Pgb declareren

Met uw pgb verpleging en verzorging declareert u achteraf de restitutienota bij ons.

U kunt dus alleen zorg declareren die u al hebt ontvangen. U kunt er zelf voor kiezen om de zorg wekelijks of bijvoorbeeld maandelijks te declareren. Wij adviseren u om de restitutienota's uiterlijk binnen 3 maanden nadat de zorg is geleverd, bij ons in te dienen.

Stap 1: invullen van de restitutienota

Kies hieronder het juiste formulier en vul deze volledig in. Maakt u gebruik van een formele zorgaanbieder? Dan stuurt deze zorgaanbieder u een factuur toe met de geleverde zorg. De gegevens van de factuur neemt u vervolgens over op de restitutienota.

Restitutienota's voor pgb vv:

Onderstaande nota's vult u online in en slaat u op. Zo kunt u deze online indienen of afdrukken en per post versturen.


Tip: Bekijk een voorbeeld van een ingevulde nota voor zorg door een natuurlijk persoon.

Let op! Vanaf 1 januari 2016 is het verplicht om op de nota van uw formele zorgaanbieder een geldige Algemeen Gegevens Beheer-code (AGB code) te vermelden. Een AGB code is een landelijke code waarmee de zorgaanbieder kan worden herkend. Uw zorgverlener dient zelf zorg te dragen voor een geldige AGB code en vermeldt deze op de nota die hij naar u toestuurt. Is uw formele zorgverlener nog niet in het bezit van een AGB code? Dan kan hij deze aanvragen op www.agbcode.nl.

De maximumtarieven voor een formele zorgaanbieder zijn vanaf 1-1-2018:

  • Persoonlijke verzorging € 38,54 per uur
  • Verpleging € 57,46 per uur

De maximumtarieven die gelden voor een natuurlijke/informele zorgaanbieder zijn voor zowel persoonlijke verzorging als verpleging € 23,00 per uur. Zowel het formele als informele tarief zijn all-in tarieven. Dit betekent dat u naast het tarief geen andere kosten kunt declareren zoals reiskosten, vakantiegeld, vakantiedagen en andere werkgeverslasten.

Stap 2: restitutienota declareren

U kunt de restitutienota online declareren via Mijn IZZ Zorgverzekering of declareren per post. Bewaar de originele restitutienota voor uw eigen administratie.

Maakt u gebruik van een formele zorgaanbieder? Dan hoeft u de originele factuur van de geleverde zorg niet mee te sturen met de restitutienota. Bewaart u dit wel voor u eigen administratie.

Wilt u de declaratie per post versturen? Stuur deze dan naar:

VGZ voor de Zorg
Postbus 25030
5600 RS Eindhoven

Extra informatie

  • Declareert u online? Dan ontvangt u het bedrag dat wij vergoeden binnen 6 werkdagen op uw rekening.
  • Declareert u per post? Dan ontvangt u het bedrag binnen 10 werkdagen nadat wij de nota hebben ontvangen.
  • In Mijn IZZ Zorgverzekering ziet u na enkele dagen of wij uw nota goed hebben ontvangen en wat u vergoed krijgt.
  • Houd er rekening mee dat de belastingdienst nog werknemersbelasting inhoudt van de door ons uitgekeerde bedragen.
  • De declaratie wordt uitbetaald op het bij ons bekende excasso- rekeningnummer van uw zorgverzekering.
  • U krijgt aan het einde van het jaar geen jaaroverzicht met de gedeclareerde kosten. Dit moet u in uw eigen administratie bijhouden.
  • Het eventueel niet gedeclareerde deel van uw budget wordt na afloop van de toekenningsperiode niet meegenomen naar een volgende periode en/of aan het einde van het kalenderjaar uitgekeerd.
  • Eventueel teveel ingekochte zorg (waardoor het maximum van het budget verpleging en verzorging wordt overschreden) vergoeden wij niet.