Voorwaarden en reglementen

Hebt u na het lezen van de voorwaarden nog vragen of wilt u de documenten opvragen via onze klantenservice? Neem dan contact op met VGZ voor de Zorg, wij helpen u graag verder.

Overige documenten

Besluit zorgverzekering
Besluit zorgverzekering Bijlage 1
Protocol afwikkeling schadeclaims
Toelichting Protocol afwikkeling schadeclaims
Addendum zorgverzekeraars bij gedragscode
Clausuleblad terrorismedekking
Gedragscode verwerking persoonsgegevens financiële instellingen
Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg
Indicatieformulier Kraamzorg
Verwijzingsprotocol Lactatiekundige

Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2017)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2016)
Limitatieve lijst van vooraf aan te vragen DBC's (vanaf 1 januari 2015)
Toelichting op de limitatieve lijst Machtigingen (1 mei 2014) 

Werkwijzer beoordeling behandeling van plastisch-chirurgische aard
Wijzigingen eigen risico, wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen 2015-2016

Regeling zorgverzekering vanaf 1 januari 2018
Staatscourant regeling zorgverzekering wijziging per 1 januari 2017

Zorgmodule preventie diabetische voetulcera
In-Vitrofertilisatie (IVF) in het buitenland 2017
Reglement Persoonsgebonden Budget 2017
Lijst therapieën GGZ
Zorgverzekeringskaart natura
Zorgverzekeringskaart restitutie

Formulieren

Ga naar de pagina met alle formulieren

Maximale tandartstarieven

Bekijk de tandartstarieven voor 2018

Zorgstandaarden

Informatie over de zorgstandaarden vindt u op de website van Zorginstituut Nederland. Bekijk hieronder de zorgstandaarden van diabetes mellitus, hart- en vaatziekten, COPD en astma. 

 

Oudere documenten

Hebt u een document uit een voorgaand jaar nodig? Deze hebben we voor u bewaard. Bekijk oudere documenten.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer weten over de IZZ Zorgverzekering? Bekijk dan de veelgestelde vragen.