IZZ en VGZ voor de Zorg

Veelgestelde vragen

Waarom is er nu een Stichting IZZ en een IZZ Zorgverzekering?

Voor 31 mei 2017 was dit ook al zo. Stichting IZZ (opgericht als ledencollectief door werkgevers en werknemers in de zorg) en Coöperatie VGZ werken al meer dan 40 jaar samen. Tot 31 mei 2017 was dat onder de naam IZZ Zorgverzekeraar. Stichting IZZ maakt afspraken met VGZ voor de Zorg over de premie, inhoud en service van uw IZZ Zorgverzekering.

Waarom waren IZZ en VGZ voor de Zorg voorheen niet apart?

Coöperatie VGZ werkte voorheen samen met Stichting IZZ onder de naam IZZ Zorgverzekeraar. Om duidelijker te maken wie welke rol heeft (Stichting IZZ– ledencollectief en belangenbehartiger van medewerkers in de zorg en VGZ voor de Zorg – de uitvoerder van de IZZ Zorgverzekering) worden beide namen nu zichtbaar in het logo van IZZ Zorgverzekering.

Wat is er anders geworden?

Het enige dat verandert is dat er een nieuw logo is waarin u ziet welke twee partijen er achter de IZZ Zorgverzekering zitten. Stichting IZZ (ledencollectief en belangenbehartiger van mensen in de zorg) en VGZ voor de Zorg (de uitvoerder van de IZZ Zorgverzekering).

Uw IZZ Zorgverzekering blijft zoals u gewend bent. VGZ voor de Zorg en IZZ concentreren zich nu allebei op waar ze goed in zijn. VGZ voor de Zorg voert met kennis van zorg uw IZZ Zorgverzekering uit. IZZ onderhandelt jaarlijks met VGZ voor de Zorg over de premie, inhoud en service van de IZZ Zorgverzekering.

Is deze verandering een commerciële actie?

Nee, het betreft een nieuwe situatie. We informeren u graag over deze situatie, maar u hoeft niets te doen. Alles blijft bij het oude. Dekkingen en vergoedingen, premies en service: alles blijft voor u hetzelfde. Met alle extra’s die uw IZZ Zorgverzekering zo geschikt maken voor mensen in de zorg. Denk aan de ruime vergoeding voor mantelzorg en een volledige vergoeding voor fysiotherapie in de aanvullende verzekering. En de 10% collectiviteitskorting natuurlijk.

Waarom krijgt IZZ een nieuw logo?

Om duidelijker te maken wie welke rol heeft (Stichting IZZ – het ledencollectief en de belangenbehartiger van medewerkers in de zorg en VGZ voor de Zorg – de uitvoerder van de IZZ Zorgverzekering) worden beide namen nu zichtbaar in het logo. Daarnaast heeft Stichting IZZ haar huisstijl ook vernieuwd en ook daar hoort nu een nieuw logo bij.

Is IZZ een nieuw ledencollectief?

IZZ is niet nieuw. Stichting IZZ komt al meer dan 40 jaar op voor gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers in de zorg. Daar hoort ook de eigen IZZ Zorgverzekering bij. Vanuit die rol maakt IZZ o.a. afspraken met VGZ voor de Zorg over de premie, inhoud en service van de IZZ Zorgverzekering.

Wat is IZZ?

IZZ is een ledencollectief opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Zij zetten zich in voor gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg. En daar hoort uiteraard een goede zorgverzekering bij die speciaal is afgestemd op het werken in de zorg. Maar ook allerlei nieuwe programma’s om uw werk in de zorg nog gezonder te maken. Vanuit haar rol maakt IZZ o.a. afspraken met VGZ voor de Zorg over de premie, inhoud en service van uw IZZ Zorgverzekering.

Wat doet Stichting IZZ voor mij?

Stichting IZZ komt op voor de belangen van medewerkers in de zorg. Vanuit die rol maakt zij o.a. afspraken met VGZ voor de Zorg over de premie, inhoud en service van de IZZ Zorgverzekering. Daarnaast doet zij onderzoek naar gezond werken in de zorg, heeft zij een vacaturebank met vacatures in de zorg en is er een IZZ-Community voor het uitwisselen van tips en ervaringen rond het werken in de zorg en inspraak in de IZZ Zorgverzekering. Op IZZ.nl kunt u hier meer informatie over vinden.

Moet ik voor IZZ betalen?

U hoeft niet te betalen voor IZZ. Wanneer u een collectieve IZZ Zorgverzekering hebt, kunt u zich kosteloos registreren als lid van het ledencollectief IZZ. Op www.izz.nl kunt u onder Mijn IZZ lidmaatschap een profiel aanmaken. Met uw online profiel hebt u ook toegang tot de IZZ-Community en andere ledenvoordelen.

Hoe kan ik contact met Stichting IZZ opnemen?
Website: www.izz.nl Telefoon: 055 - 2048331 E-mail: info@stichtingizz.nl Voor zorgorganisaties Telefoon: 055 - 750 6507 E-mail: service@stichtingizz.nl (gebruikelijke belkosten)
Ik wil niet bij IZZ aangesloten zijn, kan dat?

