Vragen over de zorgkostenfactuur

Een zorgkostenfactuur ontvangt u als u geld van ons krijgt of als u een bedrag aan ons moet betalen. Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over de zorgkostenfactuur.

Veelgestelde vragen

 • Wanneer ontvang ik een zorgkostenfactuur?

  Een zorgkostenfactuur ontvangt u als u geld van ons krijgt of u een bedrag aan ons moet betalen.

  Heeft u zelf zorgkosten gedeclareerd? Dan ontvangt u binnen 10 werkdagen een zorgkostenfactuur.

  Heeft de zorgverlener zorgkosten gedeclareerd? Dan krijgt u alleen bericht wanneer u iets moet betalen zoals bijvoorbeeld een eigen bijdrage of eigen risico. Het kan tot 90 dagen duren voordat u hiervoor een zorgkostenfactuur ontvangt. Op een zorgkostenfactuur kunnen meerdere declaraties worden vermeld.

  In Mijn IZZ Zorgverzekering is een bijgewerkt overzicht van de declaraties beschikbaar.

 • Waarom heb ik een zorgkostenfactuur ontvangen?

  U krijgt een zorgkostenfactuur als u ons een bedrag moet betalen of als u een vergoeding van ons krijgt voor een declaratie die u heeft ingediend.

  Moet u een bedrag betalen? Dan gaat het vaak om eigen risico of een eigen bijdrage. Maar het kan ook gaan om zorgkosten die wij wel vergoed hebben aan uw zorgverlener, maar waarvoor u niet verzekerd bent of waarvoor u de maximumvergoeding al bereikt hebt. Met de zorgkostenfactuur laten wij u weten dat wij het verschuldigde bedrag automatisch afschrijven van uw rekening. Heeft u geen automatische incasso of is het verschuldigde bedrag hoger dan € 220? Dan krijgt u een acceptgiro.

  Krijgt u een bedrag van ons? Dan ziet u op de zorgkostenfactuur wanneer u dit bedrag op uw rekening krijgt.

 • Hoe vergoeden jullie mijn nota?

  Dient u een nota in? Dan kan het zijn dat u een deel hiervan zelf moet betalen. Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een zorgverlener zonder contract. Of omdat er een eigen bijdrage of eigen risico geldt voor uw zorg. We volgen bij het vergoeden van uw nota de volgende stappen:

  1. We kijken eerst of de zorg op uw nota volledig verzekerd is. Het eventuele niet verzekerde deel trekken we van uw nota af.
  2. Daarna kijken we naar uw zorgaanbieder. Heeft uw zorgaanbieder geen contract? Dan betaalt u een deel van de zorgkosten zelf.
  3. Voor sommige zorg geldt een vooraf vastgestelde eigen bijdrage. Dat bekijken we in deze stap.
  4. Vervolgens bekijken we of u nog een deel van uw verplicht eigen risico open hebt staan.
  5. Tot slot kijken we naar uw vrijwillig eigen risico.
  U krijgt het bedrag vergoed dat na deze eigen betalingen overblijft.
 • Ontvangen alle gezinsleden een zorgkostenfactuur?

  Nee, de zorgkostenfactuur sturen we alleen naar de verzekeringnemer. De zorgkostenfactuur is ook bedoeld voor alle medeverzekerden (gezinsleden) op de polis. Aan de hand van de geboortedatum kunt u zien voor wie de kosten gelden.
 • Waarom brengt de zorgverlener deze kosten niet direct bij mij in rekening?

  Wij hebben met veel zorgverleners afgesproken dat ze hun nota's in alle gevallen direct aan ons richten. Ook als u eigenlijk een eigen bijdrage moet betalen. Vaak betreft het dan fysiotherapie, oefentherapie of tandheelkunde. Wij betalen de hele nota en schieten daarmee uw eigen bijdrage voor. Die innen we vervolgens weer bij u. Met de zorgkostenfactuur kondigen we die inning aan.
 • Heeft het totaalbedrag op de zorgkostenfactuur betrekking op mijn eigen risico of op mijn eigen bijdrage?

