Pgb voor intensieve kindzorg

Intensieve kindzorg (IKZ) is zorg voor kinderen tot 18 jaar met complexe lichamelijke problemen en/of lichamelijke beperkingen als er:

  • behoefte is aan permanent toezicht of
  • 24 uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn. En die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

Deze kinderen hebben een combinatie van zorg nodig. Bijvoorbeeld verpleging, persoonlijke verzorging, begeleiding en/of tijdelijk verblijf. Het is mogelijk om deze zorg zelf in te kopen met een pgb verpleging en verzorging (pgb vv).

Verwijzing nodig van de kinderarts

U hebt een schriftelijke verwijzing nodig van de kinderarts om een indicatie voor een pgb voor intensieve kindzorg te krijgen. Daarna stelt een BIG-geregistreerd HBO-kinderverpleegkundige in samenspraak met de ouders en de kinderarts een zorgplan op. Deze kinderverpleegkundige is werkzaam bij een Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) en/of Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis (BMKT) aangesloten zorgverlener. Het opgestelde zorgplan vormt de basis voor de uiteindelijke indicatie die u nodig hebt om een pgb aan te vragen.

Pgb voor intensieve kindzorg aanvragen

Wilt u de zorg voor uw kind zelf regelen via een pgb? En hebt u een schriftelijke verwijzing van de kinderarts en een indicatie gesteld via het Medisch Kindzorgsysteem (MKS) door een HBO-kinderverpleegkundige? Dan kunt u een pgb aanvragen.

Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Vragen over pgb voor intensieve kindzorg?

Bel ons gerust op 088 - 131 16 71. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.