Vergoeding diëtetiek 2019

Hebt u klachten die samenhangen met voeding? Dan kan een diëtist helpen bij het opheffen of verminderen hiervan. De diëtist geeft dan voorlichting over voeding en eetgewoonten met een medisch doel. De basisverzekering vergoedt maximaal 3 uur diëtetiek per kalenderjaar. Deze voorlichting valt wel onder het eigen risico.

Diëtetiek in een zorgprogramma

Hebt u diabetes type 2, COPD, astma of een verhoogd risico op hart- en vaatziekten en valt uw zorg hiervoor onder een zorgprogramma? Dan kunt u diëtetiek krijgen via dit programma. Uw huisarts kan u vertellen of uw zorg onderdeel is van een zorgprogramma.

Diëtetiek in de basisverzekering

De basisverzekering vergoedt maximaal 3 uur diëtetiek per kalenderjaar. Het gaat dan om voorlichting met een medisch doel over voeding en eetgewoonten. Deze voorlichting valt wel onder het eigen risico. Een lijst met gecontracteerde aanbieders vindt u in Vergelijk en Kies.

Diëtetiek in de aanvullende verzekering

Hebt u een aanvullende verzekering? Dan hebt u recht op 1 aanvullend behandeluur bij een diëtist waarmee wij een contract hebben. Gaat u naar een diëtist waarmee wij geen contract hebben? Kijk voor de vergoeding dan in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019. Bekijk hier de vergoeding in 2018Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2018

Vergoeding voor alle aanvullende verzekeringen

Zorg voor de zorg max. 1 behandeluur per kalenderjaar
Zorg voor de Zorg + Extra 1 max. 1 behandeluur per kalenderjaar
Zorg voor de Zorg + Extra 2 max. 1 behandeluur per kalenderjaar
Zorg voor de Zorg + Extra 3 max. 1 behandeluur per kalenderjaar