  Het totaalbedrag kan betrekking hebben op zowel het eigen risico als de eigen bijdrage. In het algemeen geldt het volgende:

  • Als u zorg heeft gekregen die voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de IZZ Basisverzekering, gaat het over een betaling van een eigen bijdrage of het eigen risico.
  • Heeft u zorg gekregen die voor vergoeding in aanmerking komt vanuit de aanvullende verzekering, dan gaat het over een eigen bijdrage. In dit laatste geval gaat het vaak om fysiotherapie, oefentherapie of tandheelkunde. U kunt aan de omschrijving in kolom 2 lezen om wat voor zorg het gaat. Als u niet weet onder welke verzekering dit valt, raadpleeg dan de verzekeringsvoorwaarden.
 • Het totaal aan kosten op de zorgkostenfactuur is hoger dan het wettelijk verplicht eigen risico van € 385. Hoe kan dat?

  Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk:

  1. De zorgkostenfactuur gaat niet alleen over het eigen risico, maar ook over de eigen bijdrage.
  2. Er staan meerdere verzekerden op de polis die 18 jaar of ouder zijn en de afgelopen periode zorg hebben gekregen. Voor hen allemaal geldt een eigen risico en (eventueel) de eigen bijdrage.
  3. U heeft bij het afsluiten van uw verzekering een vrijwillig eigen risico gekozen.
 • Ik ben niet in het ziekenhuis geweest op de datum van behandeling die op de zorgkostenfactuur staat. Klopt dit overzicht wel?

  Het is mogelijk dat de datum niet overeenkomt met de datum waarop u in het ziekenhuis bent geweest. Als u met een gezondheidsklacht naar het ziekenhuis gaat, stelt een specialist de diagnose en daaruit volgt eventueel een behandeling. De datum op de zorgkostenfactuur is de begindatum van de behandelperiode waarover de zorgverlener kosten bij ons heeft gedeclareerd.
 • Op de zorgkostenfactuur staat dat er nevenverrichtingen zijn uitgevoerd. Wat houden deze nevenverrichtingen in?

  Nevenverrichtingen zijn bijvoorbeeld bloed- of andere laboratoriumonderzoeken die gedaan zijn in opdracht van uw huisarts of verloskundige. Het is mogelijk dat u hiervoor zelf niet in het ziekenhuis geweest bent.
 • Het te betalen bedrag op de zorgkostenfactuur wordt automatisch geïncasseerd. Mag dit ook met een acceptgiro?

  Wanneer u voor het eigen risico, de eigen bijdragen en overige verschuldigde kosten automatische incasso heeft gekozen, incasseren we de bedragen op de zorgkostenfactuur. Dit doen we alleen als het te betalen bedrag niet hoger is dan € 220. Is het bedrag hoger? Dan ontvangt u alsnog een acceptgiro bij de zorgkostenfactuur.

  Wilt u niet via automatische incasso betalen? Dan kan dit ook per acceptgiro. U kunt dit zelf aanpassen in Mijn IZZ Zorgverzekering. Ga hiervoor naar Verzekeringen en kies voor Betaalgegevens wijzigen. Heeft u aangegeven dat u uw post alleen digitaal wilt ontvangen? Dan vindt u de acceptgiro terug in uw postvak in Mijn IZZ Zorgverzekering. Dit is kosteloos. Wij brengen voor het ontvangen van een acceptgiro per post € 1,50 per acceptgiro in rekening.

 • Ik zit midden in een behandeling, maar mijn zorgverlener heeft volgend jaar geen contract meer met jullie. Wat betekent dit voor de vergoeding van mijn behandeling?

  Heeft u een naturaverzekering en loopt uw behandeling volgend jaar door? Dan mag u uw lopende behandeling afmaken. We vergoeden dit nog maximaal één kalenderjaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor ziekenhuiszorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en paramedische zorg (let op de maximale vergoedingen). Voor deze zorg betaalt u eigen risico.

  Is er sprake van een behandeling voor een andere of nieuwe aandoening? En hebben we geen contract meer met de zorgverlener? Dan krijgt u de zorg voor deze nieuwe aandoening vergoed volgens de voorwaarden voor niet-gecontracteerde zorg.

Wilt u meer weten over uw vergoeding?

Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

X
Wij gebruiken cookies om uw website-ervaring te verbeteren. Als u op akkoord klikt, dan gebruiken wij cookies voor de werking van de website, statistieken, social media en online marketing.
Weigeren
Akkoord