Pgb verpleging en verzorging

Een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de zorgverzekeringswet is een budget waarmee u zelf zorg voor verpleging en verzorging inkoopt en regelt.

Kiest u er bewust voor geen gebruik te maken van zorgaanbieders die door ons zijn gecontracteerd? Dan kunt u voor langdurige zorg thuis een pgb aanvragen. U bepaalt zelf door welke zorgaanbieder(s) u de verpleging en verzorging laat uitvoeren. Deze zorgaanbieder kan een professionele zorgverlener zijn (formele zorgverlener) of een informele zorgverlener, zoals een familielid of bekende.

Voor wie is een pgb verpleging en verzorging (pgb vv)?

U komt in aanmerking als u:

 • langdurig - langer dan één jaar - op verpleging of verzorging bent aangewezen, of
 • behoort tot de doelgroep voor intensieve kindzorg, of
 • aangewezen bent op palliatief terminale zorg (zorg voor mensen waarbij de behandelend (huis)arts heeft vastgesteld dat de levensverwachting minder dan 3 maanden is).

Alle informatie over het pgb vanuit de zorgverzekeringswet leest u ook in hetReglement pgb verpleging en verzorging 2018 / Reglement pgb verpleging en verzorging 2019

Wilt u een pgb aanvragen of hier meer over lezen?


Pgb verpleging en verzorging aanvragen

Is het voor u onduidelijk waar u precies moet zijn voor het pgb dat u nodig hebt? Of twijfelt u hierover? Dan kunt u terecht bij meldpunt Juiste Loket. Meer informatie over het regelen van zorg kunt u ook vinden op regelhulp.nl

Zorg uit uw pgb declareren

Wilt u de geleverde zorg uit uw pgb betalen? Dan kunt u deze kosten achteraf bij ons declareren. Wilt u meer weten over zorg declareren vanuit een pgb?

Zorg vanuit uw pgb declareren

Wijziging doorgeven?

Verandert er iets rondom uw pgb? U wisselt bijvoorbeeld van zorgaanbieder. Of u wilt uw pgb vv beëindigen. Geef deze wijziging dan aan ons door.

 Wijziging doorgeven


Komt u niet in aanmerking voor een pgb?

Hebt u een indicatie voor verpleging en verzorging, maar komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget? Dan kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor verpleging en verzorging. U krijgt dit vergoed uit uw basisverzekering. Lees meer over de vergoeding voor verpleging en verzorging uit de basisverzekering.

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik mijn pgb stopzetten?

Stuur ons een brief met:

 • uw naam uw burgerservicenummer (BSN)
 • de datum waarop u uw pgb wilt stopzetten
 • de reden waarom u uw pgb wilt stopzetten
 • uw handtekening

Stuur uw brief (met postzegel) naar:

VGZ voor de Zorg
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Wat moet ik doen als mijn pgb-indicatie afloopt?

U houdt zelf de einddatum van uw pgb vv in de gaten. Hierover krijgt u niet standaard een bericht van uw zorgverzekeraar. Wij adviseren u om 13 weken voor het aflopen van uw huidige indicatie contact op te nemen met een BIG-geregistreerde verpleegkundige niveau 5. En minimaal 6 weken voor uw indicatie verloopt uw nieuwepgb-aanvraagformulier in te dienen. 

Hoe kan ik mijn pgb stopzetten?
U kunt uw pgb op 2 manieren stopzetten.
Stuur ons een brief met:
 • uw naam en uw burgerservicenummer (BSN)
 • de datum waarop u uw pgb wilt stopzetten
 • de reden waarom u uw pgb wilt stopzetten
 • uw handtekening
Of vul een wijzigingsformulier in en stuur deze (met postzegel) naar:
IZZ Zorgverzekering door VGZ
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven
 
Ik stap over naar een andere zorgverzekeraar. Wordt mijn pgb dan overgenomen?

Uw nieuwe zorgverzekeraar neemt uw toegekende indicatie over. Voorwaarde is wel dat de einddatum van de toegekende indicatie nog niet is verlopen. Daarnaast dient u uw pgb toekenningsbrief naar uw nieuwe zorgverzekeraar te sturen. Pas dan neemt uw nieuwe zorgverzekeraar uw pgb over. Houd er rekening mee dat uw nieuwe zorgverzekering andere tarieven kan hanteren. Dit kan van invloed zijn op de hoogte van uw pgb. 

Ik kan verpleging en verzorging krijgen van een thuiszorgorganisatie waarmee jullie een contract hebben. Kan ik deze organisatie uit het pgb betalen?

Als een gecontracteerde zorgaanbieder de volledige zorg gaat leveren, komt u niet in aanmerking voor een pgb. In dat geval declareert de gecontracteerde thuiszorgorganisatie direct bij ons.

Moet ik een zorgovereenkomst afsluiten met een zorgaanbieder?

Ja, u moet zelf met al uw zorgaanbieders een zorgovereenkomst afsluiten. U sluit de overeenkomst bijvoorbeeld met een niet-gecontracteerde zorgorganisatie. Of met een familielid of kennis die de zorg aan u levert. U zorgt zelf voor de betaling van uw zorgaanbieder en u kunt de kosten bij ons declareren. Bekijk hier voorbeeldovereenkomsten van formele zorgaanbieders en informele zorgaanbieders. De zorgovereenkomst bewaart u voor uw eigen administratie. In enkele gevallen vragen wij naar deze overeenkomst en kunt u die opsturen.

Ik ga met mijn zorg over naar de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Stopt mijn pgb dan automatisch?

Nee, uw pgb stopt niet automatisch. Wilt u uw pgb stopzetten? Stuur dan een ondertekende stopzettingsbrief of een wijzigingsformulier met de toekenningsbrief van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als bijlage naar onderstaand adres:

IZZ Zorgverzekering door VGZ
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven

Let op! De eventueel teveel gedeclareerde zorg van uw pgb wordt bij u teruggevorderd.

Ik ga tijdelijk naar het buitenland en wil daar ook verpleging en verzorging krijgen. Hoe regel ik dat?

Dat hangt af van welke zorg u momenteel krijgt:

 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En gaat deze zorgverlener mee naar het buitenland? Dan hoeft u dit niet door te geven.
 • Krijgt u momenteel zorg van een informele of formele zorgaanbieder? En wilt u in het buitenland zorg ontvangen van een andere zorgverlener? Vul dan het aanvraagformulier verpleging en verzorging buitenland in en stuur deze naar ons op.

U kunt dit ingevulde formulier mailen naar: machtigingenbtl@vgz.nl
Of per post (met postzegel) verzenden naar onderstaand adres:

Afdeling Machtigingen
T.a.v. team Buitenland
Postbus 25150
5600 RS Eindhoven

Ik heb een nieuwe zorgaanbieder. Hoe geef ik de gegevens van deze zorgaanbieder door?

Vul deel 2 van het Aanvraagformulier pgb verpleging en verzorging volledig in en stuur het (met postzegel) naar onderstaand adres.

IZZ Zorgverzekering door VGZ
Afdeling ZA&B PGB
Locker 56
Postbus 445
5600 AK Eindhoven