Wijziging doorgeven

Wijzigt er iets in uw situatie en heeft dit te maken met uw pgb? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. 

Wijzigt u (tijdelijk) van zorgaanbieder?

Vul dan deel 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in. En stuur het naar onderstaand adres:

IZZ Zorgverzekering door VGZ
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Wilt u een andere wijziging doorgeven?

Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:

IZZ Zorgverzekering door VGZ
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Voorbeelden van andere wijzigingen 

  • Wijzigingen in de contactgegevens van uw wettelijk vertegenwoordiger.
  • Als uw wettelijk vertegenwoordiger voor uw pgb wijzigt.
  • Als u geen pgb meer nodig hebt. Bijvoorbeeld omdat u liever verpleging en verzorging vanuit uw basisverzekering wilt of u overstapt naar de Wlz.
  • Als u een pgb hebt en langer dan 2 maanden wordt opgenomen in een instelling of ziekenhuis. 

U hebt maximaal 4 weken de tijd om de wijziging (vanaf het moment dat deze ingaat) aan ons door te geven.

LET OP! Wijzigt er iets in uw zorgvraag? Dien dan een volledig nieuwe aanvraag bij ons in. Dit kunt u doen via pgb aanvragen

Gaat u tijdelijk naar het buitenland?

Als u ook in het buitenland verpleging en verzorging wilt krijgen, dan is het belangrijk dat u ons een aantal dingen doorgeeft.

  • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
  • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan hetaanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur deze naar ons op.

U kunt dit ingevulde formulier mailen naar: verplegingverzorgingbuitenland@vgz.nl
Of per post (met postzegel) verzenden naar onderstaand adres:

Afdeling Machtigingen
T.a.v. team Buitenland
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven