Vergoeding hulpmiddelen 2019

Bijna alle middelen die uw arts of therapeut nodig vindt of gebruikt voor uw behandeling of aandoening zijn hulpmiddelen. Denk bijvoorbeeld aan verbandmiddelen, incontinentie- en stomamateriaal, hoortoestellen, protheses en ortheses, of een plaswekker.

Voor enkele zorgsoorten hebben we specifieke informatie:

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de basisverzekering

U heeft recht op hulpmiddelen uit het Reglement hulpmiddelen. Daar staan ook extra voorwaarden voor het verkrijgen van deze hulpmiddelen. Bijvoorbeeld:

 • een maximale vergoeding en eigen bijdrage
 • gebruikstermijn, en of u het hulpmiddel in eigendom of in bruikleen krijgt
 • de kwaliteitseisen waaraan de zorgaanbieder moet voldoen
 • of u een verwijzing of toestemming nodig heeft
 • U kunt terecht bij alle gecontracteerde zorgaanbieders. Kiest u voor een andere zorgaanbieder? Dan krijgt u mogelijk een gedeeltelijke vergoeding. U betaalt dan een deel van de nota’s zelf.

Uw vergoeding hangt af van uw keuze voor een zorgaanbieder:

Verzekering Vergoeding
Basisverzekering Natura Gecontracteerd: 100% vergoed op basis van het gecontracteerd tarief
Niet gecontracteerd: 80% vergoed van het gemiddeld gecontracteerd tarief
Basisverzekering Restitutie Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: 
- Hulpmiddel in eigendom: maximaal 100% van het wettelijk tarief of gebruikelijke (marktconforme) tarief.
- Hulpmiddel in bruikleen: jaarlijks krijgt u maximaal een vergoeding ter hoogte van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar.
Basisverzekering Bewuzt Gecontracteerd: 100% op basis van het gecontracteerd tarief
Niet-gecontracteerd: 
- Hulpmiddel in eigendom: maximaal 70% van het wettelijk tarief of gebruikelijke (marktconforme) tarief.
- Hulpmiddel in bruikleen: jaarlijks krijgt u maximaal een vergoeding ter hoogte van de gemiddelde kosten per gebruiker per jaar.

Welke zorgaanbieders gecontracteerd zijn vindt u in Vergelijk en Kies.

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekering Vergoeding
Zorg voor de Zorg
 • Loopkrukken: € 25.
 • Hand- en vingerspalk bij tijdelijk gebruik: 2 per jaar bij een gecontracteerde zorgaanbieder.
Zorg voor de Zorg + Extra 1
 • Loopkrukken: € 25.
 • Hand- en vingerspalk bij tijdelijk gebruik: 2 per jaar bij een gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Steunpessarium: volledige vergoeding.
Zorg voor de Zorg + Extra 2 en Extra 3
 • Batterijen voor een hoortoestel: volledige vergoeding voor maximaal 2 hoortoestellen.
 • Loopkrukken: € 25.
 • Hand- en vingerspalk bij tijdelijk gebruik: 2 per jaar door gecontracteerde zorgaanbieder.
 • Pruik: € 50.
 • Mammaprothese, artikelen die worden gebruikt na een borstamputatie: € 50 per 2 jaar.
 • Schoenen: € 50 per paar.
 • Steunpessarium: volledige vergoeding.
 • Steun- en therapiezolen: € 90 per jaar.
 • Wekapparatuur/plaswekker: € 175 voor een plaswekker vanwege nachtelijk bedplassen. De vergoeding geldt voor verzekerden van 6 tot 18 jaar en is inclusief benodigde bandages. U heeft recht op één plaswekker voor de hele looptijd van de verzekering.

U heeft soms een machtiging nodig

U heeft voor de vergoeding van sommige hulpmiddelen een machtiging nodig.

Lees meer over het aanvragen van een machtiging