Vergoeding incontinentiemateriaal 2019

Incontinentiemateriaal krijgt u vergoed uit de IZZ Basisverzekering. Wij hebben afspraken met leveranciers van incontinentiemateriaal. Uw leverancier adviseert u welk materiaal en hoeveel u nodig hebt. 

Wat betekent dit voor u?

Uw apotheek of leverancier kijkt samen met u wat in uw situatie het beste is. Hiervoor hebt u een intakegesprek van ongeveer 20 minuten. Hierbij wordt het merk, het type en de hoeveelheid incontinentiemateriaal met u afgestemd. Het kan hierbij voorkomen dat uw leverancier u adviseert over te stappen naar een ander merk of ander type materiaal.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

Wij vergoeden het incontinentiemateriaal dat uw leverancier adviseert, volledig uit de IZZ Basisverzekering. Hiervoor betaalt u wel uw eigen risico.

Verwijzing of machtiging nodig

In het Reglement hulpmiddelen ziet u wat u precies vergoed krijgt. En of u een verwijzing of machtiging nodig hebt. Ook leest u in het Reglement of er andere voorwaarden of bijzonderheden zijn.

Lees meer over het aanvragen van een machtiging


Bij welke zorgaanbieder kunt u terecht voor uw incontinentiemateriaal?

Voor incontinentiemateriaal gaat u naar een apotheek of S.E.M.H.-gecertificeerde medisch speciaalzaak (DISW-i). Deze zorgaanbieder moet wel een contract hebben met VGZ voor de Zorg. Dit kunt u controleren in Vergelijk en Kies.

Wanneer hebt u recht op een vergoeding?

U hebt recht op een vergoeding voor incontinentiemateriaal als u al eerder behandeld bent voor incontinentieklachten. Maar de klachten hierdoor niet verminderd of opgelost zijn. Bijvoorbeeld met stepped care, bekkenbodemtherapie, een bezoek aan de pipo-poli of de diagnosetool Incocure. Door uw incontinentieklachten moet u permanent incontinentiemateriaal gebruiken.

  • Urineverlies: u krijgt materiaal vergoed als u langer dan 2 maanden last hebt van ongewild urineverlies. 
  • Ontlastingverlies: u krijgt materiaal vergoed als u langer dan 2 weken last hebt van ongewild verlies van ontlasting.

Bij terminale zorg vergoeden wij incontinentiemateriaal voor kortere duur.

Wanneer krijgt u geen vergoeding?

Bij kortdurende incontinentieklachten

U hebt geen recht op vergoeding bij kortdurende incontinentieklachten als gevolg van een zwangerschap of na een operatie. Gaan de incontinentieklachten vanzelf over? Of kan dit korte tijd voldoende behandeld worden, met bijvoorbeeld bekkenbodemtherapie? Dan hebt u geen recht op vergoeding van incontinentiematerialen. Uw behandelend arts of medisch specialist stelt vast of dit bij u het geval is.

Voor wasbare incontinentiematerialen en kleding

U hebt geen recht op wasbare incontinentiematerialen en kleding. Netbroekjes, om het materiaal op zijn plaats te houden, vergoeden wij wel.

In het Reglement hulpmiddelen leest u wat u vergoed krijgt en wat niet. En of u een verwijzing nodig hebt. In de verwijsbrief moet de indicatie vermeld staan.