Vergoeding ooglaseren en lensimplantatie 2019

Refractiechirurgie zorgt ervoor dat uw afhankelijkheid van bril of lenzen wordt verkleind of zelfs helemaal verdwijnt. Onder refractiechirurgie vallen onder andere ooglaserbehandelingen en lensimplantaties.

Tegemoetkoming in de kosten voor een ooglaserbehandelingen of lensimplantaties

Om u tegemoet te komen in de kosten voor ooglaseren en lensimplantaties krijgt u een vergoeding voor de kosten. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende tegemoetkomingen.

Overzicht vergoedingen ooglaseren en lensimplantatie

Vergoeding (eenmaal per 3 jaar) 
IZZ Basisverzekering Alleen een vergoeding voor ooglaseren en lensimplantaties in specifieke situaties. Vaak geldt een eigen bijdrage. 
IZZ Zorg voor de Zorg  Geen vergoeding 
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 1 Maximaal € 100 per 3 jaar
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 2 Maximaal € 200 per 3 jaar 
IZZ Zorg voor de Zorg + Extra 3 Maximaal € 340 per 3 jaar 
Bijzonder Bewust  Maximaal € 75 per 3 jaar 
 

Vergoeding refractiechirurgie vanwege medische indicatie

Soms hebt u vanwege een medische indicatie recht op een vergoeding voor refractiechirurgie. Komt uw behandeling in aanmerking voor een vergoeding? Dan regelt uw behandelend oogarts de aanvraag bij ons. U betaalt wel een (vrijwillig) eigen risico voor deze behandeling.

Multifocale of torische lens na een staaroperatie

Krijgt u een multifocale of torische lens bij een staaroperatie? Dan krijgt u de staaroperatie vergoed vanuit de basisverzekering. Hebt u een aanvullende verzekering? Dan krijgt u mogelijk ook een vergoeding voor de extra kosten van de lens. De hoogte van de vergoeding hangt af van uw aanvullende verzekering. Bekijk in het bovenstaande 'Overzicht vergoedingen ooglaseren en lensimplantatie' wat u precies vergoed krijgt.