Scheiden of uit elkaar gaan

Als u gaat scheiden of uit elkaar gaat, kan het zijn dat u ook iets wilt wijzigen in uw zorgverzekering. We bieden u daarom graag een verzekeringscheck aan. Daarbij kijken we samen met u welk pakket volgend jaar het beste past bij uw nieuwe situatie.

Doe een verzekeringscheck!

Bel 088 - 131 16 54


U betaalt uw gebruikelijke belkosten.
Bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Wij ontvangen automatisch burgerlijke staat en adreswijzigingen

Via uw gemeente krijgen we uw nieuwe burgerlijke staat door. Verhuizingen worden ook doorgegeven.

Gebruikte u tijdens uw huwelijk de achternaam van uw partner? En wilt u die naam na de scheiding niet meer gebruiken? Dan moet u bij uw gemeente een verzoek indienen voor verandering van uw naamgebruik. Wij ontvangen de wijziging van uw gemeente. U hoeft hiervoor zelf niets te doen. Uw verzekering blijft verder ongewijzigd.

Wilt u kinderen bijschrijven op uw polis? Neem dan contact met ons op via 088 - 131 16 54.

Hebt u een gezamenlijke polis met uw ex-partner?

Bent u de verzekeringnemer?

Dan kunt u de zorgverzekering van medeverzekerden zoals uw (ex-)partner of kinderen altijd opzeggen. Ook gedurende het jaar. U kunt uw eigen zorgverzekering alleen opzeggen per 1 januari. Dus niet tussentijds.

Bent u medeverzekerde?

Dan kunnen wij u inschrijven op een eigen polis. U houdt nog minimaal 2 jaar recht op 10% collectiviteitskorting. Stel dat u per 1 maart 2015 uw eigen polis krijgt, dan houdt u nog recht op 10% collectiviteitskorting tot en met 31 december 2017. Ook kijken wij graag met u mee welke zorgverzekering het best bij u past. Neem voor een verzekeringscheck contact op met onze klantenservice via 088 - 131 16 54. Vaak hebben we voor u een ander passend aanbod.

Bel onze klantenservice

Hebt u nog vragen over uw nieuwe persoonlijke situatie? Bel dan onze klantenservice voor advies: 088-131 16 54. Wij helpen u graag!