Vergoeding fysiotherapie bij een chronische aandoening tot 18 jaar - 2019

.Stap 1: Vergoeding basisverzekering

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Basisverzekering Natura 100% vergoeding voor:

 • Alle behandelingen fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
80% vergoeding voor:

 • Alle behandelingen fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
Nee
Basisverzekering Restitutie 100% vergoeding voor:

 • Alle behandelingen fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
100% vergoeding op basis van marktconform tarief voor:

 • Alle behandelingen fysiotherapie bij een chronische aandoening (het aantal behandelingen is voor sommige chronische aandoeningen beperkt)
Nee

U heeft een machtiging nodig

U hebt voor deze vergoeding een machtiging nodig.

Lees meer over machtigingen

Stap 2: Vergoeding aanvullende verzekering

U kunt uw vergoeding uit de aanvullende verzekering gebruiken voor fysiotherapie die u niet uit de basisverzekering vergoed krijgt:

Vergoeding bij zorgaanbieder met contract Vergoeding bij zorgaanbieder zonder contract Eigen risico
Zorg voor de Zorg 100% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
80% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 1 100% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
80% vergoed:

 • 16 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 2 100% vergoed:

 • 25 behandelingen per kalenderjaar
80% vergoed:

 • 25 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Zorg voor de Zorg + Extra 3 100% vergoed:

 • Alle behandelingen
80% vergoed:

 • Alle behandelingen
Nee
Bijzonder Bewust 100% vergoed:

 • € 150 per kalenderjaar
80% vergoed:

 • € 150 per kalenderjaar
Nee
Fysio Goed 100% vergoed:

 • 9 behandelingen per kalenderjaar
100% vergoed op basis van marktconform tarief:

 • 9 behandelingen per kalenderjaar
Nee
Fysio Beter 100% vergoed:

 • 18 behandelingen per kalenderjaar
100% vergoed op basis van marktconform tarief:

 • 18 behandelingen per kalenderjaar
Nee

Zoek gecontracteerde
zorgaanbieder


Stap 3: Aandachtspunten voor deze vergoeding

Hier kunt u terecht:

Fysiotherapie
 • Therapeut met een contract
 • Gespecialiseerde therapeut, ingeschreven in Centraal Kwaliteitsregister (CKR) of register van de Stichting Keurmerk Fysiotherapie(SKF). Dit geldt voor:
  - Bekkenfysiotherapeut
  - Kinderfysiotherapeut
  - Psychosomatisch fysiotherapeut
  - Manueel therapeut
Oefentherapie
 • Therapeut met een contract
 • Kinderoefentherapeut, ingeschreven Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
 • Psychosomatische oefentherapeut, ingeschreven Kwaliteitsregister Paramedici (KP)
Oedeemtherapie
 • Geregistreerde oedeem(fysio)therapeut
 • Geregistreerde huidtherapeut
Zoek een zorgaanbieder

Naar een andere therapeut?

Wilt u naar een fysiotherapeut of oefentherapeut die geen contract met ons heeft? Dan krijgt u mogelijk een lagere vergoeding. U vindt de maximale vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019  Bekijk hier de vergoeding in 2018:Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2018.

Bekijk de voorwaarden

We proberen op deze pagina uw vergoeding zo duidelijk mogelijk te maken. Voor alle voorwaarden voor deze vergoeding kijkt u in de verzekeringsvoorwaarden. De genoemde vergoedingen zijn maximale vergoedingen.