Vergoeding intake arbeidsfysiotherapie 2019

Hebt u klachten en aandoeningen van het houding- en bewegingsapparaat, zoals uw spieren en gewrichten, die het gevolg zijn van uw werk? Of waardoor u uw werk niet goed kunt uitvoeren? Dan kunt u hulp vragen aan de arbeidsfysiotherapeut. Vanuit uw aanvullende verzekering krijgt u hier gedeeltelijk een vergoeding voor.

Wat doet een arbeidsfysiotherapeut?

De arbeidsfysiotherapeut kijkt verder dan alleen naar uw lichamelijke klachten. Hij kijkt ook naar de situatie op uw werk. U kunt dan denken aan de faciliteiten op uw werkplek, de werkdruk, maar ook de werksfeer waarmee u dagelijks te maken hebt. Om te kunnen bepalen wat voor uw situatie de beste oplossing is, werkt een arbeidsfysiotherapeut volgens het Protocol Participatieve Werkaanpassing (PPAW) dat bestaat uit vijf stappen.


De vijf stappen van het PPAW

1. intake
2. werkplekonderzoek
3. driegesprek (medewerker, arbeidsfysiotherapeut en leidinggevende/human resources)
4. plan van aanpak
5. evaluatie

Vergoedingen vanuit uw aanvullende verzekering

Het protocol start altijd met een uitgebreide intake. Zo’n intake bestaat uit een anamnese, taakanalyse en eventueel een bewegingsonderzoek. Deze intake wordt gedeeltelijk vergoed vanuit de aanvullende totaalpakketten Zorg voor de Zorg, Zorg voor de Zorg + Extra 1, 2 of 3. Per kalenderjaar hebt u recht op een vergoeding tot € 43,60 voor deze intake.

Stappen twee tot en met vijf van het protocol worden niet vergoed vanuit de aanvullende verzekering, maar mogelijk wel door uw werkgever. Raadpleeg uw arbeidsfysiotherapeut of werkgever voor meer informatie hierover. Hebt u alleen een IZZ Basisverzekering dan hebt u geen recht op een vergoeding.Zorg voor de Zorg € 43,60 per kalenderjaar
Zorg voor de Zorg + Extra 1 € 43,60 per kalenderjaar
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 43,60 per kalenderjaar
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 43,60 per kalenderjaar

Bij welke arbeidsfysiotherapeuten kunt u terecht voor een intake?

U hebt recht op een gedeeltelijke vergoeding voor de intake als uw arbeidsfysiotherapeut is opgenomen in de lijst vanaangewezen arbeidsfysiotherapeuten. Gaat u naar een niet aangewezen arbeidsfysiotherapeut, dan hebt u geen recht op een vergoeding.

Alleen behandelingen die onder fysiotherapie en ergotherapie vallen, krijgt u vergoed. Voorbeelden van behandelingen die u niet vergoed krijgt zijn:

  • arbocuratieve zorg: deze zorg richt zich op de genezing en behandeling van arbeidsgerelateerde acute en chronische lichamelijke aandoeningen (zoals werkplekonderzoek en driegesprek als onderdeel van het PPAW);
  • reïntegratietrajecten: het geheel aan maatregelen dat erop gericht is om de arbeidsongeschikte werknemer terug te laten keren in het arbeidsproces;
  • conditieverbeterende behandelingen en behandelprogramma’s: denk hierbij aan medische trainingstherapie, fysiofitness, bewegen voor ouderen, bewegen voor mensen met overgewicht en cardiotraining.

Wat krijgt u vergoed als uit het protocol blijkt dat u behandelingen nodig hebt?

Blijkt uit het protocol dat u eventueel behandelingen nodig hebt? Dan krijgt u deze vergoed vanuit uw aanvullende verzekering. Hoeveel behandelingen vergoed worden, hangt af van het pakket dat u hebt.