Vergoeding gebitsprothese 2019
(vanaf 18 jaar) 

Als u 18 jaar of ouder bent krijgt u uit uw basisverzekering een vergoeding voor een gebitsprothese, zoals kunstgebit of klikgebit. Ook krijgt u een vergoeding voor het repareren en het opvullen (rebasen) van de gebitsprothese.

Vergoeding kunstgebit vanuit de IZZ Basisverzekering

 • Uitneembare volledige gebitsprothese (kunstgebit).
 • Uitneembare volledige gebitsprothese op implantaten (klikgebit).
 • Reparatie en opvullen (rebasen) van uw gebitsprothese.
 • Een kunstgebit op implantaten bij een zeer ernstig geslonken tandeloze kaak.

Wat moet u zelf betalen?

Eigen risico

Voor de vergoeding van een kunstgebit uit de basisverzekering betaalt u eerst uw eigen risico.

Eigen bijdrage

U bent een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd van:

 • 10% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese voor de onderkaak
 • 8% van de kosten voor een implantaatgedragen prothese op de bovenkaak
 • 25% van de kosten voor een normale gebitsprothese
 • 10% van de kosten voor het repareren en rebasen van uw gebitsprothese
 • 17% van de kosten voor het plaatsen van een kunstgebit op de ene kaak en een klikgebit op de andere kaak (code J50)

Hebt u een aanvullende verzekering Tand Goed of Beter? Dan krijgt u de eigen bijdrage vergoed.

Vergoeding eigen bijdrage kunstgebit vanuit de aanvullende verzekering

Vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor de uitneembare volledige gebitsprothese en/of de uitneembare volledige gebitsprothese op implantaten, zoals deze geldt vanuit de zorgverzekering. Onder de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage valt:

 • de wettelijke eigen bijdrage voor uw volledig kunstgebit
 • de wettelijke eigen bijdragen die gelden voor de behandelingen die uw tandarts in rekening mag brengen in combinatie met de plaatsing van een volledig kunstgebit
 • de wettelijke eigen bijdrage voor de mesostructuur (drukknopen, steggen), die geldt bij een volledig kunstgebit op implantaten
 • de wettelijke eigen bijdrage die geldt voor het opvullen (rebasen) en repareren van uw volledig kunstgebit
IZZ Zorg voor de Zorg en Extra 1, 2 en 3 Geen vergoeding
IZZ Tand Goed De eigen bijdrage wordt vergoed vanuit het budget voor tandheelkundige zorg: 75% tot maximaal € 250 per kalenderjaar.
IZZ Tand Beter De eigen bijdrage wordt vergoed vanuit het budget voor tandheelkundige zorg: 75% tot maximaal € 500 per kalenderjaar.

Machtiging 

Voor een kunstgebit

U hebt vooraf onze toestemming nodig voor een standaard gebitsprothese (kunstgebit) als de totale kosten (inclusief techniekkosten) hoger zijn dan:

 • € 675 voor een boven- of onderkaak, of
 • € 1.350 voor een boven- en onderkaak samen
Of als u uw gebitsprothese binnen 5 jaar na aanschaf wilt vervangen.

Voor een gebitsprothese op implantaten

U hebt vooraf onze toestemming nodig voor:

 • een gebitsprothese op implantaten
 • het rebasen (opvullen) of repareren van een gebitsprothese op implantaten
 • een steg of drukknopen (mesostructuur)

Uw zorgverlener regelt uw machtiging

Uw zorgverlener regelt uw machtiging. U hoeft dus zelf niets te doen.

Trekken van tanden en kiezen

Wanneer u een kunstgebit krijgt, dan worden hiervoor tanden en kiezen getrokken. Dit wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. Deze zorg valt onder tandheelkunde zorg, en krijgt u (deels) vergoed vanuit uw aanvullende verzekering.

Bij welke zorgaanbieder kunt u terecht?

 • Gebitsprothese (kunstgebit): tandarts of tandprotheticus
 • Gebitsprothese op implantaten (klikgebit): tandarts, tandarts-implantoloog of tandprotheticus. De tandprotheticus mag de gebitsprothese op implantaten alleen onder de medische verantwoordelijkheid van een tandarts of tandarts-implantoloog leveren. Uw tandarts of tandarts-implantoloog brengt dan de kosten in rekening.

In Vergelijk en Kies vindt u tandartsen en gecontracteerde tandprothetici waarmee wij een contract hebben. Zo voorkomt u een lagere vergoeding.