Vergoeding fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf 18 jaar - 2019

Stap 1: Vergoeding basisverzekering

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Basisverzekering Natura 100% vergoed:

 • Vanaf de 21e behandeling fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)

Voor de eerste 20 behandelingen kunt u de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering gebruiken

80% vergoed:

 • Vanaf de 21e behandeling fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)

Voor de eerste 20 behandelingen kunt u de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering gebruiken

Ja
Basisverzekering Restitutie 100% vergoed:

 • Vanaf de 21e behandeling fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
 • Voor de eerste 20 behandelingen kunt u de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering gebruiken
100% vergoed op basis van het marktconforme tarief:

 • Vanaf de 21e behandeling fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
 • Voor de eerste 20 behandelingen kunt u de vergoeding vanuit uw aanvullende verzekering gebruiken
Ja


Eigen risico

De vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt.

Lees meer over het eigen risico


U heeft een machtiging nodig

U hebt voor deze vergoeding een machtiging nodig.

Lees meer over machtigingen

Stap 2: Vergoeding aanvullende verzekering

U kunt uw vergoeding gebruiken voor fysiotherapie die u niet uit de basisverzekering vergoed krijgt:

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Zorg voor de Zorg 100% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
80% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 1 100% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
80% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 2 100% vergoed:

 • 25 behandelingen per kalenderjaar
80% vergoed:

 • 25 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 3 100% vergoed:

 • Alle behandelingen
80% vergoed:

 • Alle behandelingen
Nee
Bijzonder Bewust 100% vergoed:

 • € 150 per kalenderjaar
80% vergoed:

 • € 150 per kalenderjaar
Nee
Fysio Goed 100% vergoed:

 • 9 behandelingen per kalenderjaar
100% vergoed op basis van marktconform tarief:

 • 9 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Fysio Beter 100% vergoed:

 • 18 behandelingen per kalenderjaar
100% vergoed op basis van marktconform tarief:

 • 18 behandelingen per kalenderjaar
Nee

Zoek gecontracteerde
zorgaanbieder


Stap 3: Aandachtspunten voor deze vergoeding

Hier kunt u terecht:

Fysiotherapie
 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Geriatriefysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut

Hebt u Parkinson en daarom fysiotherapie nodig? Kies dan voor een gespecialiseerde zorgaanbieder die is aangesloten bij ParkinsonNet.

Voor fysiotherapie vanwege aspecifieke lage rugklachten en fysiotherapie na vervanging van een heup of knie maken wij speciale afspraken met een aantal zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie in Vergelijk en Kies.

Oefentherapie
 • Therapeut met een contract
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Voor looptraining bij etalagebenen kunt u terecht bij een gespecialiseerde zorgaanbieder die is aangesloten bij ClaudicatioNet.

Oedeemtherapie
 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut
Zoek een zorgaanbieder

Naar een andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019. Bekijk hier de vergoeding in 2018Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2018

Bekijk de voorwaarden

We proberen op deze pagina uw vergoeding zo duidelijk mogelijk te maken. Voor alle voorwaarden voor deze vergoeding kijkt u in de verzekeringsvoorwaarden. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.