Nieuw: uw persoonlijke vergoedingen in onze app

Lees meer over de app
Lees meer over de app 

Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar - 2019


Stappenplan: Hoe weet u wat u vergoed krijgt?

Stap 1: Vergoeding basisverzekering

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Basisverzekering Natura 100% vergoed:

 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: eerste 9 behandelingen (eenmalig)
 • Oefentherapie bij etalagebenen (looptraining): 37 behandelingen gedurende 12 maanden
 • Oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht: 12 behandelingen gedurende 12 maanden

Deze vergoedingen gelden voor de hele looptijd van uw verzekering.

 • Oefentherapie bij COPD (vanaf GOLD stadium II): maximaal 70 behandelingen in het eerste jaar. Hierna maximaal 52 behandelingen. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn en hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens GOLD groep A, B, C of D).
80% vergoed van gemiddeld gecontracteerd tarief:

 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: eerste 9 behandelingen (eenmalig)
 • Oefentherapie bij etalagebenen (looptraining): 37 behandelingen gedurende 12 maanden
 • Oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht: 12 behandelingen gedurende 12 maanden

Deze vergoedingen gelden voor de hele looptijd van uw verzekering.

 • Oefentherapie bij COPD (vanaf GOLD stadium II): 5 tot 70 behandelingen in het eerste jaar. Hierna maximaal 52 behandelingen. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn en hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens GOLD groep A, B, C of D).
Ja
Basisverzekering Restitutie 100% vergoed:

 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: eerste 9 behandelingen
 • Oefentherapie bij etalagebenen (looptraining): 37 behandelingen gedurende 12 maanden
 • Oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht: 12 behandelingen gedurende 12 maanden

Deze vergoedingen gelden voor de hele looptijd van uw verzekering.

 • Oefentherapie bij COPD (vanaf GOLD stadium II): 5 tot 70 behandelingen in het eerste jaar. Hierna maximaal 52 behandelingen. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn en hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens GOLD groep A, B, C of D).
100% vergoed van marktconform tarief:

 • Bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie: eerste 9 behandelingen
 • Oefentherapie bij etalagebenen (looptraining): 37 behandelingen gedurende 12 maanden
 • Oefentherapie bij artrose van heup- of kniegewricht: 12 behandelingen gedurende 12 maanden

Deze vergoedingen gelden voor de hele looptijd van uw verzekering.

 • Oefentherapie bij COPD (vanaf GOLD stadium II): 5 tot 70 behandelingen in het eerste jaar. Hierna maximaal 52 behandelingen. Hoeveel behandelingen u vergoed krijgt, hangt af van hoe ernstig uw klachten zijn  en hoe groot het risico op longaanvallen is (volgens GOLD groep A, B, C of D).
Ja


Fysiotherapie bij een chronische aandoening

Hebt u fysiotherapie nodig bij een chronische aandoening? Dan krijgt u een specifieke gevallen hiervoor een vergoeding.

Eigen risico

De vergoeding voor fysiotherapie vanuit de basisverzekering valt onder uw eigen risico. Dit betekent dat u deze zorgkosten zelf betaalt, totdat u uw eigen risico voor dit jaar hebt verbruikt.

Stap 2: Vergoeding aanvullende verzekering

U krijgt een maximaal aantal behandelingen vergoed die u kunt gebruiken voor:

 • Fysiotherapie
 • Manuele therapie (maximaal 9 behandelingen)
 • Oefentherapie Cesar/Mensendieck
 • Oedeemtherapie

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Zorg voor de Zorg 100% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
80% vergoed van gemiddeld gecontracteerd tarief:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 1 100% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
80% vergoed van gemiddeld gecontracteerd tarief:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 2 100% vergoed:

 • 25 behandelingen per kalenderjaar
80% vergoed van gemiddeld gecontracteerd tarief:

 • 25 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 3 100% vergoed:

 • Alle behandelingen
80% vergoed van gemiddeld gecontracteerd tarief:

 • Alle behandelingen
Nee
Bijzonder Bewust 100% vergoed:

 • € 150 per kalenderjaar
80% vergoed van gemiddeld gecontracteerd tarief:

 • € 150 per kalenderjaar
Nee
Fysio Goed 100% vergoed:

 • 9 behandelingen per kalenderjaar
100% vergoed van marktconform tarief:

 • 9 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Fysio Beter 100% vergoed:

 • 18 behandelingen per kalenderjaar
100% vergoed van marktconform tarief:

 • 18 behandelingen per kalenderjaar
Nee

Zoek gecontracteerde
zorgaanbieder

Hoeveel krijg ik dit jaar nog vergoed?

Dat ziet u onder 'Vergoedingen' in de IZZ Zorgverzekering app.

Lees meer over de IZZ Zorgverzekering app

Of bekijk uw vergoeding in Mijn IZZ Zorgverzekering


Stap 3: Aandachtspunten voor deze vergoeding

Hier kunt u terecht:

Fysiotherapie
 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Geriatriefysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut

Hebt u Parkinson en daarom fysiotherapie nodig? Kies dan voor een gespecialiseerde zorgaanbieder die is aangesloten bij ParkinsonNet.

Voor fysiotherapie vanwege aspecifieke lage rugklachten en fysiotherapie na vervanging van een heup of knie maken wij speciale afspraken met een aantal zorgaanbieders. Kijk voor meer informatie in Vergelijk en Kies.

Oefentherapie
 • Therapeut met een contract
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Voor looptraining bij etalagebenen kunt u terecht bij een gespecialiseerde zorgaanbieder die is aangesloten bij ClaudicatioNet.

Oedeemtherapie
 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut
Zoek een zorgaanbieder

Naar een andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019. Bekijk hier de vergoeding in 2018:Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2018

Bekijk de voorwaarden

We proberen op deze pagina uw vergoeding zo duidelijk mogelijk te maken. Voor alle voorwaarden voor deze vergoeding kijkt u in de verzekeringsvoorwaarden. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.