Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar - 2018

Stap 1: Vergoeding basisverzekering

Let op: vanuit de basisverzekering krijgt u voor fysiotherapie alleen een vergoeding bij een chronische aandoening. Daarnaast hebt u een verklaring nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier toestemming.

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Basisverzekering Natura 100% vergoed:

 • vanaf de 21e behandeling fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
 • 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie per kalenderjaar
 • 37 behandelingen oefentherapie bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine (gedurende maximaal 12 maanden)
 • 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht

Maximaal 80% vergoed:

 • vanaf de 21e behandeling fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
 • 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie per kalenderjaar
 • 37 behandelingen oefentherapie bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine (gedurende maximaal 12 maanden)
 • 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht

Ja
Basisverzekering Restitutie 100% vergoed:

 • vanaf de 21e behandeling fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
 • 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie per kalenderjaar
 • 37 behandelingen oefentherapie bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine (gedurende maximaal 12 maanden)
 • 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht


100% vergoed op basis van het marktconforme tarief:

 • vanaf de 21e behandeling fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
 • 9 behandelingen bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie per kalenderjaar
 • 37 behandelingen oefentherapie bij etalagebenen, stadium 2 Fontaine (gedurende maximaal 12 maanden)
 • 12 behandelingen gedurende maximaal 12 maanden oefentherapie onder toezicht van een fysiotherapeut of oefentherapeut bij artrose van heup- of kniegewricht
Ja


Eigen risico

De vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt.

Stap 2: Vergoeding aanvullende verzekering

U krijgt een maximaal aantal behandelingen vergoed die u kunt gebruiken voor:

 • fysiotherapie
 • manuele therapie
 • oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • oedeemtherapie
 • arbeidsgerelateerde lichamelijke klachten
Let op: U kunt deze vergoeding alleen gebruiken als u geen vergoeding uit de basisverzekering krijgt. Of als de vergoeding uit uw basisverzekering al is gebruikt.

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Zorg voor de Zorg 100% vergoed van 16 behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed)
maximaal 80% vergoed van 16 behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed) Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 1 100% vergoed van 16 behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed) maximaal 80% vergoed van 16 behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed) Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 2 100% vergoed van 25 behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed) maximaal 80% vergoed van 25 behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed) Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 3 100% vergoed van alle behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed) maximaal 80% vergoed van alle behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed) Nee
Bijzonder Bewust 100% per behandeling, tot € 150 per kalenderjaar maximaal 80% per behandeling, tot € 150 per kalenderjaar Nee
Fysio Goed 100% vergoed van 9 behandelingen per kalenderjaar 100% vergoed op basis van het marktconforme tarief voor 9 behandelingen per kalenderjaar Nee
Fysio Beter 100% vergoed van 18 behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed) 100% vergoed op basis van het marktconforme tarief voor 18 behandelingen per kalenderjaar (hiervan krijgt u maximaal 9 behandelingen manuele therapie vergoed) Nee

Zoek gecontracteerde
zorgaanbieder


Stap 3: Aandachtspunten voor deze vergoeding

U kunt terecht bij deze zorgaanbieders:

 • Fysiotherapie: fysiotherapeut of geregistreerde kinderfysiotherapeut, bekkenfysiotherapeut, psychosomatisch fysiotherapeut, geriatrisch fysiotherapeut en manueel therapeut.
 • Oedeemtherapie: ga naar een geregistreerde oedeem(fysio)therapeut of huidtherapeut, anders krijgt u geen vergoeding.
 • Oefentherapie of Cesar/Mensendieck: een geregistreerde oefentherapeut, kinderoefentherapeut en pychosomatisch oefentherapeut.

Hebt u Parkinson en daarom fysiotherapie nodig? Kies dan voor een gespecialiseerde zorgaanbieder die is aangesloten bij ParkinsonNet. Voor looptraining bij etalagebenen kunt u terecht bij een gespecialiseerde zorgaanbieder die is aangesloten bij ClaudicatioNet.

Voor fysiotherapie vanwege aspecifieke lage rugklachten en fysiotherapie na vervanging van een heup of knie maken wij speciale afspraken met een aantal zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie in Vergelijk en Kies.

Zorgaanbieder zoeken

In Vergelijk en Kies vindt u alle geregistreerde zorgaanbieders bij u in de buurt. En u ziet daar ook met welke therapeuten wij een contract hebben. Gaat u naar een zorgaanbieder zonder contract? Houd er dan rekening mee dat u mogelijk een lagere vergoeding krijgt.

Zoek een zorgaanbieder

Naar een fysiotherapeut die geen contract met ons heeft

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in de Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2018.

Bekijk de voorwaarden

We proberen op deze pagina uw vergoeding zo duidelijk mogelijk te maken. Voor alle voorwaarden voor deze vergoeding kijkt u in de verzekeringsvoorwaarden. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.