IZZ is uw belangenbehartiger die met VGZ voor de Zorg afspraken heeft gemaakt over de korting op uw premie (indien collectief verzekerd), de samenstelling van de pakketten en de service van de IZZ Zorgverzekering. Als u een collectieve IZZ Zorgverzekering hebt, bent u deelnemer aan de collectieve ziektekostenregeling IZZ. Als u gebruik wilt maken van de andere ledenvoordelen van het Mijn IZZ lidmaatschap, kunt u op www.izz.nl een profiel aanmaken. Wenst u geen informatie vanuit IZZ te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden (recht van verzet) op IZZ.nl bij Mijn IZZ lidmaatschap.

Waarom heet mijn zorgverzekering anders?

Uw zorgverzekering verandert niet van naam. Het blijft de IZZ Zorgverzekering. Het heeft wel een nieuw jasje gekregen. U ziet nu in het logo terug dat uw IZZ Zorgverzekering wordt uitgevoerd door VGZ voor de Zorg. De pakketnamen etc. blijven allemaal zoals het was, evenals de inhoud, de service en premie van de pakketten.

Ben ik nog steeds bij IZZ verzekerd?

U houdt uw IZZ Zorgverzekering. Alleen ziet u nu o.a. in het logo dat deze wordt uitgevoerd door VGZ voor de Zorg. Aan de inhoud van uw IZZ Zorgverzekering verandert niks. Dekkingen en vergoedingen, premies en service: alles blijft voor u hetzelfde. Met alle extra’s die uw verzekering zo geschikt maken voor mensen in de zorg. Denk aan de ruime vergoeding voor mantelzorg en een volledige vergoeding voor fysiotherapie in de aanvullende verzekering. En de 10% collectiviteitskorting natuurlijk.

Ben ik niet meer collectief verzekerd?

U blijft gewoon collectief verzekerd. Daar verandert niets aan. U behoudt uw collectiviteitskorting van 10% en een werkgeversbijdrage zoals vastgelegd in de cao (indien van toepassing). De inhoud van uw IZZ Zorgverzekering verandert niet.

Verandert hierdoor mijn IZZ Zorgverzekering?

Nee, er verandert niks aan uw IZZ Zorgverzekering. Dekkingen en vergoedingen, premies en service: alles blijft voor u hetzelfde. Met alle extra’s die de IZZ Zorgverzekering zo geschikt maken voor mensen in de zorg. Denk aan de ruime vergoeding voor mantelzorg en een volledige vergoeding voor fysiotherapie in de aanvullende verzekering. En de 10% collectiviteitskorting natuurlijk.

Gaat door deze verandering de premie omhoog?

Nee, alles blijft bij het oude. Aan het eind van het jaar worden de premies voor 2018 vastgesteld. Zoals u gewend bent communiceren we de nieuwe premie op uw polisblad voor 2018. Wilt u de nieuwe premies eerder weten? Dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief of de premiemelder.

Ik ben niet blij met deze verandering, kan ik mijn IZZ Zorgverzekering tussentijds opzeggen?

Nee, een naamswijziging is geen wijziging van de inhoud of premie van uw IZZ Zorgverzekering of aanvullende verzekering. Die blijven precies hetzelfde. U kunt daarom niet tussentijds opzeggen.

Moet ik voortaan een ander nummer bellen?

Wanneer het gaat om uw IZZ Zorgverzekering blijft alles bij het oude. Dus ook de service die u gewend bent. U belt nog steeds dit nummer: 0900 – 02 74 (gebruikelijke belkosten). Wilt u meer informatie over uw IZZ-lidmaatschap, dan belt u wel een ander nummer: 055 - 2048331.

Waarom zijn er nu twee websites?

De website www.izz.nl is vanaf 31 mei 2017 van IZZ. Daar kunt u terecht voor alle algemene informatie over de IZZ Zorgverzekering en over de collectieve IZZ regeling. Vanaf www.izz.nl kunt u ook doorklikken naar de website van over de IZZ Zorgverzekering die wordt uitgevoerd door VGZ voor de Zorg. Wilt u specifieke informatie over uw IZZ Zorgverzekering, zoals vergoedingen, pakketten, declareren etc.? Of hebt u vragen over uw IZZ Zorgverzekering? Dan kunt u terecht op www.vgzvoordezorg.nl/izz.

Waarom moet ik naar een andere website?

U kunt nog steeds naar www.izz.nl. Hier vindt u alle algemene informatie over de IZZ Zorgverzekering. Vanaf www.izz.nl kunt u ook doorklikken naar de website over de IZZ Zorgverzekering die wordt uitgevoerd door VGZ voor de Zorg. Specifieke informatie over uw IZZ Zorgverzekering vindt u op www.vgzvoordezorg.nl/izz. Hier vindt u ook Mijn IZZ Zorgverzekering, de omgeving waar u zoals vanouds uw IZZ Zorgverzekering kunt beheren (declareren, wijzingen doorgeven etc.).

