Vergoeding diabeteszorg 2019

Hebt u diabetes (suikerziekte)? Dan worden de zorgkosten die u maakt vaak vergoed vanuit de basisverzekering. In sommige gevallen hebt u misschien ook een aanvullende verzekering nodig. Op deze pagina leest u wat er precies vergoed wordt.

Wat is een zorgprogramma?

Hebt u diabetes mellitus, type 2? Dan kan het zijn dat uw huisarts een zorgprogramma aanbiedt. Hierin is alle zorg die u nodig hebt goed op elkaar afgestemd. De huisarts werkt nauw samen met andere zorgaanbieders zoals een verpleegkundige, praktijkondersteuner, diëtist, podotherapeut of pedicure in een zorggroep. Dat is wel zo prettig! Uw huisarts kan u vertellen of u kunt meedoen aan een zorgprogramma.

Vergoedingen voor diabetes als u deelneemt aan een zorgprogramma

Voor het zorgprogramma in zijn geheel geldt één totaaltarief. Daarom kunt u alleen terecht bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij een door ons gecontracteerde zorggroep. Deze staan in Vergelijk en Kies. Of vraag ernaar bij uw huisarts. Gaat u voor het zorgprogramma naar een zorggroep die niet door ons is gecontracteerd? Dan krijgt u geen vergoeding.

Zorg uit een zorgprogramma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering. Bovendien betaalt u geen eigen risico voor deze zorg.

Vergoedingen voor diabetes als u niet deelneemt aan een zorgprogramma

Misschien is uw huisarts niet aangesloten bij een gecontracteerde zorggroep. Of kunt u niet deelnemen aan een zorgprogramma. Dan krijgt u gewoon een vergoeding voor huisartsenzorg vanuit de basisverzekering.

Het kan ook zijn dat u liever naar een zorgaanbieder gaat die niet bij de zorggroep is aangesloten. Een voorbeeld: dieetadvisering is onderdeel van een zorgprogramma. Gaat u naar de diëtiste die bij de zorggroep hoort, dan krijgt u een vergoeding vanuit de basisverzekering. Maar wilt u naar een andere diëtiste en maakt u geen gebruik van een zorgprogramma? Dan kan dat ook. Dan gelden de volgende vergoedingen:

Vergoeding dieetadvisering

IZZ Basisverzekering 3 behandeluren
IZZ Zorg voor de Zorg 1 behandeluur
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 1 behandeluur
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 1 behandeluur
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 1 behandeluur

Vergoeding voetzorg bij diabetes

Als u diabetes hebt, zijn uw voeten extra kwetsbaar. Regelmatige controle is daarom erg belangrijk. U hebt recht op een vergoeding vanuit de basisverzekering voor de jaarlijkse voetcontrole. U betaalt hierover geen eigen risico.

De overige vergoedingen hangen af van uw zorgprofiel. Uw huisarts kan u vertellen welk zorgprofiel u hebt.

Zorgprofiel 1

Naast de jaarlijkse voetcontrole worden ook voetverzorgingsadviezen door de huisarts vergoed uit de basisverzekering. U betaalt hierover geen eigen risico. U hebt geen recht op verdere voetbehandelingen vanuit de basisverzekering. Deze worden mogelijk wel vergoed vanuit de aanvullende verzekering:

IZZ Basisverzekering Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Geen vergoeding
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 €  90
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 180

Zorgprofiel 2 of hoger

Hebt u zorgprofiel 2 of hoger? Dan krijgt u naast de jaarlijkse voetcontrole en voetverzorgingsadviezen, ook een vergoeding voor frequent voetonderzoek bij diabetes mellitus en diabetische voetbehandelingen vanuit uw basisverzekering.

Welke voetzorg krijgt u niet vergoed?

U krijgt geen vergoeding voor voetverzorging om cosmetische of verzorgende redenen. Zoals het verwijderen van eelt en algemene nagelverzorging zoals het knippen van teennagels.

Vergoeding voor diabetesmateriaal en glucosemeters

Lees meer over de vergoeding voor diabetesmateriaal en glucosemeters.

Gaat u naar een zorgaanbieder waarmee wij geen contract hebben gesloten?

Hebt u een IZZ Basisverzekering, Variant Natura? Houd er dan rekening mee dat u waarschijnlijk een deel van de kosten zelf moet betalen. U vindt de maximale vergoedingen voor niet-gecontracteerde zorgaanbieders in deLijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgverleners 2019. Bekijk hier de vergoeding in 2018Lijst maximale vergoedingen niet-gecontracteerde zorgaanbieders 2018.

Vergoeding lidmaatschap Diabetesvereniging Nederland

Bent u lid van de Diabetesvereniging Nederland? En hebt u de aanvullende verzekering Zorg voor de Zorg of Zorg voor de Zorg Extra 1, 2 of 3? Dan krijgt u een vergoeding van € 25.