Hoeveel eigen risico heb ik nog? U ziet het in de IZZ Zorgverzekering app.

Lees meer over de app
Lees meer over de app 

Eigen Risico

Geldt het eigen risico voor alle vergoedingen?

Het eigen risico heeft alleen betrekking op de vergoedingen uit de IZZ Basisverzekering, en dus niet op vergoedingen vanuit de aanvullende verzekeringen. Verder is een aantal zorgvormen in de IZZ Basisverzekering vrijgesteld van het verplichte eigen risico.

Meer over het eigen risico
Mijn behandeling begint in het ene jaar en eindigt in het volgende jaar. Wat betekent dat voor mijn eigen risico?

Vooral ziekenhuizen wachten wat langer met het opsturen van de rekening, zodat ze alles in één keer naar ons kunnen opsturen. Ziekenhuizen rekenen bijvoorbeeld nooit losse behandelingen af. Zij verzamelen meerdere behandelingen in een pakketje. Zo’n pakketje heet een dbc (diagnose-behandelcombinatie).

Een dbc-traject begint op het moment dat u zich meldt met uw zorgvraag bij het ziekenhuis en wordt afgesloten aan het eind van de behandeling of na maximaal 120 dagen.

Hebben wij de rekening van uw DBC (Diagnose Behandeling Combinatie) van het ziekenhuis ontvangen? Dan ontvangt u van ons een factuur voor het eigen risico. Soms ontvangen wij de rekening van uw DBC heel snel, soms wacht het ziekenhuis langer met het versturen van de rekening. Hierdoor kan het gebeuren dat u dit jaar nog een factuur krijgt voor het eigen risico van vorig jaar. Voor de factuur van het eigen risico kijken wij naar het kalenderjaar waarin de behandeling (het dbc-traject) is gestart.

Loopt uw behandeling die u in 2018 bent gestart in 2019 nog door? Dan kan het zijn dat voor uw behandeling een tweede dbc-traject in 2019 wordt geopend. Daarvoor betaalt u wel uw eigen risico van 2019. Of een tweede dbc wordt geopend, kunt u navragen bij uw ziekenhuis.

Wat is een verplicht en vrijwillig eigen risico?

Het verplicht eigen risico bedraagt in 2019 € 385 (net als in 2018). Naast dit verplicht eigen risico heeft iedereen vanaf 18 jaar de mogelijkheid om voor een eigen vrijwillig eigen risico te kiezen. Dit vrijwillige eigen risico heeft betrekking op dezelfde vormen van zorg als die van het verplichte eigen risico uit de IZZ Basisverzekering.

U kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 0, € 100, € 200, € 300, € 400 of € 500 per jaar. Hoe hoger het vrijwillig eigen risico, des te lager uw premie. Kiest u voor een vrijwillig eigen risico, dan betaalt u zelf uw zorgkosten boven op uw verplicht eigen risico tot maximaal het gekozen eigenrisicobedrag.

Hoe werkt het betalen van het eigen risico?

Stuurt de zorgaanbieder de nota rechtstreeks naar VGZ voor de Zorg? Dan brengen wij het bedrag bij u in rekening. Hebt u zelf een nota ontvangen van de zorgaanbieder? Dan kunt u deze online declareren.

Geldt er een eigen bijdrage voor de zorg die u hebt gehad? Dan brengen we die in mindering op de vergoeding die u krijgt. Hebt u een verplicht én vrijwillig eigen risico? Dan worden de kosten van zorg eerst in mindering gebracht op het verplicht eigen risico en daarna op het vrijwillig eigen risico. U ontvangt uiteindelijk van ons een factuur voor het betalen van het verplicht en/of vrijwillig eigen risico.

Lees meer over het verplicht en vrijwillig eigen risico

Kan ik mijn eigen risico gespreid betalen?

Ja, dat kan. Nadat u van ons een rekening hebt ontvangen voor het eigen risico, kunt u contact met ons opnemen. Samen met een klantadviseur maakt u een afspraak over het gespreid betalen van deze nota. Onze klantadviseurs leggen u ook de voorwaarden uit.

Tot wanneer kan ik mijn eigen risico wijzigen?

U kunt uw eigen risico tot en met 31 december aanpassen via Mijn IZZ Zorgverzekering. De wijziging gaat in per 1 januari daaropvolgend.