Voorkeursbeleid

Wat is het voorkeursbeleid?
Het voorkeursbeleid betekent dat voor een aantal geneesmiddelen met precies dezelfde werkzame stof, alleen het goedkoopste geneesmiddel wordt vergoed. Het voorkeursbeleid werkt ook in uw voordeel, want u betaalt geen eigen risico voor voorkeursgeneesmiddelen.​
Waarom is het voorkeursbeleid noodzakelijk?
De geneesmiddelenkosten stijgen voortdurend. De zorgverzekeringswet geeft zorgverzekeraars de taak en de mogelijkheid om de kosten van geneesmiddelen enigszins in de hand te houden. Bij geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof, is het toegestaan alleen de laagst geprijsde geneesmiddelen te vergoeden. Zorgverzekeraars kunnen dat in de polisvoorwaarden regelen. Het voorkeursbeleid helpt de kostenstijgingen binnen het zorgstelsel beperkt te houden.​
Wat wordt vergoed?
U hebt altijd recht op vergoeding van de werkzame stof die uw arts u voorschrijft. Een voorkeursgeneesmiddel wordt vergoed. Een niet-voorkeursgeneesmiddel wordt alleen vergoed als de arts het gebruik van het voorkeursgeneesmiddel medisch niet verantwoord vindt. In alle andere gevallen moet u de kosten van het niet-voorkeursgeneesmiddel geheel zelf betalen.
Wat betekent het voorkeursbeleid voor mij als gebruiker?
Gebruikt u een voorkeursgeneesmiddel? Dan kan het zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in andere verpakking krijgt dan u gewend was. Omdat de werkzame stof hetzelfde is, kunt u zonder problemen overstappen naar voorkeursgeneesmiddelen van een andere fabrikant. ​
Is de kwaliteit en veiligheid van de goedkopere geneesmiddelen even goed als die van de duurdere?
Ja, de voorkeursgeneesmiddelen bevatten dezelfde werkzame stof als de geneesmiddelen die u tot nog toe gebruikt hebt. Mogelijk zitten er andere zogenaamde hulpstoffen in (de extra toevoegingen, die nodig zijn om een tablet te maken). Deze hulpstoffen hebben geen effect op de werkzaamheid van de tabletten. Verder worden deze geneesmiddelen voordat ze worden toegelaten op de Nederlandse markt streng gecontroleerd op kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen zijn dus zonder meer veilig te gebruiken en van goede kwaliteit.
Wat als ik meer baat heb bij een ander respectievelijk duurder middel?
Kunt u vanwege een medische noodzaak niet met het voorkeursgeneesmiddel worden behandeld? Dan vergoeden wij de andere (duurdere) variant. Er is pas sprake van medische noodzaak als het voor u medisch onverantwoord is om het voorkeursgeneesmiddel te gebruiken. De beoordeling of er sprake is van medische noodzaak wordt niet alleen door uw (huis)arts bepaald. We leggen de verantwoordelijkheid voor het vaststellen of er werkelijk sprake is van medische noodzaak ook neer bij uw apotheker.
Zien de geneesmiddelen er anders uit?
Het kan zijn dat u bij de apotheek het medicijn van een ander merk of in een andere verpakking krijgt dan u gewend was. U kunt de oude en de nieuwe verpakking vergelijken door te bekijken of op beide verpakkingen dezelfde werkzame stof staat. Is dat het geval? Dan hebt u het goede geneesmiddel meegekregen. Is dit niet hetzelfde, neemt u dan contact op met uw apotheker of huisarts.
Is mijn huisarts en/of specialist op de hoogte van dit beleid?
Met de huisartsen en specialisten is de afspraak gemaakt dat zij de naam van de werkzame stof die u nodig heeft, op het recept schrijven. De apotheker kan u dan het voorkeursgeneesmiddel afleveren.
Wat zijn de voordelen van het voorkeursbeleid voor mij?
De voorkeursgeneesmiddelen komen niet ten laste van uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Alleen de kosten die de apotheek in rekening brengt om het middel te leveren (terhandstellingskosten) vallen onder het eigen risico. Niet-voorkeursgeneesmiddelen en de bijbehorende terhandstellingskosten komen wel ten laste van uw verplicht en vrijwillig eigen risico.​
Wat als mijn apotheker niet wil meewerken?
Uw apotheker of apotheekhoudend huisarts is verplicht een voorkeursgeneesmiddel aan u mee te geven, want zij moeten aan u leveren wat in overeenstemming is met de polisvoorwaarden. Soms kan het voorkomen dat een apotheker aangeeft dat u het geneesmiddel zelf moet betalen en geeft u bijvoorbeeld een nota mee. Dit is niet de bedoeling. U kunt in dat geval contact opnemen met ons, wij zullen vervolgens uw apotheker of apotheekhoudend huisarts hierop aanspreken.
Wat als mijn apotheker zegt dat het voorkeursgeneesmiddel niet op voorraad is of niet leverbaar is?
Als er een nieuw voorkeursmiddel is bepaald, kan het zijn dat het voorkeursgeneesmiddel even niet (voldoende) leverbaar is. In dat geval mag de apotheker u het geneesmiddel meegeven dat daarvoor het voorkeursgeneesmiddel was. Wij hebben aan apothekers precies aangegeven hoe zij in een zo’n situatie moeten handelen. Uiteraard blijven wij goed volgen of een voorkeursmiddel voldoende beschikbaar is.
Wat zijn de gevolgen voor mijn eigen risico als het voorkeursmiddel niet leverbaar is?
Als de fabrikant aangeeft dat het geneesmiddel gedurende korte tijd niet leverbaar is, dan gaan wij ervan uit dat er voldoende voorraad is om die korte periode te overbruggen. Mogelijk levert de apotheek tijdelijk een ander merkloos geneesmiddel af. Het nadeel hiervan is dat dit geneesmiddel dan wel meetelt voor uw eigen risico.​​
Wat zijn terhandstellingskosten?
Wanneer u een geneesmiddel haalt bij de apotheek, betaalt u ook voor de dienstverlening. Het gaat dan om terhandstellingskosten of kosten voor het begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel. Deze kosten vallen onder uw eigen risico.