​​​Grensarbeiders

Hoe moet ik mij als grensarbeider verzekeren?

Woont u in België of Duitsland en werkt u in Nederland bij een zorginstelling? Dan bent u verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). U bent daarom ook volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) in Nederland verzekeringsplichtig. U moet dan binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht is ontstaan, in Nederland een zorgverzekering afsluiten. Natuurlijk kan dat bij ons. 

Bereken uw premie of meld u aan via het aanvraagformulier

 

Ik ben grensarbeider. Moet ik mij ook in mijn woonland voor ziektekosten verzekeren?

Naast de medisch zorg waarop u in Nederland recht hebt, kunt u ook medische zorg in uw woonland krijgen. Met een zogenaamd E 106-formulier kunt u zich inschrijven bij een verzekeraar in uw woonland. Het E 106-formulier ontvangt u automatisch wanneer u zich bij ons hebt aangemeld voor de zorgverzekering. Woont u in België, dan meldt u zich met het formulier bij de Mutualiteit – u betaalt een soort administratiekosten. Woont u in Duitsland, dan meldt u zich met het formulier bij de Krankenkasse aan. Bij de Krankenkasse betaalt u hiervoor een soort administratiekosten.

Op welke medische zorg heb ik als grensarbeider recht?

Bent u bij ons verzekerd, dan hebt u zowel in Nederland als in uw woonland recht op medische zorg. De zorg waarvan u in uw woonland (België of Duitsland) gebruikmaakt, wordt vergoed op basis van de voorwaarden van de Nederlandse Zorgverzekeringwet en volgens marktconforme tarieven. Wanneer u zich met het E 106-formulier ook in uw woonland hebt geregistreerd, hebt u ook recht op zorg volgens het daar geldende wettelijke verzekerings(woonland)pakket. Informeer wel wat er wordt vergoed, want in België bijvoorbeeld wordt niet alles vergoed. U kunt daar eventueel wel een zogenaamde Hospitalisatieverzekering afsluiten. Meer informatie hierover kunt u inwinnen bij de Mutualiteit.

Heb ik als grensarbeider recht op Wlz?
Bent u als grensarbeider in Nederland werkzaam, dan bent u verzekerd volgens de Wet langdurige zorg (Wlz) en hebt u recht op de zorg die in die wet is geregeld. In uw woonland (België of Duitsland) hebt u recht op de Bijzondere vergoedingsregeling.
Kan ik mij als grensarbeider in Nederland ook aanvullend verzekeren?

Wanneer u in Nederland werkt, moet u zich in Nederland volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) verzekeren voor de basiszorg zoals de huisarts, ziekenhuisopname, specialistische zorg en medicijnen. Het staat u verder vrij om u bij te verzekeren. Wij hebben naast de IZZ Basisverzekering ook aanvullende verzekeringen. De vergoedingen uit deze aanvullende verzekeringen gelden ook op zorg die u krijgt in uw woonland (België of  Duitsland). Dit geldt bijvoorbeeld voor de tandarts of fysiotherapeut.

Bekijk en vergelijk aanvullende verzekeringen

Hoe en aan wie betaal ik als grensarbeider premie?
Omdat u in Nederland werkt, moet u zich volgens de Zorgverzekeringswet (Zvw) bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekeren. Als werknemer in de zorg kan dat bij ons. U betaalt hiervoor een nominale premie. Deze premie wordt jaarlijks door ons vastgesteld. Uw werkgever houdt deze premie en eventueel de premies voor de aanvullende verzekeringen in op uw salaris en draagt die vervolgens af aan ons. Verder betaalt u via uw salaris ook nog een inkomensafhankelijk wettelijk deel. De hoogte hiervan wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld. Voor dit laatste en het mogelijke recht op zorgtoeslag als tegemoetkoming in de kosten van de nominale premie kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.
Heb ik als grensarbeider ook te maken met een eigen risico?

Als u in Nederland verzekerd bent, hebt u te maken met een verplicht eigen risico. Dit risico wordt jaarlijks door de Nederlandse overheid vastgesteld. In 2018 bedraagt dit verplicht eigen risico € 385 per jaar (net als in 2017). U kunt daarnaast ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico, dat door de Nederlandse zorgverzekeraar vastgesteld wordt. Het verplicht en vrijwillig eigen risico wordt verrekend met de zorg uit de basisverzekering en geldt dus niet op vergoedingen uit de aanvullende verzekeringen.

Alleen wanneer medische kosten in uw woonland worden vergoed (via het E 106-formulier), worden deze niet verrekend met het Nederlands verplichte eigen risico. Als u de kosten rechtstreeks bij ons declareert, worden deze kosten wel met het eigen risico verrekend. Ook worden de medische kosten van de zorg die u in Nederland krijgt hiermee verrekend.

Meer over het eigen risico

Kan ik als grensarbeider mijn gezinsleden ook bij VGZ voor de Zorg verzekeren?
Als uw gezinsleden niet in Nederland werken, zijn zij niet verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz). Ze zijn daarom niet verzekeringsplichtig in Nederland. Of uw gezinsleden volgens de regels die gelden in België of Duitsland met u meeverzekerd zijn, beoordeelt de Mutualiteit of Krankenkasse. U moet daar dan wel ingeschreven zijn met het E 106-formulier. Gezinsleden kunnen bij ons wel een aanvullende verzekering afsluiten.
Moeten gezinsleden premie betalen?
Hebt u gezinsleden die 18 jaar of ouder zijn, dan moet hiervoor een Zorgverzekeringswet-bijdrage worden betaald aan het CAK. U wordt hierover door het CAK geïnformeerd. Gezinsleden kunnen mogelijk ook in aanmerking  komen voor de zorgtoeslag. Hierover kunt u contact opnemen met de Belastingdienst.
Klopt het dat ik als grensarbeider assurantiebelasting moet betalen?
Als Belgische grensarbeider bent u zogenaamde Belgische Taksen verschuldigd. Deze betaalt u over de aanvullende verzekeringen die u bij ons afsluit. De Belgische Taksen worden, net als de premie voor de IZZ Basisverzekering en de aanvullende verzekeringen, door uw werkgever op uw salaris ingehouden.
Waar krijg ik meer informatie over de Zorgverzekeringswet (Zvw)?
Voor meer informatie over de Zorgverzekeringsweg (Zvw) kunt u terecht bij het CAK.