Pgb aanvragen

Een nieuwe aanvraag indienen voor een persoonsgebonden budget verpleging en verzorging (pgb vv) of een herindicatie aanvragen om uw pgb te verlengen, doet u als volgt:

Stap 1 – Behoort u tot de doelgroep?

U kunt een aanvraag doen voor een pgb verpleging en verzorging als u:

 • langdurig - langer dan één jaar - op verpleging of verzorging bent aangewezen, of
 • behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg, of
 • aangewezen bent op palliatieve terminale zorg (zorg voor mensen waarbij de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is).

Alle informatie leest u ook in het Reglement pgb verpleging en verzorging 2018 / Reglement pgb verpleging en verzorging 2019. Om in aanmerking te komen voor een pgb vv moet u voldoen aan de voorwaarden van het reglement pgb verpleging en verzorging.

Aanvullende voorwaarden voor een pgb

Een pgb betekent dat u zelf een aantal zaken moet regelen, bijvoorbeeld het opstellen van de zorgovereenkomsten en het declareren van de geleverde zorg. U mag hierbij worden ondersteund door een eerste- of tweedegraads familielid. Daarnaast houdt u zelf een dossier bij van alle administratie van uw pgb.

Verdere informatie hierover vindt u onder andere in artikel 3, 4 en 5 van het reglement pgb vv 2018.

Stap 2 – Formulier invullen

Het aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging bestaat uit 2 delen.

Een BIG-geregistreerde (niveau 5) wijkverpleegkundige vult deel 1 van het aanvraagformulier in. Neem daarom contact op met een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Kijk hiervoor in Vergelijk en Kies en zoek op 'verpleging en verzorging'. U vindt dan gecontracteerde thuiszorgorganisaties. Maakt u gebruik van een verpleegkundige van een gecontracteerde thuiszorgorganisatie? Dan wordt de indicatiestelling vergoed vanuit uw zorgverzekering.

Deel 2 van het aanvraagformulier vult u zelf in.

Wilt u liever dat iemand anders namens u contact met ons opneemt? Vul dan ook het
Machtigingsformulier naastenverstrekking in.

Stap 3 – Formulier opsturen

Op de laatste pagina van het aanvraagformulier pgb vv vindt u een checklist. Deze helpt om te zien of u alle benodigde documenten heeft om het aanvraagformulier toe te sturen. Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u (met postzegel) naar:

IZZ Zorgverzekering door VGZ
Afdeling ZA&B PGB
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Let op! Gaat het om een aanvraag voor palliatief terminale zorg? Vermeld dit duidelijk op de aanvraag. We nemen de aanvraag dan met spoed in behandeling.

Reactie op uw aanvraag

Hebben wij uw compleet ingevulde en ondertekende aanvraagformulier ontvangen? Dan ontvangt u binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij beoordelen uw aanvraag binnen 4 tot 6 weken na ontvangst. Als we nog vragen hebben, nemen we (telefonisch) contact met u op. Keuren wij uw aanvraag goed? Dan krijgt u een toekenningsbrief per post. In deze brief staat:

 • uw budget voor het lopende kalenderjaar berekend;
 • de looptijd van het toegekende pgb;
 • het toegekende aantal uren persoonlijk verzorging, verpleging en/of medisch specialistische verpleging in de thuissituatie (MSVT).

De maximale tarieven die u vergoed krijgt uit uw pgb vindt u in het Reglement pgb verpleging en verzorging 2018 / Reglement pgb verpleging en verzorging 2019.

Is uw aanvraag voor een pgb afgewezen?

Dan ontvangt u per post een afwijsbrief. In deze brief staat:

 • de reden van de afwijzing;
 • verwijzing hoe u op een andere manier uw zorg kunt regelen;
 • wat u kunt doen als u het niet eens bent met de afwijzing.

Veelgestelde vragen

Kan ik de indicatie laten stellen door iedere verpleegkundige?

Nee, u hebt een indicatie nodig van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Voor kinderen tot 18 jaar geldt dat de indicatie is gesteld middels het Medisch Kindzorgsysteem door een HBO-kinderverpleegkundige. Deze verpleegkundige is werkzaam bij een Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) en/of Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis (BMKT) aangesloten zorgverlener.

Voor welke termijn kan ik mijn pgb verlengen?

De verpleegkundige stelt afhankelijk van uw situatie de looptijd van de indicatie vast. De looptijd is maximaal 2 jaar vanaf het moment dat het pgb aan u is toegekend. Wilt u na het einde van deze periode nog steeds een pgb voor verpleging en verzorging ontvangen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag bij ons indienen.

Let op: zorg dat u op tijd een nieuwe indicatie krijgt van een BIG-geregistreerd verpleegkundige niveau 5. Wij raden aan om dit minimaal 13 weken voor het aflopen van de indicatie te doen.

Kan ik een pgb aanvragen voor minder dan één jaar?

Nee, een pgb aanvragen kan alleen als de verpleging en verzorging voor langer dan één jaar nodig is. Er is een uitzondering voor pgb voor palliatief terminale zorg.

Kan ik een pgb aanvragen om op vakantie te gaan?

Nee, wanneer u zorg op vakantie wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met een gecontracteerde thuiszorgorganisatie. Deze vindt u in Vergelijk en Kies, zoek op 'verpleging en verzorging'. Hebt u de Basisverzekering Restitutie? Dan kunt u ook gebruikmaken van een thuiszorgorganisatie waar we geen contract mee hebben.

Ik ga tijdelijk naar het buitenland en wil daar ook verpleging en verzorging krijgen. Hoe regel ik dat?

Dat hangt af van welke zorg u momenteel krijgt:

 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur deze naar ons op.

U kunt dit ingevulde formulier mailen naar: machtigingenbtl@vgz.nl
Of per post (met postzegel) verzenden naar onderstaand adres:

Afdeling Machtigingen
T.a.v. team Buitenland
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven