of hulpmiddelen? Dan kunt u direct met uw toestemmingsbrief naar uw leverancier.

Ik wil iemand anders machtigen om mijn zorgzaken te regelen. Hoe doe ik dat?

Dit is een ander soort machtiging. Dat regelt u met het machtigingsformulier naastenverstrekking.