Is Mijn IZZ nu ook veranderd?

Ook de inhoud van Mijn IZZ is niet veranderd. Wat wel is veranderd:

  • de naam is veranderd van Mijn IZZ naar Mijn IZZ Zorgverzekering
  • het webadres: www.vgzvoordezorg.nl/mijnizzzorgverzekering
  • de huisstijl. Het logo is veranderd naar IZZ Zorgverzekering uitgevoerd door VGZ voor de Zorg. Daarnaast ziet u duidelijk dat VGZ voor de Zorg de uitvoering doet van uw IZZ Zorgverzekering.

Moet ik opnieuw inloggen (of zelfs opnieuw aanmelden) voor de Mijn IZZ Zorgverzekering?

Ook hierin hoeft u niets te doen. U kunt gewoon inloggen zoals u gewend bent. Houd wel rekening met het veranderde webadres: www.vgzvoordezorg.nl/mijnizzzorgverzekering.

Is IZZ nu overgenomen door Coöperatie VGZ?

Nee, wij werken al meer dan 40 jaar samen. Dit was voorheen onder de naam IZZ Zorgverzekeraar en dat gaan we nu meer doen vanuit onze eigen namen: IZZ en VGZ voor de Zorg. De zorgverzekering die we aanbieden is nog steeds de IZZ Zorgverzekering.

Wat doet Stichting IZZ nog meer voor medewerkers in de zorg naast afspraken maken over de zorgverzekering? Is het niet gewoon een verkapte zorgverzekering met wat gratis informatie over zorg eromheen?

Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Als belangenbehartiger van mensen in de zorg wil IZZ de gezondheid en inzetbaarheid van mensen in de zorg verbeteren. Dat doet IZZ met de eigen IZZ Zorgverzekering en het Gezond werken in de zorg programma. IZZ heeft ruim 410.000 leden en wordt aangestuurd door vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de zorg. Jaarlijks maakt IZZ afspraken over de premie, inhoud en service van de IZZ Zorgverzekering met VGZ voor de Zorg. Wilt u meer weten, dan kunt u ook kijken op izz.nl.

Wie betaalt die onderzoeken over zorg en werken in de zorg? Komt dat uit de premies die verzekerden betalen?

IZZ wordt gefinancierd uit de verzekeringspremie van de IZZ Zorgverzekering. Hieruit voert IZZ onder andere onderzoeken uit over gezond werken in de zorg. De kennis en expertise die hier uit voortkomt wordt actief gedeeld met zorgorganisaties en er worden interventies aangeboden die het gezond werken voor mensen in de zorg ten goede komen. Daarnaast maakt Stichting IZZ namens haar leden afspraken over de premie en collectiviteitskorting, het pakket op maat voor de zorg en de service de IZZ Zorgverzekering. Stichting IZZ heeft geen winstoogmerk, de inkomsten van Stichting IZZ worden zoveel mogelijk ingezet om de gezondheid en inzetbaarheid van zorgmedewerkers te verbeteren.

Is IZZ eigenlijk een soort vakbond?

Nee, IZZ is een ledencollectief en geen vakbond. Het belangrijkste verschil is dat een vakbond zich met name bezighoudt met cao-onderhandelingen en vanuit die rol om de tafel zit met werkgevers. Als ledencollectief houdt IZZ zich niet bezig met de cao maar behartigt zij de belangen van de IZZ leden met name op het gebied van gezondheid en inzetbaarheid. Dat zie je terug in de speciale IZZ Zorgverzekering en het Gezond werken in de zorg programma. IZZ werkt wel samen met onder andere vakbonden en brancheverenigingen in de zorg en omdat IZZ is opgericht door de zorgsector zelf, bestaat het bestuur van IZZ uit een vertegenwoordiging van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (vakbonden). De IZZ-regeling is wel opgenomen in veel zorg-cao’s, maar IZZ speelt zelf geen rol bij de cao onderhandelingen.

Wat kost de nieuwe naamgeving/huisstijl?

Uiteraard gaan IZZ en VGZ voor de Zorg altijd zeer zorgvuldig om met hun financiële middelen. IZZ wendt dit zoveel mogelijk aan ten gunste van de IZZ leden door middel van onderzoek, interventies en de afspraken rond de IZZ Zorgverzekering. Stichting IZZ heeft bijvoorbeeld al ruim 10 jaar geen geld geïnvesteerd in de huisstijl. Echter is er veel verwarring over de rol van de verzekeraar versus die van IZZ als ledencollectief. Om het werk als belangenbehartiger goed te kunnen doen is het van belang dat duidelijk is wie wat doet. Daarbij wil Stichting IZZ zich duidelijker positioneren als ledencollectief. Daarom hebben zij nu een huisstijl waar ze weer jaren mee vooruit kunnen en die duidelijk weergeeft wat de rol is van de zorgverzekeraar (VGZ voor de Zorg NV) en de rol van Stichting IZZ.